Dokument

Brev till Centerpartiet om ungas jobb

2015-01-26 15:00 CET Växjö kommun

11 reformer som fungerar - Handbok för en kostnadseffektiv integrationspolitik

2015-01-26 11:00 CET Almega

Program Strängnäs 4 februari 2015

2015-01-26 07:30 CET Läsrörelsen

Program Eskilstuna 29 jan 2015

2015-01-26 07:30 CET Läsrörelsen

Program Lindesberg 28 jan 2015

2015-01-26 07:30 CET Läsrörelsen

Den pedagogiska skriften om Berätta, Leka, Läsa

2015-01-26 07:30 CET Läsrörelsen

Pressinfo HSN 150123

2015-01-23 15:15 CET Region Skåne Denna information redogör kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 23 januari. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

Inbjudan Gemla direkt

2015-01-22 07:08 CET Växjö kommun

Studie över finansieringssystem för nyproduktion av hyresrätter i vissa Europeiska länder

2015-01-21 13:45 CET Hyresgästföreningen Hyresgästföreningen har med hjälp av Ernst & Young undersökt statligt stöd för byggande i sex länder inom EU. Slutsatsen i rapporten är entydig. Samtliga undersökta länder; Frankrike, Österrike, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Finland, har - till skillnad från Sverige - olika former av statliga stöd för att stimulera produktion av hyresrätter och en tydlig statlig bostadspolitik.

Program vid Förintelsens minnesdag i Borås 2015

2015-01-21 13:30 CET Borås Stad