Bilder

Kulturhänsyn i skogsbruket

2015-01-28 09:00 CET Skogforsk

ROMI-index_graf_dec2014

2014-12-15 07:30 CET Sveriges Annonsörer Graf över andel annonsörer som mäter effekten av sina investeringar i reklam och marknadskommunikation. 2012 och 2013 som referensvärden.

Dan Adolphson

2014-12-11 10:24 CET AMF

Talare Kreativitetens värde

2014-11-24 08:37 CET Mälardalsrådet

CMA Research

2014-11-11 11:30 CET CMA Research AB

CMA Research

2014-11-11 11:30 CET CMA Research AB

CMA Research

2014-11-11 11:30 CET CMA Research AB

Sortimentsgripen

2014-10-30 09:40 CET Skogforsk Sortimentsgripen är resultatet av ett samarbete mellan Skogforsk, Helsinge skog Innovation AB och Hassela Skogsprodukter. Genom mindre kranarbete och bättre fyllnadsgrad ska gripen öka produktiviteten, minska bränsleförbrukningen och förbättra arbetsmiljön för förarna. Björn Löfgren, Skogforsk har ansvarat för uppföljande studier samt projektet som är en del av skogsbrukets strategiska satsning.

Sortimentsgripens tillverkare, Tomas Jonsson, vd, Hassela skogsprodukter

2014-10-30 09:38 CET Skogforsk Sortimentsgripen är resultatet av ett samarbete mellan Skogforsk, Helsinge skog Innovation AB och Hassela Skogsprodukter. Genom mindre kranarbete och bättre fyllnadsgrad ska gripen öka produktiviteten, minska bränsleförbrukningen och förbättra arbetsmiljön för förarna. Tomas Jonsson är vd på Hassela Skogsprodukter som har tillverkat prototyperna.

Sortimentsgripens innovatör, Peter Larsson

2014-10-30 09:34 CET Skogforsk Sortimentsgripen är resultatet av ett samarbete mellan Skogforsk, Helsinge skog Innovation AB och Hassela Skogsprodukter. Genom mindre kranarbete och bättre fyllnadsgrad ska gripen öka produktiviteten, minska bränsleförbrukningen och förbättra arbetsmiljön för förarna. Peter Larsson är innovatören bakom idén.