Pressmeddelanden

2014-04-23 09:19 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Att bli utsatt för bedrägerier och id-kapningar är kränkande och kan leda till svåra konsekvenser för den drabbade – såväl ekonomiska som psykiska. Antalet bedrägerier och id-kapningar ökar kraftigt i hela landet. Anledningarna till ökningen är flera, en av de viktigaste är den tekniska utvecklingen som möjliggör att bedrägerier kan begås på nya sätt.

Nätaktivisterna lanserar webbplats

2014-04-22 09:38 CEST Nätaktivisterna Imorgon lanseras Nätaktivisternas webbplats. Nätaktivisterna är ett antirasistiskt projekt som jobbar för att uppmuntra och stötta unga i att agera antirasistiskt på nätet. Under lanseringen hålls ett panelsamtal på temat “Från klassrummet till nätet” med Elza Dunkels, filosofie dr och forskare inom ungas internetanvändning, och Hugo Wester, expert på värdegrund och diskriminering på Skolverket.

Bedrägerier och id-kapningar – inbjudan till debattkväll

2014-04-16 16:06 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Att bli utsatt för bedrägerier och id-kapningar är kränkande och kan leda till svåra konsekvenser för den drabbade – såväl ekonomiska som psykiska. Antalet bedrägerier och id-kapningar ökar kraftigt i hela landet. Anledningarna till ökningen är flera, en av de viktigaste är den tekniska utvecklingen som möjliggör att bedrägerier kan begås på nya sätt.

2014-04-14 08:30 CEST Hjärnkoll Den framgångsrika amerikanska insatsen NECT testas nu för första gången i Sverige. Insatsen syftar till att bryta självdiskriminering bland personer med psykisk ohälsa. Bakom initiativet står kampanjen Hjärnkoll, Sahlgrenska och Centrum för Evidensbaserade Psykosociala insatser.

Irakiska kvinnoaktivister kräver att Bildt agerar

2014-04-11 10:39 CEST Kvinna till Kvinna Kvinna till Kvinna och våra samarbetsorganisationer i Irak ser med förfäran på den negativa utvecklingen för kvinnors mänskliga rättigheter i Irak. Sverige har goda relationer med Irak och med det följer ett ansvar. Därför skriver vi i dag ett brev till Carl Bildt med krav på att Sverige agerar.

Mitt Liv startar verksamhet i Östergötland

2014-04-10 22:14 CEST Mitt Liv Idag kom det positiva beskedet från styrelsen att starta upp Mitt Liv i region Östergötland. Mitt Livs kurs- och mentorprogram kommer att lanseras till hösten i Linköping och Norrköping med en gemensam grupp deltagare och mentorer. Mitt Liv Östergötland kommer att drivas av Claire Karlsson som är på plats i regionen.

Våga vara medmänniska-Rödakorsare för ett öppet och inkluderande Sverige

2014-04-08 23:36 CEST Röda Korset Lokalt Till Sverige kommer människor som har flytt undan krig, förföljelser och våld, vidrigare och mer skrämmande än man kan föreställa sig. Det är en förmån och stolthet att bo i ett land som ger medmänniskor skydd och mobiliserar medmänskliga krafter. Den allra första punkten på att-göra-listan är att vara medmänniska.

Vad vill politikerna i Göteborg?

2014-04-08 09:57 CEST IM, Individuell Människohjälp I Göteborg arbetar mängder av organisationer för en mer inkluderande stad. Men vad vill politikerna och hur vill de samarbeta för att motverka segregation och för att främja inkludering? Den tionde april hoppas vi på att få svaren vid ett samtal mellan organisationer och politiker.

2014-04-03 13:22 CEST Svenska kommittén mot antisemitism

Det räcker nu - om våld och hot inom idrotten

2014-04-02 12:09 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Utvecklingen inom svensk fotboll med det tragiska dödsfallet i samband med den Allsvenska premiären och skandalscenerna på Nationalarenan i söndags bekräftar den bild vi sett och försökt att förmedla. Tyvärr upplever vi en naivitet hos många beslutsfattare och andra aktörer när det gäller situationen inom svensk fotboll, där man inte vill eller kanske förmår se hur allvarlig situationen är.