Dokument

2015-03-03 12:06 CET Linköpings kommun

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

2015-03-03 11:19 CET Plan Sverige Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekvenser för barns utveckling. Många barn har förlorat allt och saknar vårdnadshavare, utbildning, hälsovård och ekonomisk försörjning.

Sammanfattning av resultat 2014 Stadsbyggnadsbenchen

2015-03-03 07:19 CET Upplands Väsby kommun Nio kommuner i Stockholms län jämför byggherrars intryck av deras arbete. Här är resultatet för 2014. Förra mätningen gjordes 2012

Rankning Östergötland 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Örebro 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Västra Götaland 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Västernorrland 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning  Västmanland 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Dalarna 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen

Rankning Uppsala 2014

2015-03-03 06:55 CET Vi-skogen