Bilder

Ingrid Eiken

2015-09-28 16:00 CEST Mäklarsamfundet

Ingrid Eiken

2015-09-28 16:00 CEST Mäklarsamfundet

Ingrid Eiken

2015-09-28 16:00 CEST Mäklarsamfundet

Josefine Uppling

2015-09-28 16:00 CEST Mäklarsamfundet

Josefine Uppling

2015-09-28 16:00 CEST Mäklarsamfundet

Josefine Uppling

2015-09-28 16:00 CEST Mäklarsamfundet

RUT-branchen viktig för integrationen

2015-09-21 09:02 CEST Almega Infograf som kommentar till regeringens höstbudget 2015. Illustrerar RUT-branschens betydelse för integrationen.

Höga trösklar för unga

2015-09-21 09:02 CEST Almega Infograf som kommentar till regeringens höstbudget 2015. Illustrerar de höga trösklarna in på arbetsmarknaden för unga.

Camilla Rosenberg, operativ chef, Lotteriinspektionen

2015-09-15 10:44 CEST Lotteriinspektionen Operativ chef på Lotteriinspektionen med ansvar för tillstånd och tillsyn.

Ny debattbok om sjukvården: "Sjukvården behöver vård". Företal av P. C. Jersild.

2015-08-26 16:25 CEST Carlsson Bokförlag Hur kan sjukvården bli bättre och en lockande arbetsplats? Patienter far illa pga platsbrist och sänkt patientsäkerhet. Arbetsmiljön pressas. De senaste 20 åren har svensk sjukvård successivt försämrats. Detta synliggör och diskuterar Magnus Edner utifrån fyra aktuella händelser. Han ger exempel på hur den nuvarande politikerstyrda ledningsmodellen inte fungerar och föreslår en ny modell.