Pressmeddelanden

Nätaktivisterna på Teklafestivalen

2015-04-17 13:55 CEST Nätaktivisterna ​Lördag den 18 april deltar Nätaktivisterna i Teklafestivalen, en teknikfestival för tjejer mellan 11 och 18 år. Nätaktivisterna kommer att hålla en presentation om sociala medier, lag och rätt och hur man kan agera mot kränkningar på nätet. Presentationen kommer att hållas för medföljare och föräldrar till Teklabesökare i festivalens vuxen-lounge.

Brott och social oro - inbjudan till debatt om trygghetspolarisering och normalisering

2015-04-16 09:15 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige För knappt två år sedan var Sverige föremål för den samlade världspressens uppmärksamhet. Bakgrunden var de upplopp som rasade i flera kommuner runt om i Sverige. Nu rapporterar Brottsförebyggande rådet att brottsligheten minskar och att tryggheten ökar. Men stämmer det? Och vilka lärdom kan dras av arbetet mot social oro?

Höjd arbetsgivaravgift kräver höjda politiska ambitioner

2015-04-15 19:35 CEST STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige I regeringens vårbudget framgår att regeringen vill återställa arbetsgivaravgifterna för unga med start i augusti 2015.​ STIL kräver att både kommunerna och staten tar sitt ansvar och för timschablonen för den personliga assistansen.

Unikt teaterprojekt om sexuellt våld i Kongo

2015-04-15 15:20 CEST Kvinna till Kvinna Det utbredda sexuella våldet mot kvinnor i Demokratiska Republiken Kongo berör en hel nation. Kvinna till Kvinna och Postkodlotteriet stödjer ett projekt i Östra Kongo där teater blir ett möjligt verktyg för att berätta om svåra upplevelser. Nu visas resultat av projektet - föreställningen "Les Femmes" i Stockholm och Uppsala 20 - 22 April.

Nya lösningar för att minska brottsligheten - seminarium i Sundsvall

2015-04-15 07:26 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Under de senaste åren har tryggheten ökat i många kommuner & mängdbrott som t.ex. våld i offentlig miljö och bilbrott har minskat. Samtidigt ökar vissa andra brottstyper, exempelvis bostadsinbrott samt hat, hot och kränkningar på nätet. Nu bjuder vi in till ett seminarium i Sundsvall för att lyfta den positiva utvecklingen och peka på vad som ytterligare kan göras för att minska brottsligheten.

Grattis Emilia Wärff och Tobias Holmberg!

2015-04-14 17:04 CEST Erik Ljungbergs Stiftelse ​ De allra första stipendiaterna ur Erik Ljungbergs Stiftelse heter Tobias Holmberg och Emilia Wärff. Stipendieutdelningen ägde rum vid en ceremoni på Leva & Fungera-mässan i Göteborg under eftermiddagen den 14 april, den dag som var Erik Ljungbergs födelsedag. Vi säger varmt grattis till Tobias Holmberg och Emilia Wärff! Nedan återfinns juryns motiveringar.

Ny tjänst för att förebygga och hantera inbrott - Märk-DNA

2015-04-14 08:33 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Varje dag utsätts många personer för mängdbrott i form av bl.a. bostadsinbrott. Nu har vi tillsammans med säkerhetsföretaget Eurosafe utvecklat en tjänst vid namn SmartWater MärkDNA som syftar till att förebygga inbrott samt att hjälpa de drabbade att hantera de praktiska och känslomässiga konsekvenserna.

Skolan behöver ett trygghetslyft

2015-04-14 08:20 CEST Friends

Vilka blir Erik Ljungbergs allra första stipendiater?

2015-04-14 06:00 CEST Erik Ljungbergs Stiftelse .

1 på miljonen – en utställning med porträtt från miljonprogrammet

2015-04-13 13:30 CEST Mångkulturellt centrum I på miljonen. En "instagramutställning" på Mångkulturellt centrum i samband med miljonprogrammets 50-årsjubileum.