Bilder

Solfjärdrar

Solfjärdrar

2018-02-08 15:55 CET

Här visar vi vanliga typer i papper från Kina och Japan. Solfjädrar kan ges som gåvor mellan vänner för vardagsbruk, men om de är påmålade av en känd konstnär kan det hända att man sedan tar bort bamburibborna och bevarar själva målningen. På så sätt blir ett vardagligt föremål ett samlingsobjekt, och går från bruksföremål till konst. Större mängder av solfjädrar från framförallt Kina kom till Europa på 1400–1500-talet som en del av dåtidens globala kontakter och handel.

Ryggsele BH1001_3

Ryggsele BH1001_3

2018-02-06 09:10 CET

Ryggsele BH1001

Ryggsele BH1001

2018-02-06 09:10 CET

Ryggsele BH1001_2

Ryggsele BH1001_2

2018-02-06 09:10 CET

Ryggbatteri BAX1501_4

Ryggbatteri BAX1501_4

2018-02-06 09:10 CET

Ryggbatteri BAX1501_2

Ryggbatteri BAX1501_2

2018-02-06 09:10 CET

Ryggbatteri BAX1501

Ryggbatteri BAX1501

2018-02-06 09:10 CET

Horisontalrulle

Horisontalrulle

2018-01-30 07:30 CET

Denna horisontalrulle visar "Kejsar Minghuangs resa till Shu (Sichuan)." Ett dekorativt stiliserat, detaljrikt landskap med palissadvägar, flodövergångar, portar och paviljonger. Utmed vägarna färdas talrika figurer till häst och till fots. Målningen verkar vara en omsorgsfullt utförd kopia efter ett verk av Qiu Ying 仇英 (1494–1552).