Pressmeddelanden

Storsäljare med de senaste lagarna och reglerna inom redovisning

Storsäljare med de senaste lagarna och reglerna inom redovisning

2017-08-16 09:55 CEST
Storsäljaren Extern redovisning är nu ute i en femte upplaga. Boken är uppdaterad med d...

Konsekvenserna av HFD:s dom om beskattning av styrelseuppdrag

Konsekvenserna av HFD:s dom om beskattning av styrelseuppdrag

2017-08-10 14:01 CEST
Högsta förvaltningsdomstolen har nyligen avgjort frågan om det är möjligt att bolagiser...

Vad är emission – vi förklarar och förtydligar

Vad är emission – vi förklarar och förtydligar

2017-07-28 14:06 CEST
Att man genomför en emission i ett aktiebolag innebär att bolaget ger ut värdepapper, v...

Fusion eller Fission?

Fusion eller Fission?

2017-07-19 17:49 CEST
Fusion innebär att två eller fler bolag slås samman så att verksamheterna i fortsättnin...

Golf som motionsförmån – nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Golf som motionsförmån – nytt förhandsbesked från Skatterättsnämnden

2017-07-07 16:46 CEST
En vanlig förmån till företagets personal är subvention för motion och friskvård. Motio...

Bolagsordning/Styrelse/Aktieägaravtal

Bolagsordning/Styrelse/Aktieägaravtal

2017-07-04 18:06 CEST
Rubriken visar på tre viktiga grundpelare för att driva ett aktiebolag, i synnerhet när...

Unik kartläggning: de flesta utvisade afghaner planerar att fly till Sverige igen

Unik kartläggning: de flesta utvisade afghaner planerar att fly till Sverige igen

2017-07-02 12:04 CEST
Merparten av de afghaner som har tvångsutvisats från Sverige lever under svåra förhålla...

Fortsatt högt förtroende för revisorn

Fortsatt högt förtroende för revisorn

2017-06-29 12:53 CEST
Fem år efter senaste undersökningen följer FAR upp förtroendet för revisions- och redov...

Starta sommaren med ett aktiebolag

Starta sommaren med ett aktiebolag

2017-06-28 14:25 CEST
I skrivande stund skiner solen och det är härlig värme i luften. Ängarna blommar färggl...

​​22 studenter antagna till LRF Konsults internship hösten 2017

​​22 studenter antagna till LRF Konsults internship hösten 2017

2017-06-27 06:01 CEST
Nu är det klart att LRF Konsult kommer att ta emot 22 stycken drivna och kvalificerade...