Dokument

Worklife rapport: Automation i Sverige

2015-03-23 08:00 CET ManpowerGroup Många studier har under det senaste året visat att den snabba tekniska utvecklingen gör att ungefär hälften av alla jobb kommer kunna automatiseras inom 10-15 år. Manpower Work Life har i flera år undersökt svenskarnas syn på arbete och karriär, och i den här rapporten utforskas attityder kring automatisering.

Whitepaper - Vården och bemanningsföretag

2015-03-17 16:15 CET Bemanningsföretagen

Vården och bemanningsföretag

2015-03-17 16:13 CET Bemanningsföretagen

Worklife rapport: Jobba hemifrån

2015-03-16 11:33 CET ManpowerGroup Manpower Work Life har i flera år undersökt svenskarnas syn på arbete och karriär, och i den här rapporten utforskas attityder kring att jobba hemifrån. Hur pass vanligt är det att jobba hemifrån, och varför väljer folk att göra eller inte göra det?

Manpower Arbetsmarknadsbarometer för kvartal 2 2015

2015-03-10 08:37 CET ManpowerGroup Manpower Arbetsmarknadsbarometer undersöker varje kvartal vad arbetsgivarna i 42 länder tror om sysselsättningen nästa kvartal. Kommer sysselsättningen att öka eller minska? Vi varje undersökningstillfälle intervjuas 65.000 arbetsgivare, i Sverge 750. Undersökningen har pågått i över 50 år internationellt. I Sverige har vi genomfört undersökningen sedan 2003.

Sammanfattning av Almegas Tjänsteindikator Q1 2015

2015-03-09 08:00 CET Almega Sammanfattning av Almegas Tjänsteindikator Q1 2015

Almegas Tjänsteindikator Q1 2015

2015-03-09 08:00 CET Almega Tillväxttakten i början av 2015 kan bli ungefär lika stark i den privata tjänstesektorn som den var under förra året, alltså kring 3,4 procent, visar Almegas Tjänsteindikator för första kvartalet. Ledande indikatorer pekar dessutom mot att takten kan bli ännu något högre senare under våren. Men trots att efterfrågan är på uppgång bromsar jobbtillväxten in.

Stabil efterfrågan på moderna HR-tjänster

2015-03-06 16:42 CET Bemanningsföretagen På grund av det osäkra ekonomiska läget kan man se en inbromsning för bemanningsbranschen under 4 kvartalet 2014. Samtidigt tydliggörs branschens viktiga roll. Bemanningsbranschens spetskompetens, matchning, är central på dagens arbetsmarknad. Bemanningsföretagens Kvartalsrapport hette förut Bemanningsindikatorn.

Information om bemanningsbranschen - large

2015-03-02 00:01 CET Bemanningsföretagen

Bemanningsindikatorn Q1 2015: Våt filt ger dödläge

2015-02-17 09:00 CET Bemanningsföretagen Det går att ana en viss uppgång i den förväntade efterfrågan för bemanningsbranschen, men som helhet är konjunkturlinjen rak. Om man tittar i backspegeln var bristande efterfrågan det främsta hindret för företagens tillväxt. Bemanningsindikatorn är från och med 2015 namnet på det som tidigare hette Bemanningsbarometern, och anses vara en god konjunkturmätare.