Dokument

2015-08-25 08:06 CEST Almega

Rapport: Manpower Arbetsmarknadsbarometer kvartal 3 2015

2015-06-09 09:13 CEST ManpowerGroup Undersökningen är genomförd i 42 länder och 59.000 företag är intervjuade. I Sverige har 752 företag deltagit. Arbetsmarknadsbarometern är oberoende och är ett representativt urval och är inte kopplat till Manpowers kundregister . Undersökningen har publicerats i drygt 50 år globalt och sedan 2013 i Sverige

CV Anna-Karin Hatt

2015-05-20 10:00 CEST Almega

Global rapport om kompetensbrist 2015

2015-05-18 08:32 CEST ManpowerGroup ManpowerGroup genomför sedan 10 år den globala undersökningen "Talent Shortage". Undersökningen genomförs i 42 länder och nästan 42.000 företag intervjuas.

Kortutbildade utlandsfödda - Skolplikt för integration och etablering

2015-04-30 07:01 CEST Almega Rapport från Almega, av Li Jansson och Fredrik Voltaire.

Rapport: Svenska folkets drömjobb 2015

2015-04-23 08:00 CEST ManpowerGroup Drömjobb är en återkommande Worklife-undersökning som ManpowerGroup har genomfört sedan 2008. Rapporten visar vad svenska folket har för preferenser vad gäller favoritjobb. Undersökningen genomförs i samarbete med Kairos Future.

Bemanningsföretagens Kvartalsrapport Q4 2014

2015-04-21 13:37 CEST Bemanningsföretagen

Information om bemanningsbranschen - large

2015-04-06 00:01 CEST Bemanningsföretagen

#Trust är grunden i Employer Branding

2015-04-01 15:23 CEST ManpowerGroup ManpowerGroup lanserar ett nytt White Paper om Employer Branding. Företagen har fokus på att attrahera topptalanger, engagera medarbetare och att försöka skapa ett varumärke med ett "värdefullt rykte". Att jobba med förtroende är en av de bärande tankarna inom Employer Value Proposition (EVP).

Worklife rapport: Automation i Sverige

2015-03-23 08:00 CET ManpowerGroup Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras inom 10-15 år. Manpower Work Life har i flera år undersökt svenskarnas syn på arbete och karriär, och i den här rapporten utforskas attityder kring automatisering.