Pressmeddelanden

Svenska folkets bästa råd till justitieminister Morgan Johansson

2014-11-28 12:31 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Under hösten har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att kartlägga svenska folkets syn på brott & (o)trygghet. I samband med detta har vi bett om de tillfrågades bästa råd till justitieminister Morgan Johannsson (s). Bland förslagen återfinns bl.a. att Morgan ska ta på sig en Batmandräkt och ge sig ut i natten och bekämpa brott.

​Inget konkret svar från ministern

2014-11-28 12:14 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Idag, 28 november, svarade barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér på riksdagsledamoten Maj Karlssons interpellation om personlig assistans. Åsa Regnérs svar var otydligt och hon gav inga konkreta åtgärdsförslag. Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, har högre förväntningar på en ansvarig ministers svar.

 Skrämmande hotbild mot världens kvinnorättsförsvarare

2014-11-28 06:00 CET Kvinna till Kvinna Handlingsutrymmet för de som försvarar kvinnors mänskliga rättigheter i världen krymper. Inför den internationella dagen för kvinnorättsförsvarare den 29 november – ​Femdefenders Day – presenterar Kvinna till Kvinna en ny granskning, som bygger på enkätsvar från 66 kvinnorättsförsvarare på Balkan, i Kaukasus och i Mellanöstern.

​Expo tilldelas Livsmedelsarbetareförbundets Kulturpris 2014

2014-11-27 14:39 CET Stiftelsen Expo Priset mottogs av Stiftelsen Expos vd Daniel Poohl under torsdagen. - Det är med stolthet jag tar emot priset. Tyvärr har rasismen fått politiskt inflytande. Nu efter valet måste vi som står upp för ett öppet och inkluderande samhälle arbeta ännu hårdare, säger Daniel Poohl.

Martin & Servera slår ett slag för mångfald

2014-11-27 09:32 CET Martin & Servera Martin & Serveras årliga utmaning har som mål att lyfta viktiga frågor inom hållbarhet och ansvar. Tidigare år har tävlingen fokuserat på bland annat att minska matsvinnet och öka andelen ekologiskt. I år är temat ”Mer mångfald”, en naturlig följd av att Martin & Servera själva har stort fokus på mångfaldsfrågor i företaget.

Tryggare Sverige får ST:s arbetslivspris 2014

2014-11-26 19:15 CET Stiftelsen Tryggare Sverige ​Idag har Stiftelsen Tryggare Sverige fått Fackförbundets ST:s arbetslivspris 2014. De får priset för sitt arbete med att lyfta fram trygghetsarbete och brottsoffers situation. Priset består, förutom äran, av 25 000 kronor och ett diplom.

Föreläsning och pressträff med hedersdoktor Rosa Taikon - 27 nov

2014-11-26 13:09 CET Södertörns högskola Torsdagen den 27 nov håller Södertörns högskolas hedersdoktor Rosa Taikon en öppen föreläsning med efterföljande pressträff. Välkommen!

Pressinbjudan: Väsby uppmärksammar nationella minoriteter

2014-11-26 07:00 CET Upplands Väsby kommun ​De fem nationella minoriteterna samer, judar, romer, tornedalingar och sverigefinländare uppmärksammas med var sin egen dag under veckan 1-7 december. Upplands Väsby kommun arrangerar då för andra året i rad en nationell minoritetsvecka.

2014-11-23 17:00 CET Finansförbundet Valutaväxlingsföretaget Svea Exchange och Finansförbundet kom på söndagen överens om villkoren för de anställda på Svea Exchange. Därmed avbryts den strejk som pågått sedan den 7 november. Svea Exchange åtar sig ensidigt att se till att villkoren för de anställda senast den 1 januari ska vara minst i nivå med kollektivavtalen mellan Finansförbundet och Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation, BAO.

Så hanterar du bilden av dig själv på Internet

2014-11-21 13:39 CET Actsec Group AB Den som söker på sig själv på Google ställs ibland inför en otrevlig överraskning. Plötsligt upptäcker du ditt namn eller din bild i sammanhang som du inte alls önskar. Det kan handla om allt ifrån felaktig information som publicerats av någon anonymt till egna uttalanden som tidigare kändes relevanta men som nu uppfattas som genanta eller ogiltiga. Hur tar man då kontroll på sin Internetprofil?