Pressmeddelanden

2015-02-27 11:04 CET Umeå kommun Nu påbörjas arbetet med att ta fram ett förslag till ny utformning av Rådhustorget. Det är Sweco arkitekter med landskapsarkitekten Thorbjörn Andersson i spetsen som fått uppdraget. Rådhustorget är Umeås mest representativa plats. Målet är att skapa ett vackert torg, omsorgsfullt utformat och med väl valda material.

2015-02-27 11:04 CET Umeå kommun Tekniska nämnden har beslutat om en ny taxemodell och reviderade riktlinjer för hyra av kommunal mark. Den nya modellen bygger på läget, antalet kvadratmeter och hur länge man hyr ytan. Det här är en enklare taxemodell som är lättare att förstå och den blir mer rättvis.

SOAPBOX Internationella kvinnodagen på Marabouparken konsthall

2015-02-27 11:02 CET Marabouparken Den 8 mars bjuder Marabouparken konsthall, Konsthall C och ABF in till en eftermiddag på temat Kvinnor och arbete där kvinnliga konstnärer och lokala kvinnoorganisationer delar och diskuterar sina erfarenheter.

Fel läge för förbud mot könsdiskriminerande reklam?

2015-02-27 11:01 CET Feministiskt Perspektiv Stereotypa skildringar i medier utgör ett hinder för jämlikhet, men diskussioner om de skadliga effekterna har hindrats av en retorik där varje form av åtgärd betraktas som en attack mot yttrandefriheten. Regeringsskiftet, men också senare års diskussioner om rasstereotyper, innebär att frågan kan bli föremål för ny debatt. Maria Jacobson undrar dock om tidpunkten är den rätta.

2015-02-27 11:00 CET Regionförbundet i Kalmar län ​På fredagens styrelsemöte fattades beslut om ge Helena Nilsson uppdraget som tf regiondirektör. Helena är idag områdeschef för näringsliv och tillväxt på Regionförbundet i Kalmar län. Hon har en bred kunskap om länet och den person i verksamheten som styrelsen ansåg mest lämpad för uppdraget.

Råd- och stödteamet sexuella tjänster blir Mika Malmö

2015-02-27 11:00 CET Malmö stad Råd- och stödteamet sexuella tjänster byter namn till Mika Malmö. I Stockholm och Göteborg finns redan Mikamottagningar som delvis vänder sig till samma målgrupp.

2015-02-27 10:50 CET Västerås stad Måndag den 2 mars klockan 18.00 visar Electra Bio på Culturen filmen ”Trevligt folk”, som är en dokumentärfilm av Filip Hammar och Fredrik Wikingsson. Filmen skildrar somaliska bandylandslagets resa till VM, en resa som började i Borlänge. Förbundskapten för det somaliska landslaget är bandyikonen Pelle Fosshaug från Västerås.

Satsning på information till unga om riskerna med spel om pengar

2015-02-27 10:31 CET Lotteriinspektionen Prata om Spel är en satsning på information till unga om riskerna med spel om pengar. Kunskap och utbildning är nyckelfaktorer för att göra unga medvetna och kritiskt granska de spelerbjudanden de möts av. Prata om spel erbjuder lärare och andra, som arbetar med unga, verktyg för att göra unga medvetna om riskerna med spel om pengar och hur spelreklamen påverkar.

Ny butikschef och nya satsningar i Lindesbergs-butiken

2015-02-27 10:25 CET Erikshjälpen Emma Ahlbäck är ny butikschef i Erikshjälpens second hand-butik i Lindesberg. Hon kommer senast från arbete inom kriminalvården och tycker att det känns spännande att nu få jobba med människor på ett nytt sätt, som butikschef. – Det här är en verksamhet som känns väldigt meningsfull, säger Emma Ahlbäck.

2015-02-27 10:24 CET Transportstyrelsen Pressmeddelande från Transportstyrelsen och Trafikverket Utsläppen av koldioxid från vägtrafiken fortsätter att minska, men den kraftfulla minskning som skedde mellan åren 2009-2012 har nästan helt stannat av. Utsläppen för den genomsnittliga nya personbilen minskar från 2013 till 2014 med 2,3 gram till 131 gram/km vid blandad körning).