Kontaktpersoner

Kajsa Frisell
Donald Forssten
Jimmy Ferhm
Mattias Hennius

HSB Riksförbund Magnus Ulaner är HSBs miljö- och hållbarhetschef. Med ansvar för regelutveckling, klimatberäkningar, kemikalier, avfall och miljöstyrning.

HSB Riksförbund Sofie Kjellin är HSBs chef för samhällsbyggnad och juridik.

Björn Brandell

HSB Riksförbund Björn Brandell är HSBs kommunikationschef.

Niklas Widebeck

HSB Riksförbund Niklas Widebeck är HSBs ekonomichef.

Claes Thunblad

Järfälla kommun Claes Thunblad är ordförande i kommunstyrelsen och kommunalråd sedan 20 oktober 2014. Presskontakt: Fredrik Ståhl, 070-002 33 92 eller fredrik.stahl@jarfalla.se