Dokument

Mångfald på jobbet 2014

2014-04-09 09:06 CEST ManpowerGroup Mångfald diskuteras ständigt i media, men hur ser det egentligen ut på Sveriges arbetsplatser? Hur ser svenska anställda på mångfald, och är det något som bör tas hänsyn till i samband med rekrytering? Manpower Work Life har under nästan 10 år regelbundet frågat svenskarna om deras syn på arbete och karriär. 4 454 personer har svarat på frågor om mångfald.

Information om bemanningsbranschen - large

2014-04-03 10:10 CEST Bemanningsföretagen

Kärnbilder bemanningsbranschen

2014-03-27 13:04 CET Bemanningsföretagen

Information om bemanningsbranschen - small

2014-03-26 17:58 CET Bemanningsföretagen

Information om bemanningsbranschen - medium

2014-03-26 17:49 CET Bemanningsföretagen

Årsrapport bemanningsbranschen 2013

2014-03-18 16:24 CET Bemanningsföretagen Årsrapport Bemanningsbranschen 2013, antal anställda, omsättning och penetrationsgrad

Rapport Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 2 2014

2014-03-11 07:58 CET ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer har funnits i Sverige i 11 år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet, istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med över 65 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 42 länder.

Bemanningsindikatorn Q4 2013

2014-03-05 10:38 CET Bemanningsföretagen Bemanningsföretagen fortsatte att stärka sin roll som strategisk partner för den svenska industrin under sista kvartalet 2013. Branschen växte under sista kvartalet med 5,4 procent jämfört med samma period förra året. Se vår information på: http://www.mynewsdesk.com/se/bemanningsforetagen/pressreleases/en-vaexande-strategisk-hr-partner-foer-industri-och-samhaelle-968522

Omsadling och karriärbyte

2014-02-21 14:09 CET ManpowerGroup Sju av tio har någon gång sadlat om i karriären. I den senaste WorkLife-studien har vi undersökt svenskarnas inställning till och erfarenhet av att byta karriär, att helt byta inriktning på sitt yrkesliv.

RFI kompletterande arbetsförmedlingstjänst 2014

2014-01-10 13:59 CET Almega RFI kompletterande arbetsförmedlingstjänst 2014 Almega som beretts tillfälle att yttra sig över remissen ”RFI kompletterande arbetsförmedlingstjänst 2014”. Detta är Almegas yttrande.