Bilder

Stina Bergman Blix

Stina Bergman Blix

2019-01-18 14:15 CET

Stina Bergman Blix, docent vid sociologiska institutionen vid Uppsala universitet, i samband med att boken Professional emotions in court – A sociological perspective, av Stina Bergman Blix och Åsa Wettergren, gavs ut (dec 2018).

Åsa Wettergren, professor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet

Åsa Wettergren, professor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet

2019-01-18 14:15 CET

Åsa Wettergren, professor vid institutionen för sociologi och arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet i samband med lanseringen av boken Professional Emotions in Court: A Sociological Perspective, London: Routledge, av Åsa Wettergren och Stina Bergman Blix, Uppsala universitet.

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall med utbyggnad

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall med utbyggnad

2019-01-17 15:40 CET

Den grå delen av anläggningen är den befintliga delen som varit i drift sedan 1988. Den blå delen är den utbyggda delen som idag fått tillstyrkan av SSM.

Tekniska by Pontus

Tekniska by Pontus

2019-01-17 15:19 CET

Tekniska by Pontus

Tekniska by Pontus

2019-01-17 15:19 CET

Asmaa Al-hourani

Asmaa Al-hourani

2019-01-17 08:23 CET

Kursledare för nya studiecirkel "Leva och bo i Sverige".