Pressmeddelanden

Fler stora däggdjur – för ett bättre klimat

2018-10-22 10:07 CEST
Satsningar på att återuppbygga svaga bestånd av stora vilda däggdjur gör inte bara att ...

Nyckelbiotoperna debatteras – forskningen rätar ut en del frågetecken

Nyckelbiotoperna debatteras – forskningen rätar ut en del frågetecken

2018-10-22 08:58 CEST
Tjugo års forskning om nyckelbiotoper har gett en hel del svar om deras funktion och ny...

Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

Markbaserade sensorer för inventering av virkesförråd har utvärderats

2018-10-19 09:17 CEST
Att uppskatta skogars virkesförråd genom manuell mätning av träddiametrar i brösthöjd ä...

Caroline Rothpfeffer ny kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk

Caroline Rothpfeffer ny kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk

2018-10-19 07:30 CEST
Caroline Rothpfeffer tillträder den 1 februari 2019. Hon är 47 år och kommer närmast fr...

SLU startar ny utbildning riktad till företagare – Strategisk företagsledning.

SLU startar ny utbildning riktad till företagare – Strategisk företagsledning.

2018-10-17 15:22 CEST
Framtidens företag i den gröna sektorn kräver en utvecklad ledarroll. Genom nya kunskap...

​Nu möjligt WFFS-testa häst i Sverige

2018-10-17 15:15 CEST
Husdjursgenetiska laboratoriet vid SLU i Uppsala har nu fått klartecken att köra testet...

Så kan villaägare värma huset – och svalka klimatet

Så kan villaägare värma huset – och svalka klimatet

2018-10-17 09:21 CEST
Olja används allt mindre för uppvärmning, men det finns fortfarande gamla oljepannor i ...

Kalhyggesfri lösning för svartgran i kanadensiskt skogsbruk

Kalhyggesfri lösning för svartgran i kanadensiskt skogsbruk

2018-10-16 15:34 CEST
I både Nordamerikas och Nordens barrskogsområden görs merparten av avverkningarna i for...

Mulmholkar ger nya svar på  frågor om biologisk mångfald

Mulmholkar ger nya svar på frågor om biologisk mångfald

2018-10-11 13:00 CEST
Många skalbaggar lever i den murkna veden i ihåliga gamla lövträd. Men spelar det någon...

Mer än 30 000 villor värms fortfarande med olja

Mer än 30 000 villor värms fortfarande med olja

2018-10-11 09:39 CEST
Över 30 000 svenska villor värms fortfarande med olja. Men mer än dubbelt så många vill...