Dokument

Rapport: Luften i Umeå 2014

2015-03-26 20:12 CET Umeå kommun I denna rapport presenteras resultaten av genomförda mätningar av kvävedioxid och partiklar vid Västra Esplanaden i Umeå under 2014. Mätningarnas syfte är att visa hur luftföroreningssituationen ser ut på Västra Esplanaden där miljökvalitetsnormer (MKN) överskridits för kvävedioxid sedan 2003.

2015-03-26 11:23 CET Linköpings kommun

Årsredovisning 2014 Växjö kommun

2015-03-26 08:57 CET Växjö kommun

Brev från Region Skåne och Västra Götalandsregionen till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

2015-03-25 13:39 CET Region Skåne

Växjö declaration appendix

2015-03-25 12:12 CET Växjö kommun

Växjö declaration 2015

2015-03-25 12:12 CET Växjö kommun

Karta samlingsplats, naturupplevelser 2015

2015-03-25 11:58 CET Halmstads kommun

Folkpartiets förslag till beslut om projektbidrag till GAPF

2015-03-25 10:25 CET Folkpartiet Stockholms Stadshus

Växjödeklarationen 2015 bilaga

2015-03-25 10:00 CET Växjö kommun

Växjödeklarationen 2015

2015-03-25 10:00 CET Växjö kommun