Pressmeddelanden

2014-03-20 09:02 CET Katarina församling Föreläsningar, musik, mässa & möten. 23 mars från 9.00. under våren 2014 kommer katarina församling tillsammans med katarina sociala företagande att fortsätta med inspirerande söndagar, där workshops baserade på kyrkoherde olle carlssons bok ”12 steg för hopplösa” ingår.

Respiratorn skulle stängas av – nu har hon skrivit boken om hur hon överlevde

2014-03-20 06:45 CET Libris förlag Läkaren rådde hennes man att ta kontakt med en begravningsentreprenör innan respiratorn skulle stängas av. Men Angèle Lieby var vid fullt medvetande. – Om det inte hade varit för min egen starka livsglädje och mina anhörigas kärlek hade jag inte överlevt, säger hon.

3-dagarsterapi utvärderas av 8 klienter!

2014-03-19 21:54 CET Psykologisk Orientering 8 klienter beskriver med egna ord upplevelsen efter genomförd 3-dagarsterapi. Klienterna numreras 1 till 8. Problemen har varit varierande, bla; alkoholproblem, oro/nedstämdhet, ångest, panikångest, tvångssyndrom, depression och en hel del andra symtom kopplade till grundproblematiken.

Ris och ros till biståndspolitiska plattformen

2014-03-19 16:58 CET Svenska kyrkan På tisdagen presenterade regeringen den nya biståndspolitiska plattformen inför riksdagen. Svenska kyrkan har tidigare skickat in synpunkter på skrivelsens innehåll och flera av kommentarerna har nu hörsammats i plattformen.

Årets ”Diakonins månad” fokuserar grunden i socialt arbete

2014-03-19 15:52 CET Sveriges kristna råd Diakonins månad infaller varje år i september. I Immanuelskyrkan i Stockholm samlades idag ett 25-tal diakonier och församlingsmedarbetare som fick smakprov av det nya materialet som presenterades för första gången.

2014-03-19 08:48 CET Svenska Kyrkan Malmö Torsdag 20 mars kl 19 besöker Alexander Bengtsson, journalist på stiftelsen EXPO, Husie församling i Malmö för att tala om” Positiv antirasism”, mot bakgrund av den senaste tidens händelser.

Brené Brown om mod, sårbarhet och en helhjärtad livsstil

2014-03-19 06:45 CET Libris förlag Varje gång en människa möter en annan människa för första gången, försöker vara kreativ eller inleder ett samtal som hon vet kan bli svårt tar hon en risk. – Vi tror att vi vet att sårbarhet är samma sak som svaghet, men tänk om den i själva verket är en styrka? säger sårbarhetsforskaren Brené Brown.

Sexuella övergrepp kan förhindras

2014-03-18 11:57 CET Svenska kyrkan Sexuella övergrepp i kyrklig miljö kan förhindras genom utbildning och att riskfaktorer identifieras. I morgon onsdag samlas stiftens kontaktpersoner och anställda i Uppsala från hela landet för att lära sig mer om övergriparen och om relationer där övergrepp kan inträffa. Svenska kyrkan har sedan mitten av 90-talet systematiskt arbetat med att förhindra sexuella övergrepp i kyrkans verksamhet.

Helig hälsa

2014-03-18 11:38 CET Dialogos Förlag Den första antologin som tar ett samlat grepp om religiöst och andligt helande i Sverige och som studerar metoderna utifrån sociala och kulturella perspektiv.

Mer forskning i fel riktning löser inte psykiatrins misslyckande

2014-03-16 21:45 CET Psykologisk Orientering Ovanstående artikel i Läkartidningen försöker skylla snart 100 års misslyckande i både forskning och verksamhet inom psykologi och psykiatri. Att manipulera verkligheten med illusioner om att det skulle vara en resursfråga där mer forskning i samma paradigm eller dissekering av hjärnan skulle göra skillnad i att lösa komplexa psykiska tillstånd är inte bara felaktigt..