Bilder

Trädbild

Trädbild

2018-03-23 10:45 CET

Biståndsknappen

Biståndsknappen

2018-03-23 10:45 CET

Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen

Henrik Brundin, vice vd Vi-skogen

2018-03-23 10:45 CET

Säkerhetslaboratoriet för tuberkulos och harpest

Säkerhetslaboratoriet för tuberkulos och harpest

2018-03-23 09:36 CET

Forskarassistenten Christer Larsson från institutionen för molekylärbiologi arbetar med tuberkulos i säkerhetslaboratoriet på Norrlands universitetssjukhus. Hans mål är att förbättra dagens diagnostik och utveckla nya läkemedel.

Prov med tuberkulos

Prov med tuberkulos

2018-03-23 09:36 CET