Pressmeddelanden

Sparbanken Nord - Framtidsbanken delade ut över 1 miljon kr

2015-11-27 13:45 CET Sparbanken Nord Sparbanken Nord delade ut totalt 1 062 000 kronor på torsdagen. Pengarna går till organisationer, föreningar och eldsjälar som gör bra saker för regionen. - Varje år tar vi en del av vår vinst och återinvesterar i regionen, säger Sparbanken Nords vd Gunnar Eikeland. Vi kallar det för Framtidsbanken. Totalt räknar vi med att dela ut hela 100 miljoner kronor på fem års sikt.

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

2015-11-27 08:50 CET Moretime Group

Skogsbarometern 2015: Lönsamheten allt viktigare för skogsägaren

2015-11-26 08:00 CET LRF Konsult Skogsbarometern, en årlig Sifo-undersökning bland landets skogsägare från LRF Konsult och Swedbank och sparbankerna, visar att mjuka värden minskar i betydelse och att lönsamheten blir allt viktigare för skogsägarna. Allt fler skogsägare är positiva till lönsamheten i skogsbruket och lönsamheten lyfts även fram som en faktor som kommer att påverka det framtida skogsägandet.

Magnusson har biträtt Orbit One vid köp av tillverkningsenhet från Flex

2015-11-25 10:00 CET Magnusson Magnusson har biträtt Orbit One i dess förvärv av Flex (tidigare Flextronics) tillverkningsenhet i Ronneby.

Uppdatering kring Moretimes digitala strategi och affärsmål

2015-11-23 13:10 CET Moretime Group I anslutning till extra bolagsstämma i Moretime den 19 november, som bland annat fattade beslut om emissioner i anslutning till att Moretime förvärvar utestående aktier i MDS Digital Solutions AB (MDS), genomfördes en presentation av Moretimes digitala strategi. Presentationen finns från och med idag tillgänglig i Moretime Groups Youtube-kanal.

Stämmokommuniké – Moretime Financial Services AB (publ)

2015-11-20 10:55 CET Moretime Group ​Extra bolagsstämma i Moretime Financial Services AB (publ), 556901-7717, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 19 november 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

2015-11-20 10:51 CET Moretime Group ​Extra bolagsstämma i Moretime Professional Services AB (publ), 556654-5835, har hållits i bolagets lokaler på Drottninggatan 95 A i Stockholm torsdagen den 19 november 2015. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Uppåt för nötköttsföretag!

2015-11-19 08:00 CET LRF Konsult Nötköttsföretagen visar på en förbättrad lönsamhet och griskötts- och växtodlingsföretagen har en svag uppgång. Utvecklingen av lönsamheten varierar dock stort mellan produktionsinriktningarna. Det är inte något nytt att mjölkpriset under 2015 varit lågt och att många mjölkföretagare har en pressad likviditet och lönsamhet.

Utdelning på Moretime Financial Services AB:s Preferensaktier

2015-11-16 10:07 CET Moretime Group ​Styrelsen i Moretime Financial Services AB (publ) har beslutat att bolaget lämnar utdelning på Preferensaktie för tredje kvartalet 2015. Utdelning lämnas med 1,50 kr per Preferensaktie.

Prejudicerande dom om klagorätt på detaljplaner

2015-11-11 14:00 CET LRF Konsult Mark- och miljööverdomstolen har i ett nytt avgörande ansett att en fastighetsägare har rätt att överklaga en detaljplan som bestämde placeringen av en framtida trafikled, utan att detaljplanen i övrigt påverkade hans fastighet i dagsläget.