Pressmeddelanden

Anders Wijkman ny styrelseordförande i Climate-KIC

Anders Wijkman ny styrelseordförande i Climate-KIC

2017-03-23 14:30 CET
Idag utses Anders Wijkman till styrelseordförande i Climate-KIC, det största innovation...

PMU bevittnar hungersnöden i Sydsudan

PMU bevittnar hungersnöden i Sydsudan

2017-03-23 14:07 CET
Sydsudan genomgår just nu en av de värsta humanitära kriserna i världen. Människor har ...

SPF Seniorerna kommenterar: Bra, men inte tillräckligt

SPF Seniorerna kommenterar: Bra, men inte tillräckligt

2017-03-23 13:14 CET
Förbundsordförande Christina Rogestam kommenterar regeringens besked om sänkt skatt på ...

Pressinbjudan - Kulturskolans kortkurser lockar nya elever

Pressinbjudan - Kulturskolans kortkurser lockar nya elever

2017-03-23 13:10 CET
Kulturskolans nya kortkurser Klang & Bang, Fantasi & Brass och Kreativ ateljé har locka...

Nationellt råd stärker allmännyttans integrationsarbete

Nationellt råd stärker allmännyttans integrationsarbete

2017-03-23 13:00 CET
De allmännyttiga bostadsföretagen gör mycket för att främja integrationen i landets kom...

Landstinget satsar på att få mer flyg till Arlanda

Landstinget satsar på att få mer flyg till Arlanda

2017-03-23 12:10 CET
​Idag, torsdag, väntas tillväxt och regionplanenämnden i Stockholms läns landsting besl...

Äldrenämndens fokus på aktiviteter för seniorer ger mersmak

2017-03-23 12:07 CET
Att erbjuda en bredd av aktiviteter är en prioriterad fråga för äldrenämnden. 2016 geno...

Föreslaget avtal om Sjöaremossen återremitteras

2017-03-23 11:45 CET
Idag behandlade nämnden för Fritid & Folkhälsa i Kungsbacka kommun ärendet Fortsatt åta...