Pressmeddelanden

2014-06-17 14:45 CEST Svensk Form På årets politikervecka i Almedalen presenterar Svensk Form, Sveriges Arkitekter och Arkitektur- och designcentrum Arkitektur- och Designdagen – en heldag med samtal och debatter kring skol- och utbildningsfrågor, stadsbyggnadsfrågor och ungas boende. Dagen är starten på en långsiktig satsning som ger plats åt design och arkitektur i samhällsdebatten.

Stockholms stad väljer FOJAB arkitekter

2014-06-17 14:00 CEST FOJAB arkitekter FOJAB arkitekter har valts ut av Stockholm stad att ta fram ett stadsbyggnadskoncept för Hjorthagens vattenfront i Norra Djurgårdsstaden. Som ett av tre arkitektkontor i ett parallellt uppdrag ska man arbeta med utformningen av ett av norra Europas hetaste stadsutvecklingsprojekt. I upphandlingen ingår också ramavtal för gestaltning av stad­sstruktur och offentliga miljöer i Norra Djurgårdsstaden.

Stark kritik mot JK:s beslut att inte betala ut skadestånd till tvångssteriliserade

2014-06-17 13:20 CEST RFSL Justitiekanslern, JK, har idag den 17 juni fastslagit att staten inte är skadeståndsskyldig för de tvångssteriliseringar, som av rättsväsendet klassats som ett brott mot grundlag och mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna, och avslagit skadeståndsanspråket i sin helhet.

Inbjudan till GIH:s seminarium i Almedalen - 1 timme räcker!

2014-06-17 10:25 CEST GIH Här diskuterar representanter från fem riksdagspartier frågor om en timmes daglig rörelse för barn i grundskolan, hur alla svenskar ska ha möjlighet att nå upp till de nationella rekommendationerna på fysisk aktivitet samt onödiga sjukvårdskostnader. Budskapet är att en timmes rörelse räcker för både yngre som äldre och medför ökad koncentrationsförmåga, bättre livskvalitet och förbättrad hälsa.

2014-06-17 08:00 CEST Hyresgästföreningen Alla pratar om bostadsbristen men takten i bostadsbyggandet är fortfarande för låg. Om bristen på bostäder inte ska få stora negativa samhällskonsekvenser måste det byggas många fler hyresrätter, med hyror som människor har råd med. Därför har Hyresgästföreningen tagit fram en bostadspolitisk rapport med syfte att öka byggandet, ”200 000 nya hyresrätter: Dags att gå från ord till handling”.

Vad vill oppositionen med kulturpolitiken?

2014-06-16 15:22 CEST Timbro I rapporten "Vad vill oppositionen med kulturpolitiken?" har Timbros Lars Anders Johansson intervjuat de kulturpolitiska talespersonerna för de fyra oppositionspartierna samt granskat de kulturpolitiska dokumenten, för att ta reda på vilken konkret politik som finns bakom oppositionens kritik av den förda kulturpolitiken.

Ansökan om ett vanligt liv -  Riksförbundet FUB sätter diskriminering i fokus

2014-06-16 14:15 CEST Riksförbundet FUB Med kampanjen "Ansökan om ett vanligt liv" vill Riksförbundet FUB sätta fokus på att allt fler mister sin kontaktperson eller ledsagare, samt får avslag på ansökningar om olika LSS-insatser. Syftet med kampanjen är att uppmärksamma den diskriminering som personer med utvecklingsstörning eller andra funktionsnedsättningar utsätts för på grund av avslag på olika stödinsatser.

2014-06-16 14:00 CEST Pony Sugar Snövit Hedstierna utmanar och undersöker jämställdhet och genusfrågor i de Nordiska länderna med verket An Issue of Structure och stöttas av Nordisk Kulturfond med 250.000 kr samt av VG-Regionen Strömstad Konsthall. Det interaktiva verket kommer att ställas ut i samtliga Nordiska länder och bildar världens största ljudarkiv om genusfrågor och analyseras vidare av en internationell forskningsgrupp.

2014-06-16 11:20 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne Hyresgästföreningen kommer att genomföra en enkät bland medlemmar som bor på områden med komfortvärme inom Helsingborgshem.

Världens mest diskreta färg ­– alla människor är orange

2014-06-16 07:00 CEST Coloplast AB De senaste 50 åren har såväl medicintekniska produkter som underkläder försökt att efterlikna hudens färg. Men eftersom vi alla har olika hudfärg, fungerar det dåligt. Coloplast lanserar nu en stomipåse som vänder på hur man tidigare arbetat med sjukvårdsprodukter. En av flera nyheter är att man vetenskapligt har tagit fram och patentsökt vad man hävdar är världens mest diskreta grå färg.