Bilder

Volvo L60G Lantbruk på Borgeby Fältdagar

2014-06-24 16:25 CEST Swecon Anläggningsmaskiner AB Swecon visar upp sina tre lantbruksanpassade hjullastare på Borgeby Fältdagar den 25-26 juni 2014. Modellerna heter Volvo L45G, L50G och L60G.

Skogsindex våren 2014

2014-06-24 13:21 CEST Skogssällskapet Skogssällskapets Skogsindex bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Marknadspriset på en skogsfastighet divideras med avkastningsvärde för virket och ger en kvot som kan användas i jämförelser med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etc).

Ny bok om kulturarv i gammelskog

2014-06-17 10:51 CEST Västerbottens museum Det finns en rad lämningar i gamla skogar som håller på att försvinna. I en nyutkommen bok som producerats av Skogsstyrelsen i nära samarbete med museer och institutioner i Norge och Sverige beskrivs dessa och uppmuntrar till egna utflykter och vård för att de inte ska gå förlorade. Här ses ett exempel på en barktäkt där innerbarken har tagit tillvara som föda för människor och djur.

Grönyteskötsel

2014-06-16 14:04 CEST Green Landscaping Trivsel skapar attraktionskraft. Vi erbjuder skötsel för att era grönytor ska bli gröna och sköna och får människor att må bra. Vi ser god skötsel av utemiljö som en investering som höjer värdet på en stad, ett område eller en fastighet. Vår kunskap ger oss förmågan att utifrån varje enskild plats skapa en skön, grön miljö som människor och djur trivs i.

Expertis - Lekplatser

2014-06-16 14:02 CEST Green Landscaping En lekplats ska vara rolig att leka på samtidigt som den ska vara säker på ett sätt så att skador förhindras eller förmildras. Mamma och pappa ska kunna lita på att klätterställningar och lekredskap håller för barnens hårda tag. Vi bygger lekplatser, besiktigar och underhåller enligt svensk standard för säkerhet vid lekplatser (SS EN 1176-1177) så att dina och andras barn kan leka fritt.

Markanläggning

2014-06-16 14:00 CEST Green Landscaping De perfekta utemiljöerna skapar vi tillsammans. Vi erbjuder totalentreprenad på anläggning av utemiljö - om ni så önskar från första idéskissen till en helt färdig anläggning. Vår breda kännedom om allt från markarbeten och schaktning till beläggningsmaterial och växter gör att vi kan erbjuda mesta möjliga ur en given budget.

Finplanering

2014-06-16 13:56 CEST Green Landscaping Anläggning av gröna ytor, växter och hårda ytor. Då det gäller att få det rätt från början.

Markanläggning

2014-06-16 13:54 CEST Green Landscaping De perfekta utemiljöerna skapar vi tillsammans. Vi erbjuder totalentreprenad på anläggning av utemiljö - om ni så önskar från första idéskissen till en helt färdig anläggning. Vår breda kännedom om allt från markarbeten och schaktning till beläggningsmaterial och växter gör att vi kan erbjuda mesta möjliga ur en given budget.

Expertis - Lekplatser

2014-06-16 13:45 CEST Green Landscaping En lekplats ska vara rolig att leka på samtidigt som den ska vara säker på ett sätt så att skador förhindras eller förmildras. Mamma och pappa ska kunna lita på att klätterställningar och lekredskap håller för barnens hårda tag. Vi bygger lekplatser, besiktigar och underhåller enligt svensk standard för säkerhet vid lekplatser (SS EN 1176-1177) så att dina och andras barn kan leka fritt.

Finplanering

2014-06-16 13:36 CEST Green Landscaping Anläggning av gröna ytor, växter och hårda ytor. Då det gäller att få det rätt från början.