Kontaktpersoner

Joakim Andersson

Joakim Andersson

2018-09-20 08:18 CEST

Karin Malmström

Karin Malmström

2018-09-13 07:31 CEST

Karin jobbar med medierelationer, opinionsbildning och lobbying, bland annat inom områd...

Nima Akbari

Nima Akbari

2018-09-12 13:06 CEST

Marcus Olivelund

Marcus Olivelund

2018-09-12 08:11 CEST

Kristina Alvendal

Kristina Alvendal

2018-09-11 10:18 CEST

Emma Rost

Emma Rost

2018-09-06 10:28 CEST

Emma jobbar främst med medierelationer och opinionsbildning, bland annat inom områdena ...

Eva Hjarup Thomsen

2018-09-03 14:11 CEST

Ranin Abuali

Ranin Abuali

2018-08-30 11:35 CEST

Mark Iglesias

Mark Iglesias

2018-08-10 13:46 CEST

Mark Iglesias, Brand Manager NRJ