Dokument

Tsunami Ten Years On: Stories of Change

2014-12-22 07:00 CET Rädda Barnen Tsunamin i Indiska oceanen 2004 är en av de värsta naturkatastroferna hittills och den humanitära insatsen som följde på den är också en av de mest omfattande som det internationella samfundet engagerats i. Tio år senare har Rädda Barnen sammanställt vilka långsiktiga konsekvenser händelsen fick i de värst drabbade områdena och vilka lärdomar som Rädda Barnen kunnat dra av händelsen.

Förnyat Stadsbibliotek - Verksamhetsprogram 2014-10-02

2014-12-19 15:10 CET Stockholms stad Information om Stadsbibliotekets idéer för verksamhetens utveckling.

Projektbeskrivning Rådhustorget

2014-12-19 15:09 CET Umeå kommun Projektbeskrivning för Rådhustorget

Sammanställning medborgardialog Rådhustorget

2014-12-19 15:09 CET Umeå kommun Sammanställning av medborgardialog för Rådhustorget, 2014-11-12.

Rapport workshop om Vasaplan

2014-12-19 14:34 CET Umeå kommun Rapport workshop med gestaltningsgrupperna om Vasaplan, 28-29 oktober 2014.

Rapport - förslag ny utformning Vasaplan

2014-12-19 14:34 CET Umeå kommun Rapport om förslag till ny utformning av Vasaplan, 2014-12-11.

Skräpfacit Umeå 2014

2014-12-19 13:54 CET Umeå kommun Rapport - Skräpmätning i Umeå 2014.

Rapport - Uppföljning Umeå ren och trygg kommun 2014-12-04

2014-12-19 13:54 CET Umeå kommun Uppföljning av åtgrädsprogram Umeå ren och trygg kommun, 2014-12-04

2014-12-19 12:45 CET Region Värmland

2014-12-19 12:45 CET Region Värmland