Dokument

Sustainability in the Human Age

2015-10-02 09:19 CEST ManpowerGroup Manpowergroup redovisar hur företaget ser på hållbarhet och CSR och vilka aktiviteter som genomfördes under 2014. Läs om hur Manpowergroup: Genomför etisk träning för att förebygga ogentligheter i verksamheten. Slåss mot "trafficking" i bl. a Colombia. Utbildar mer än 10.000 människor i Indien som för 10 år sedan förlorade allt efter Tsunamin.

Almegas tjänsteindikator Q3 2015 - kortversion

2015-09-09 08:06 CEST Almega Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten inom privat tjänstesektor ökar i ungefär samma takt under tredje, som under andra kvartalet 2015. Då ökade tjänsteproduktionen med 2,1 procent. Efterfrågan på tjänster riktade till hushåll och företag ser fortsatt stark ut, men kapacitetsutnyttjandet är redan högt inom flera branscher.

Almegas tjänsteindikator Q3 2015

2015-09-09 08:06 CEST Almega Almegas tjänsteindikator pekar på att tillväxten inom privat tjänstesektor ökar i ungefär samma takt under tredje, som under andra kvartalet 2015. Då ökade tjänsteproduktionen med 2,1 procent. Efterfrågan på tjänster riktade till hushåll och företag ser fortsatt stark ut, men kapacitetsutnyttjandet är redan högt inom flera branscher.

Produktblad Stöd och Matchning

2015-09-08 16:42 CEST Work for you Sverige

Var finns jobben?  Rapport Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 4 2015

2015-09-08 07:58 CEST ManpowerGroup Hur ser sysselsättningen ut i Sverige och globalt under kvartal 4 2015. Resultatet redovisas av Manpower Arbetsmarknadsbarometer - Manpower Employment Outlook Survey - som är en global undersökning där 59.000 företag i 42 länder berättar om sina behov. Undersökningen har pågått under mer än 50 år.

2015-08-25 08:06 CEST Almega

Rapport: Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 3 2015

2015-06-09 09:13 CEST ManpowerGroup Undersökningen är genomförd i 42 länder och 59.000 företag är intervjuade. I Sverige har 752 företag deltagit. Arbetsmarknadsbarometern är oberoende och är ett representativt urval och är inte kopplat till Manpowers kundregister . Undersökningen har publicerats i drygt 50 år globalt och sedan 2013 i Sverige

CV Anna-Karin Hatt

2015-05-20 10:00 CEST Almega

Global rapport om kompetensbrist 2015

2015-05-18 08:32 CEST ManpowerGroup ManpowerGroup genomför sedan 10 år den globala undersökningen "Talent Shortage". Undersökningen genomförs i 42 länder och nästan 42.000 företag intervjuas.

Kortutbildade utlandsfödda - Skolplikt för integration och etablering

2015-04-30 07:01 CEST Almega Rapport från Almega, av Li Jansson och Fredrik Voltaire.