Bilder

Nyregistrerade fordon

Nyregistrerade fordon

2016-06-01 12:11 CEST

Konferens Utsatta EU-medborgare

Konferens Utsatta EU-medborgare

2016-05-12 07:13 CEST

Konferens Utsatta EU-medborgare 2016

Konferens Utsatta EU-medborgare 2016

2016-05-12 07:13 CEST

Antal omkomna per trafikantgrupp, genomsnitt åren 2004 – 2013 samt åren 2014 och 2015.

Antal omkomna per trafikantgrupp, genomsnitt åren 2004 – 2013 samt åren 2014 och 2015.

2016-04-27 09:38 CEST

Anm: Trafikantgruppen ”bil” består av personbil, buss och lastbil. Under 2015 omkom ingen person i buss men 15 personer i lastbil, varav 5 i tung lastbil, samtliga förare. I trafikantgruppen Andra finns bland annat skotrar, fyrhjulingar och ryttare.

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel

Personbilsparkens fossiloberoende - utveckling och styrmedel

2016-04-26 09:30 CEST

Antal personbilar som avregistrerats och blir kvar i Sverige, respektive avregistreringar till utland, samt procent till utland. Omfattar endast bilar max 5 år gamla. År 2015.

Logo Protasslistan

Logo Protasslistan

2016-04-22 11:25 CEST

Protasslistan - en kampanj mot djurförsök av Djurens Rätt och European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE).