Dokument

Befolkningstabell halvår 2017

Befolkningstabell halvår 2017

2017-08-18 13:15 CEST

Bioenergi i EU28

2017-08-17 15:06 CEST

Andel bioenergi samt antalet dagar bioenergin räcker för att klara energiförsörjningen ...

Skattesmäll Sverige 2015-2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet

Skattesmäll Sverige 2015-2018 Regeringens genomförda eller aviserade förändringar på skatteområdet

2017-08-17 12:30 CEST

En sammanställning av regeringens genomförda och aviserade förändringar på skatteområde...

Rundabordssamtal om integration av utrikes födda unga

Rundabordssamtal om integration av utrikes födda unga

2017-08-16 09:05 CEST

Hur kan vi halvera sysselsättningsgapet mellan inrikes- och utrikesfödda ungdomar (från...