Dokument

DN/Ipsos väljarbarometer 15 - 25 augusti - Fortsatt betydande övertag i opinionen för oppositionspartierna

2014-08-28 08:55 CEST Ipsos Sweden AB Skillnaden mellan blocken jämfört med föregående mätning minskar något, men de tre rödgröna partierna är tillsammans 11 procentenheter större än allianspartierna.

Ipsos valvind augusti 2014 – Vem bildar regering?

2014-08-28 08:51 CEST Ipsos Sweden AB Ipsos Valvind undersöker vilket parti väljarna tror kommer att leda regeringen efter valet. Andelen väljare som tror att Socialdemokraterna leder nästa regering minskar signifikant, från 75 procent i juni till 67 procent i augusti. Samtidigt ökar andelen som tror på en ny M-ledd regering från 15 procent till 19 procent.

Folkpartiets kulturpolitik 2014-2018

2014-08-27 10:55 CEST Folkpartiet Stockholms Stadshus

Skolministeriets valenkät 2014

2014-08-26 21:00 CEST UR - Sveriges Utbildningsradio AB

Kultur i stadsdelarna nr 3 2014 – 2 sidor

2014-08-26 09:26 CEST Västerås stad

Kultur i stadsdelarna nr 3 2014 – 4 sidor

2014-08-26 09:25 CEST Västerås stad

Studboguiden 2014

2014-08-25 15:14 CEST Studentbostadsföretagen Studboguiden är Studentbostadsföretagens årliga sammanställning över läget på landets studentorter i samband med höstterminsstarten. Rapporten innehåller en allmän lägesbeskrivning samt en sammanställning över läget på 30 av landets studieorter vad gäller kötider, förhållande mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder sant planerad byggnation.

Bland älvor och troll i Operaskogen – affisch

2014-08-25 11:34 CEST Västerås stad

Analys av ombildning till bolag med särskild vinstbegränsning inom välfärden

2014-08-25 08:00 CEST Almega Almega har bett revisionskonsulten KPMG att analysera konsekvenserna av att bolag inom välfärden skulle tvingas omvandlas till bolag med särskild vinstbegränsning. Rapportens slutsats är att det skulle få negativa konsekvenser på en rad olika områden som samantaget sannorlikt leder till att den mångfald av aktörer och som idag finns inom välfärden försvinner.

Vismas valundersökning 2014

2014-08-25 07:47 CEST Visma Sjuklönereglerna lyfts fram som den viktigaste frågan när kandidaterna till höstens riksdagsval fick rangordna de sex mest diskuterade företagarfrågorna i Vismas valundersökning. I övrigt är det stora skillnader i hur partierna värderar småföretagarnas hjärtefrågor.