Bilder

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

Bortom IT. Om hälsa i en digital tid.

2017-02-22 17:09 CET

Digitalisering har stor potential att effektivisera vården och förbättra vår hälsa. Om vi låter den. I den här rapporten pekar vi ut en rad betydelsefulla hinder som bromsar eller omöjliggör utveckling, liksom förslag på åtgärder som behöver vidtas för att vi ska kunna komma vidare.

Stefan Nilsson, Trendspanare

Stefan Nilsson, Trendspanare

2017-02-22 08:40 CET

Fastighetsmässan

Fastighetsmässan

2017-02-22 08:40 CET

Utbildningsminister Gustav Fridolin

Utbildningsminister Gustav Fridolin

2017-02-20 07:00 CET

Regeringskansliet Upphovsrätt Bilden får användas fritt för redaktionella ändamål, men får inte ändras utan Regeringskansliets tillstånd och den får inte användas på ett sätt som kan vara kränkande för upphovsmannen. Bilden får inte användas kommersiellt. Uppge alltid fotografens namn och Regeringskansliet vid publicering. http://www.regeringen.se/press/gustav-fridolin/