Bilder

Hur påverkar mikropartiklar från vägtrafik?

Hur påverkar mikropartiklar från vägtrafik?

2018-02-28 06:45 CET

PCB och DDT är två av de första POP som blev ökända i Sverige då de visade sig vara en av huvudorsakerna bakom säldöden i Östersjön och att havsörnen var nära att dö ut.

Henrik Bergqvist

Henrik Bergqvist

2018-02-21 14:30 CET

Henrik Bergqvist är Cybersecuritychef på Cisco AB.

Test med automatiserade fordon

Test med automatiserade fordon

2018-01-30 06:44 CET

VTI testade bland annat automatisk inbromsning och vävning med automatiserade fordon på testbana i Slovenien i december 2017.

Utloppsrör i Bäljane å

Utloppsrör i Bäljane å

2018-01-24 08:36 CET

Utloppsrör med renat avloppsvatten till en skånsk å. Foto: Erland Björklund/Högskolan Kristianstad

Karta över läkemedelsutsläpp i Skåne

Karta över läkemedelsutsläpp i Skåne

2018-01-24 08:36 CET

Visualisering av den utsläppta mängden läkemedel av 21 läkemedel enligt Läkemedelsverkets lista i olika delar av Skåne. Illustration: Högskolan Kristianstad

Cykling

Cykling

2018-01-10 06:54 CET

Henriette Wallén Warner

Henriette Wallén Warner

2018-01-10 06:54 CET

Henriette  Wallén Warner

Henriette Wallén Warner

2018-01-10 06:54 CET

Krock med eftergivlig stolpe

Krock med eftergivlig stolpe

2017-12-21 14:48 CET

Resultat av en VTI-studie visar att eftergivliga belysningsstolpar alltid bör användas på vägar med stora trafikmängder och där hastighetsgränsen är 50 kilometer/timme eller högre. Stolparna minskar skaderiskerna och är mer kostnadseffektiva jämfört med stolpar som inte är eftergivliga, trots att de är dyrare i inköp.