Pressmeddelanden

Kvinnojour i Nynäshamn tvingas lägga ner - kommunens hårda krav omöjliggör verksamhet

2015-04-24 20:34 CEST Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige På årsmötet för Nynäshamns Kvinnojour torsdag den 23 april fattades beslut om nedläggning av kvinnojouren på grund av bristande finansiering från kommunen. - Det är alla kvinnor, tjejer och barn som utsätts för mäns våld som får ta konsekvensen av att kommunen väljer att inte finansiera kvinnojouren i Nynäshamn, säger Roks ordförande Karin Svensson.

Västra Götalandsregionen satsar på internationella konstsamarbeten

2015-04-24 16:15 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Västra Götalandsregionen satsar på internationella konstresidens genom att stötta sex olika konstinstitutioner i Västra Götaland med totalt 730 000 kronor.

Pressmeddelande: SFS nya ordförande heter Caroline Sundberg

2015-04-24 16:14 CEST Sveriges Förenade Studentkårer, SFS ​Under fredagens fullmäktige i Trollhättan valdes Caroline Sundberg till ny ordförande för Sveriges förenade studentkårer (SFS). Mötet valde också Johan Alvfors till vice ordförande för ännu ett år.

VGR tryggar framtiden för Göteborgs Lilla Filmfestival

2015-04-24 16:10 CEST Västra Götalandsregionens kultursekretariat Västra Götalandsregionen bidrar med en kvarts miljon kronor för att möjliggöra att Göteborgs Lilla Filmfestival kan arrangeras även 2016.

Brewhouse söker kreatörer, konstnärer, designers, musiker och artister!

2015-04-24 16:00 CEST Brewhouse Brewhouse är ett öppet och levande kulturkluster i Gårda, Göteborg där ett 80-tal företag utvecklas i de kulturella och kreativa näringarna som växer sig allt viktigare för företaget Sverige. Brewhouse Inkubator söker nu kreatörer som vill utveckla sina idéer eller projekt i ett kreativt sammanhang. Vi efterlyser människor med visioner och engagemang med fokus på hållbart företagande.

2015-04-24 15:33 CEST Region Skåne ​Här redogörs kortfattat för hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i de ärenden som behandlades vid sammanträdet den 24 april 2015. Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att ansvara för bedömningen av det samlade behovet av hälso- och sjukvård samt tandvård i Skåne. HSN bereder övergripande vårdpolitiska frågor till regionstyrelsen och fullmäktige.

2015-04-24 15:26 CEST Region Skåne På tisdag 28 april sammanträder regionfullmäktige i Region Skåne. Representanter för media är välkomna att följa mötet på plats i Rådhus Skåne, Kristianstad.

Kulturnattsprogrammet är färdigt!

2015-04-24 14:56 CEST Kristianstads kommun Nu är hela kulturnattsprogrammet färdigt. Mer information hittar du på Kulturnattens hemsida, www.kristianstad.se/kulturnatten.

​Alliansframgångar i hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-04-24 14:40 CEST Allians för Skåne dag beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om en rad viktiga frågor för skånsk sjukvård. Allians för Skåne fick gehör för bland annat att en redovisning av läkarlistningsutredning ska ske i oktober inte nästa år, Region Skåne kommer att uppvakta regeringen för att staten ska ta ett större ekonomiskt ansvar för flyktingmottagandet.

2015-04-24 14:30 CEST Sverigedemokraterna