Pressmeddelanden

2015-05-06 07:30 CEST Linköpings kommun Linköpings stadsbibliotek skapar rum för läs- och må bra-aktiviteter.´Tid: Torsdag 7 maj klockan 17.30-19.30. Plats: Stifts- och landsbiblioteket, Bokhallen (vid informationsdisken).

2015-05-06 06:15 CEST Uppsala universitet ​Asylsökandes chans att få stanna i Sverige påverkas av den politiska sammansättningen i nämndemannagruppen. Det visar en studie från Uppsala universitet, som för första gången kvantitativt undersöker hur nämndemannasystemet fungerar i praktiken.

Pressinbjudan: Konsert - Gothenburg Combo

2015-05-06 06:00 CEST Växjö kommun Välkommen på konsert med Gothenburg Combo på Växjö konsthall, lördagen den 9 maj kl. 16.

Urbanisering och regional samverkan - Välkommen till Mälartinget!

2015-05-06 06:00 CEST Mälardalsrådet Växtvärk eller avfolkning. ​Vilka utmaningar står Stockholm-Mälarregionen inför? I morgon torsdag reser ca 350 politiker och opinionsbildare från hela Stockholm-Mälardalen till Nyköping för att diskutera utmaningar och möjligheter kring urbanisering.

2015-05-06 00:05 CEST About Time About Times anser i sitt remissvar att regeringens förändring av rutavdraget utgår från avundsjuka snarare än att utgå från samhällsnyttan. T.ex tillåts bara "enklare" tjänster och städning av inomhuspool förbjuds. About Time varnar för hämmande av en professionalisering och noterar att samma detaljstyrning inte görs på subvention av dyra miljöbilar eller rotavdrag för exklusiva kök.

Försvara demokratin och bekämpa klyftorna

2015-05-05 18:33 CEST Svensk biblioteksförening Ge biblioteken muskler att försvara det demokratiska samhället och bekämpa klyftorna. Det skriver Calle Nathanson och Niclas Lindberg i en debattartikel som uppmanar politiker på alla nivåer att ta ansvar för att den nya bibliotekslagen implementeras. Onsdag 6 maj inleder Svensk biblioteksförening sitt 100-årsfirande i Lund och gästas av bland andra kultur- och demokratiminister Alice Bah-Kuhnke.

2015-05-05 18:13 CEST Örnsköldsviks kommun Örnsköldsviks kommun ska öka andelen ekologisk och närproducerad mat i sin verksamhet, föreslog kommunstyrelsen vid dagens sammanträde. Vid sammanträdet fattade kommunstyrelsen också beslut om att överklaga det tillståndsbeslut som nyligen länsstyrelsen gav fiskodlingen i Nätrafjärden och fiskslakteriet i Köpmanholmen.

#19 – tisdag: Otillräckliga satsningar i bostadspolitiken

2015-05-05 17:49 CEST Feministiskt Perspektiv – Det är bra att regeringen investerar drygt sex miljoner om året för att få igång byggandet, men som bostadspolitisk åtgärd är det alldeles för lite. Det säger Irene Molina, som leder ett nystartat forskningsprojekt om svenska bostadsreformer under 50 år ur ett intersektionellt perspektiv. Hon skulle vilja se en statlig utredning som tar hänsyn till bostadspolitikens sociala konsekvenser.

SKL välkomnar samtal om snabbspår för nyanlända

2015-05-05 16:34 CEST Sveriges Kommuner och Landsting SKL har tackat ja till regeringens inbjudan till trepartssamtal om bättre möjligheter för nyanlända att komma ut på en arbetsplats som är relevant för individens utbildning och erfarenhet.

2015-05-05 16:18 CEST Växjö kommun Växjö kommuns mångfaldspris delas i år mellan ett ungt företag och en aktuell förening.