Pressmeddelanden

2014-09-02 06:15 CEST Moderaterna i Stockholm Stockholmsregionen upplever en mycket positiv utveckling, tillväxten är hög och jobben är rekordmånga. Men för att upprätthålla denna utveckling behöver hela länet växa. Södra sidan behöver ett nav för kommunikationer och tillväxt, något som Södertörn har möjligheten att bli. Därför presenterar Moderaterna i Stockholms län 10 punkter för ett bättre Södertörn.

Ny utställning i Klintmans hörna på Dunkers – berättelser från Drottninghög

2014-09-02 06:00 CEST Helsingborgs stad 9 september – 23 november 2014 I denna utställning kan du ta del av några av de röster som vi mött och alla bilderna som vi har samlat in kan du se i museets databas Carlotta. Vi presenterar delar av dokumentationen, tillsammans med Drottningshögs historia och tankar kring framtiden. Utställningen är ett samarbete mellan Kulturmagasinet, Dunkers kulturhus, DrottningH och IdeA.

Prins Daniel delade ut 6 miljoner till forskning om molekyl bakom åderförfettning

2014-09-01 18:00 CEST Hjärt-Lungfonden I dag har Prins Daniels forskningsanslag till yngre lovande forskare delats ut till Lars Maegdefessel, medicine doktor vid institutionen för medicin, Karolinska institutet i Stockholm. Lars Maegdefessel får 6 miljoner av Hjärt-Lungfonden för sin forskning om att förebygga och minska åderförfettning.

Ett första steg mot EuroPride Sweden 2018

2014-09-01 17:45 CEST Stockholm Pride Stockholm Pride har tillsammans med West Pride i Göteborg annonserat att de kommer skriva en gemensam ansökan för värdskapet av EuroPride 2018.

2014-09-01 17:29 CEST Eskilstuna kommun Torshälla stads förvaltning har utsett 10 förstelärare. Eskilstuna kommun fick via riktade statsbidrag år 2014 möjlighet att tillsätta totalt 135 förstelärare.

2014-09-01 17:19 CEST Försvarsmakten

2014-09-01 17:11 CEST Fortum Sverige AB Fortum har nu fått svar på de vattenprover som togs efter upptäckten av oljeläckage vid Edeforsens ställverk, söder om Ljusdal. Proverna visar att det inte kommit ut någon olja i vattnet. En saneringsplan finns hos Länsstyrelsen för godkännande och reparation av transformator och oljegrop startar den här veckan.

Väsbys skolor visar bättre resultat 2014 över hela linjen

2014-09-01 17:05 CEST Upplands Väsby kommun När betygsresultaten för 2014 rapporterats in visar det sig att samtliga Väsbys skolor höjer sina meritvärden för de niondeklassare som slutade skolan före sommaren. I Väsby pågår sedan en tid breda satsningar för att höja resultaten i Väsbys skolor. Projektet går under namnet "Ett Lärande Väsby" och har en bred politisk förankring.

World Trade Center byggs i Växjö

2014-09-01 16:15 CEST Växjö kommun Nu ska World Trade Center börja byggas i Växjö. Det blir en spännande kontorsbyggnad med sju våningar som också rymmer ett stort parkeringsgarage. Växjö kommun har sålt marken till företaget Skanska som gör en mångmiljonsatsning. I september 2016 beräknas bygget vara klart.

Svalövs skulpturpark börjar ta form

2014-09-01 16:07 CEST Svalövs kommun Svalövs kommuns kommande konstattraktion - Svalövs skulpturpark - börjar ta form. John-Ove Hansson, konstdonatorn, Robert Harding, konstnären, och representanter från kommunen är i full färd med att planera för konstverkens placering runt Svalövssjön. I samband med detta vill donator, konstnär och Svalövs kommun gärna bjuda in till öppet hus