Kontaktpersoner

Penny Davies
Therése Norén

Eskilstuna kommun Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen har tre verksamhetsområden: •Individ- och familjeomsorg. Erbjuder kommunmedlemmarna information, rådgivning och vägledning i frågor som rör nämndens ansvarsområden. •Arbete och försörjning. Genomför arbetsmarknadsrelaterade insatser samt handlägger försörjningsstöd (socialbidrag) •Vuxenutbildning. Kommunal vuxenutbildning, svenskundervisning för...

Christer Borg

Älvräddarna Ordförande sedan 2009.

Cecilia Malmström

Bemanningsföretagen Presschef Bemanningsföretagen, +46703456895, cecilia.malmstrom@almega.se

Annie Boström
Anett Karlsson