Pressmeddelanden

Telia med i Kommunnäts utbud!

2017-12-15 14:28 CET
I början av det nya året kommer kunder anslutna till Arvika Kommunnät AB att kunna köpa...

Södertörnskommunerna uppvaktar trafikutskottet

Södertörnskommunerna uppvaktar trafikutskottet

2017-12-15 14:27 CET
Tvärförbindelse Södertörn och en robust passage över Södertälje kanal är av nationellt...

Nya siffror för länens tillväxt: "Klyftan utgör en risk för spänningar mellan stad och land"

Nya siffror för länens tillväxt: "Klyftan utgör en risk för spänningar mellan stad och land"

2017-12-15 14:14 CET
Stockholms län stod för 40 procent av BNP-tillväxten 2015. Samtidigt växer Kronoberg, ...

Extra satsning för jämlik skola

Extra satsning för jämlik skola

2017-12-15 14:13 CET
Norrtälje kommun får 2,6 miljoner kronor i statsbidrag för att skapa en mer jämlik skol...

#50 FREDAG: Nu samlar vi alla #metoo-upprop

#50 FREDAG: Nu samlar vi alla #metoo-upprop

2017-12-15 14:09 CET
Sedan #metoo spred sig över världen i mitten av oktober har branschuppropen avlöst vara...

Överenskommelse tryggar så att svårt sjuka barn kan vårdas hemma

2017-12-15 14:08 CET
Omsorgsnämnden beslutade på torsdagen 15 december om en överenskommelse mellan Region U...

Länsstyrelsen har fattat beslut om licensjakt på lodjur

2017-12-15 14:00 CET
Länsstyrelsen har idag fattat beslut om licensjakt på lodjur i Dalarnas län. Sex lodjur...

Västerås stad skriver till regeringen: Gör om de riktade statsbidragen till generella

2017-12-15 13:57 CET
Västerås stad postar idag en skrivelse till regeringen för att understryka vikten av at...

Radix Kompetens - auktoriserad medlem i Almega Utbildningsföretagen - en kvalitetssäkring och en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet inom vuxenutbildningen.

Radix Kompetens - auktoriserad medlem i Almega Utbildningsföretagen - en kvalitetssäkring och en garanti för yrkesskicklighet och god kvalitet inom vuxenutbildningen.

2017-12-15 13:20 CET
Radix Kompetens har under året genomfört ett omfattande utvecklings- och kvalitetsarbet...

​60 miljoner fördelat till arbetet med asylsökande och flyktingar

​60 miljoner fördelat till arbetet med asylsökande och flyktingar

2017-12-15 13:19 CET
Kyrkostyrelsen beslutade idag om fördelningen av 60 miljoner kronor till Svenska kyrkan...