Bilder

Jonathan Cedernaes forskar om sömn

2015-09-29 08:03 CEST Hjärnfonden Med nya forskningsmedel vill Jonathan Cedernaes, forskare vid neurovetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, ta reda på om sömnbrist i kombination med olika sorts belastningar på kroppen, såsom träning och psykisk stress, har någon inverkan på sjukdomar där nervceller tar skada, med inriktning på framförallt demenssjukdomar och kognitiva skador.

Bryggan, Fjällbacka

2015-09-24 07:00 CEST Turistrådet Västsverige

Kronprinsessan Victora delar ut Hjärnfondens Jubileumsanslag till Alzheimerforskning

2015-09-22 14:28 CEST Hjärnfonden Kronprinsessan Victoria delar ut Hjärnfondens Jubileumsanslag på 3 miljoner kronor till Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolinska Institutet, vid en ceremoni i Stockholm den 21 september. Anslaget går till grundforskning och för att förstå varför nervceller dör i förtid. Cirka 150 000 lider av någon demenssjukdom i Sverige och det är vår tids största folksjukdom.

Flicka provar på att mjölka under Skånes Matfestival.

2015-09-18 11:33 CEST Livsmedelsakademin Foto: Sexton:nio

Vad händer i hjärnan vid Alzheimers sjukdom

2015-09-15 08:04 CEST Hjärnfonden Forskningen har på senare år handlat mycket om att kartlägga vilken roll proteinerna beta-amyloid och tau spelar. Proteinet beta-amyloid finns i förhöjda nivåer i hjärnan hos personer med Alzheimers sjukdom, som bildar små klumpar vid nervtrådar. De kallas senila plack och innehåller ämnet beta-amyloid. I det andra proteinet tau finns ett trådliknande trassel, tangles, som bildas inne i cellen.

Riskfaktorer för Alzheimers sjukdom

2015-09-15 08:00 CEST Hjärnfonden Samspelet mellan genetiska riskfaktorer och livsstilsfaktorer har stort fokus i forskningen. Högt blodtryck, hjärtsvikt och diabetes kan vara en riskfaktor för demens el Alzheimers. Skyddande faktorer som kan minska risken är en hälsosam livsstil, där kost, regelbunden motion, stimulans och ett aktivt liv har betydelse. Den hälsosammare livsstilen bör starta tidigt i livet, redan i medelåldern.

Andelen som får en demensutredning är alldeles för liten.

2015-09-15 08:00 CEST Hjärnfonden Personer som drabbas av en demenssjukdom upptäcks inte i tid. Enligt Svenska Demensregistret är det mindre än hälften som insjuknar i en demenssjukdom som får en fullständig demensutredning. Biomarkörer kan användas för att tidigare kunna ställa en säker diagnos, vilket är viktigt då 15-20 procent får fel diagnos på grund av att symtomen lätt kan blandas ihop med minnesstörning.

Alzheimers sjukdom eller naturligt åldrande?

2015-09-15 08:00 CEST Hjärnfonden Tidiga tecken på Alzheimers sjukdom är att närminnet försämras. Det blir svårt att komma ihåg händelser som ligger nära i tiden. Överenskommelser glöms ofta bort, som till exempel att ringa på utsatt tid eller komma till möten. Senare sjukdomstecken kan vara oförmåga att känna igen tidigare kända föremål (agnosi). Det blir svårt att använda sina händer på ett ändamålsenligt sätt (dyspraxi).

Demens och Alzheimers sjukdom fakta

2015-09-15 08:00 CEST Hjärnfonden Demens och Alzheimers sjukdom är en växande folksjukdom i takt med att vi blir äldre.160 000 personer är drabbade av en demenssjukdom i Sverige.

160 000 lider av en demenssjukdom

2015-09-15 08:00 CEST Hjärnfonden 160 000 lider av en demenssjukdom och cirka 60-70 procent har Alzheimers sjukdom.