Bilder

Antal omkomna per trafikantgrupp, genomsnitt åren 2004 – 2013 samt åren 2014 och 2015.

Antal omkomna per trafikantgrupp, genomsnitt åren 2004 – 2013 samt åren 2014 och 2015.

2016-04-27 09:38 CEST

Anm: Trafikantgruppen ”bil” består av personbil, buss och lastbil. Under 2015 omkom ingen person i buss men 15 personer i lastbil, varav 5 i tung lastbil, samtliga förare. I trafikantgruppen Andra finns bland annat skotrar, fyrhjulingar och ryttare.

Citat från StudentRapporten 2016

Citat från StudentRapporten 2016

2016-04-26 15:58 CEST

"För mig är det viktigt att utbildningen speglar hur det ser ut i verkliga livet , och att den innehåller bra möjligheter till praktik!"

Ann-Kari Edenius

Ann-Kari Edenius

2016-04-26 12:32 CEST

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel

2016-04-26 09:30 CEST

Antal personbilar som avregistrerats och blir kvar i Sverige, respektive avregistreringar till utland, samt procent till utland. Omfattar endast bilar max 5 år gamla. År 2015.

Par ser på onlinevideo ute

Par ser på onlinevideo ute

2016-04-19 11:24 CEST

Karina Malmsten - Projektledare

Karina Malmsten - Projektledare

2016-04-19 10:16 CEST

Apoteket vinnare 2016

Apoteket vinnare 2016

2016-04-13 07:00 CEST