Bilder

Årets Wallenbergpris till elektronik på papper

2014-04-08 08:00 CEST Acreo Swedish ICT AB Magnus Berggren, Professor i organisk elektronik Linköpings universitet

Swedish Wood Delegation

2014-04-07 16:46 CEST Skogsindustrierna

Sweden Pavilion

2014-04-07 16:46 CEST Skogsindustrierna

Seminar

2014-04-07 16:46 CEST Skogsindustrierna

Group photo

2014-04-07 16:46 CEST Skogsindustrierna

Svenskt trä på CIFM Interzum i Guangzhou

2014-04-07 16:46 CEST Skogsindustrierna

Svenskt Trä

2014-04-07 16:46 CEST Skogsindustrierna

Gruppfoto från rundabordssamtalen

2014-04-07 16:46 CEST Skogsindustrierna Gruppfoto från rundabordssamtalen mellan ledande representanter för den kinesiska möbelindustrin och den svenska träindustridelegationen

Svenskt Träs monter på möbelindustrimässan CIFM Interzum i Guangzhou

2014-04-07 16:46 CEST Skogsindustrierna

Svenskt Träs designseminarium

2014-04-07 16:46 CEST Skogsindustrierna