Bilder

Val av modell vid coachämne konstant koll av jobbmailen

Val av modell vid coachämne konstant koll av jobbmailen

2018-03-16 07:30 CET

Resultatbild ur rapporten Nuläget i Svensk coaching författad av Lena Gustafsson, Jonathan Passmore & Hazel Brown

Val av modell i karriärcoaching

Val av modell i karriärcoaching

2018-03-16 07:30 CET

Resultatbild ur rapporten Nuläget i Svensk coaching författad av Lena Gustafsson, Jonathan Passmore & Hazel

Val av modell vid coachämne jobbrelaterad stress

Val av modell vid coachämne jobbrelaterad stress

2018-03-16 07:30 CET

Resultatbild ur rapporten Nuläget i Svensk coaching författad av Lena Gustafsson, Jonathan Passmore & Hazel

Val av modell när coachämnet är förbättrad presentationförmåga

Val av modell när coachämnet är förbättrad presentationförmåga

2018-03-16 07:30 CET

Resultatbild ur rapporten Nuläget i Svensk coaching författad av Lena Gustafsson, Jonathan Passmore & Hazel

Från vem tar coacher främst in feedback

Från vem tar coacher främst in feedback

2018-03-15 07:30 CET

Del av rapporten State of Play in coaching - nuläget i svensk coaching. executive report skriven av Lena Gustafsson, Jonathan Passmore och Hazel Brown.

Primär partner i coachsamarbete

Primär partner i coachsamarbete

2018-03-14 07:30 CET

Namnunderskrifter mot eftersupning

Namnunderskrifter mot eftersupning

2018-03-13 12:42 CET

Idag överlämnar MHF flera tusen namnunderskrifter till stöd för ett lagförslag mot eftersupning till Justitiedepartementet och i samband med det önskar MHF att en lagändring nu äntligen kan komma till stånd. På bilden Mattias Larsson, enhetschef straffrättsenheten på Justitiedepartementet och Göran Sydhage, VD på MHF. Foto: Mari Haglund