Pressmeddelanden

Scenkonst för barn och unga stärks

2016-12-08 17:00 CET
​2017 riktas 1 mnkr extra till Regionteater Väst i syfte att utveckla teaterns verksamh...

We Have A Dream  på Fotografiska - finn din egen dröm

We Have A Dream på Fotografiska - finn din egen dröm

2016-12-08 16:57 CET
Att ha en dröm är en stark drivkraft. Vi vill med utställningen We Have A Dream - om mo...

Bra beslut om tidsintervaller för kontrollbesiktning av fordon

Bra beslut om tidsintervaller för kontrollbesiktning av fordon

2016-12-08 16:53 CET
Regeringen har idag fattat beslut om att i princip behålla nuvarande tidsintervall för ...

Hopajola och Konst på Hög får ekonomiskt stöd

2016-12-08 16:15 CET
Konst och naturvård är två verksamhetsområden som under nästa år får ekonomiskt stöd av...

Hälso- och sjukvårdsnämnden har sammanträtt

2016-12-08 16:11 CET
Landstingets hälso- och sjukvårdsnämnd har sammanträtt i dag, torsdag 8 december. Nämnd...

Startskott för utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholms city

Startskott för utvecklingen av centralstationsområdet i Stockholms city

2016-12-08 15:48 CET
Stockholms stad vill ta ett helhetsgrepp om spårområdet kring Centralstationen i Stockh...

Föreningslivet ökar nyanländas möjligheter i Skåne

2016-12-08 15:30 CET
I Skåne finns 21 000 idéburna organisationer och många gör eller vill göra integrations...

Nya vattenanalyser ska ge fler svar på droganvändandet

Nya vattenanalyser ska ge fler svar på droganvändandet

2016-12-08 15:03 CET
Vilka droger missbrukar Karlshamnsborna? Hur stora mängder droger används? För att få e...

Regionens företag är lönsamma – men utmaningar återstår

2016-12-08 15:02 CET
Lönsamheten och konkurrenskraften hos regionens företag är generellt god, men det sakna...

KB:s kommentar på regeringens lagrådsremiss Kulturarvspolitik

KB:s kommentar på regeringens lagrådsremiss Kulturarvspolitik

2016-12-08 14:47 CET
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke presenterade på torsdagen regeringens la...