Dokument

Neuroförbundets Flexjobbrapport

2014-10-01 13:04 CEST Neuroförbundet Flexjobb är en anställningsform för den som har väsentligt och permanent nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Flexjobb gör att den som har nedsatt arbetsförmåga kan arbeta 100 procent av sin individuella förmåga och få 100 procent av lönen. Arbetsgivaren betalar för den del som flexjobbaren arbetar, staten skjuter till pengar för den resterande delen av lönen.

Neuroförbundets informationstidning Flexjobb

2014-10-01 13:02 CEST Neuroförbundet Informationstidning om hur flexjobben ska fungera i Sverige.

Världen i Lund: Gestaltningsförslag för Clemenstorget och Bangatan

2014-09-30 13:44 CEST Lunds kommun Arkitekttävlingen avser gestaltning av den allmänna platsmarken för Clemenstorget och Bangatan fram till Bantorget. Tre arkitektteam har arbetat fram var sitt förslag på hur Clemenstorget och Bangatan kan förnyas och utvecklas, och detta är ett av förslagen som ska visa lösning på en möjlig vitalisering av stadsmiljön och främja bekväma och effektiva byten mellan de olika trafikslagen.

Kontrapunkter: Gestaltningsförslag för Clemenstorget och Bangatan

2014-09-30 13:42 CEST Lunds kommun Arkitekttävlingen avser gestaltning av den allmänna platsmarken för Clemenstorget och Bangatan fram till Bantorget. Tre arkitektteam har arbetat fram var sitt förslag på hur Clemenstorget och Bangatan kan förnyas och utvecklas, och detta är ett av förslagen som ska visa lösning på en möjlig vitalisering av stadsmiljön och främja bekväma och effektiva byten mellan de olika trafikslagen.

Urban Lund: Gestaltningsförslag för Clemenstorget och Bangatan

2014-09-30 13:40 CEST Lunds kommun Arkitekttävlingen avser gestaltning av den allmänna platsmarken för Clemenstorget och Bangatan fram till Bantorget. Tre arkitektteam har arbetat fram var sitt förslag på hur Clemenstorget och Bangatan kan förnyas och utvecklas, och detta är ett av förslagen som ska visa lösning på en möjlig vitalisering av stadsmiljön och främja bekväma och effektiva byten mellan de olika trafikslagen.

Remissvar - Cykelplan för en nära storstad 2015-2025

2014-09-28 21:17 CEST Vägvalet Vägvalets remissvar till Trafiknämnden gällande Cykelplan för en nära storstad 2015-2025.

Karta som visar Rocklunda konstsnöspår

2014-09-25 17:01 CEST Västerås stad

2014-09-25 15:06 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Snabbprotokoll från kulturnämnden i Västra Götalandsregionens sammanträde 2014-09-24.

Inte på min bakgård

2014-09-23 08:36 CEST Fastighetsägarna GFR Sotenäs kommun har flest överklaganden per capita i Sverige, tätt följd av Borgholm. Generellt görs flest överklaganden i små kommuner. De tio kommuner som toppar rankingen har mindre än 20 000 invånare. Överklagaden kan indirekt påverka byggnadstakten även i större städer eftersom länsstyrelserna, som behandlar överklaganden, också behandlar ärenden från hela länet.

Neurorapporten 2014

2014-09-23 05:00 CEST Neuroförbundet Neurorapporten behandlar dagens situation och angelägna förbättringsområden inom neurologin. I Neurorapporten presenteras bland annat en enkät som visar på att en fjärdedel uppger att det dröjt mer än ett år från det att de sökt läkare tills de fick sin diagnos. Neurorapporten är framtagen med stöd från Neuroförbundets fond och i samarbete med Svenska Neurologföreningen.