Pressmeddelanden

2015-08-05 14:24 CEST Socialdemokratiska studentförbundet ​Rasister har politisk makt i vår riksdag, precis som i resten av Europa. Historielösheten är uppenbar. Samtidigt visar statistik att antalet hatbrott ökar. Idag redovisar Brottförebyggande rådet (BRÅ) ny statistik om hatbrott. Läsningen är skrämmande men tyvärr inte överraskande

2015-08-05 13:58 CEST Uppsala kommun Arbetet med att få till en tillfällig uppställningsplats har pågått sedan i våras men först nu har man hittat en lämplig plats där det ska ges tillgång till viss basal service så som toaletter och tvättmöjligheter.

Akademiska sjukhuset stängs för genomfartstrafik

2015-08-05 13:50 CEST Landstinget i Uppsala län Den 10 augusti inleds arbetet med en tillbyggnad till 70-huset vid Akademiska sjukhuset. Den inre sjukhusvägen kommer därmed att stängas av för all genomfartstrafik med fordon. Avstängningen omfattar motorfordon. Det kommer fortfarande gå att ta sig förbi avstängningen till fots och med rullstol. Cyklister kan också passera, men av säkerhetsskäl måste cykeln ledas.

Konsensus kring slutdokumentet kring den nya hållbara utvecklingsagendan

2015-08-05 12:19 CEST UNDP Söndagen den 2 augusti enades FN:s 193 medlemsstater om slutdokumentet som kommer att utgöra den nya agendan för hållbar utveckling. Överenskommelsen avslutande en förhandlingsprocess som pågått i över två år. Den ambitiösa nya agendan har 17 mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdomen, främja välstånd och människors välbefinnande och samtidigt skydda miljön till år 2030.

Kommunhuset i Svalöv spärrades av under förmiddagen

2015-08-05 12:16 CEST Svalövs kommun Vid 10-tiden på onsdagsförmiddagen spärrades kommunhuset av och utrymdes på grund av att kommunen mottagit ett brev med pulver.

2015-08-05 11:39 CEST Regionförbundet i Kalmar län Under 2013 riskbedömdes 258 nedlagda deponier (dvs gamla soptippar) i Kalmar och Gotlands län, varav 118 bedömdes utgöra en stor risk för människors hälsa och miljö. Riskbedömningen gjordes utifrån Naturvårdsverkets riktlinjer. Nu fortsätter arbetet med att undersöka hur farliga de verkligen är, bland annat genom provtagning. (Totalt finns 258 nedlagda deponier i länen).

2015-08-05 10:56 CEST Eskilstuna kommun Vilken kunskap bidrar till att minska risken för destruktiva relationer för personer med intellektuell funktionsvariation/psykisk funktionsnedsättning? På vilket sätt kan vi göra kunskap om känslor, gränser och våld tillgänglig? Dessa frågor fick Åsa Johansson, kvalitetssäkerhetssamordnare på vård- och omsorgsförvaltningen och personer funktionsnedsättning berätta om under Almedalsveckan.

2015-08-05 10:04 CEST Transportstyrelsen Transportstyrelsen har idag beslutat att återkalla tillståndet att flyga till och från Sverige för bolaget Iraqi Airways. Beslutet träder ikraft omgående och beror på att företaget inte klarar ställda säkerhetskrav.

2015-08-05 09:43 CEST Stockholms Handelskammare Stockholms län är Sveriges tillväxtmotor. Går Stockholm mot ljusare eller mörkare tider? Hur ser företag och hushåll på framtiden? Vill företagen anställa och i sådant fall inom vilka branscher? Tänker stockholmarna öka eller dra ned på sina inköp framöver?

2015-08-05 09:01 CEST Bodens kommun Kommunen bekräftar att bulgariska bärplockare kontaktat Socialförvaltningen. Av sekretesskäl kan vi inte kommentera vilken typ av stöd personerna önskar.