Nyheter

2015-07-06 14:42 CEST SCA Forest Products AB Inte bara miljön i stallet är viktig utan också den påverkan stallprodukterna har på miljön. SCA Energys produkt Stallpellets är godkänd för Naturskyddsföreningens miljömärkning Bra Miljöval. Under senhösten kommer säckar med logotypen Bra Miljöval ut i handeln. Men redan idag kan hästägare vara stolta över att de gör ett bra val när de köper SCAs Stallpellets..

LenaLiisa Tengblad invigde Industriområdet med Mikael Damberg

2015-07-06 10:41 CEST SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet "Välkommen till framtiden!" ropade närings- och innovationsministern när han tillsammans med Lena-Liisa Tengblad, vd, SLA och Åke Svensson, vd, Teknikföretagen invigde Industriområdet i Almedalen den 30 juni. Mikael Damberg talade om industrin och regeringens arbete med en ny industrialiseringsstrategi.

Kartlägg kompetenser redan på asylboendet

2015-07-06 09:24 CEST SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet SLA deltog under onsdagen i ett seminarium i Almedalen, där industrins integrationserbjudande presenterades genom rapporten ”Industrins integrationserbjudande – så kan industrin bidra till bättre integration”. - Vi behöver kartlägga folks kompetenser mycket snabbare. Redan på asylboendet borde detta ske, idag kan det ta flera år, förklarade Tina Ghasemi, riksdagsledamot (M)

Många bäckar små

2015-07-06 09:00 CEST Komatsu Forest Dagens moderna skogsmaskiner ger förarna stora möjligheter att utveckla sitt arbete. Många små justeringar i inställningar eller körteknik kan få stor betydelse för produktiviteten på lång sikt. Det menar metodinstruktören Per Lysebäck.

Så möter det gröna näringslivet den globala efterfrågan på mat och skogsråvaror år 2030

2015-07-02 09:44 CEST SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Den 30 juni arrangerade SLA och LRF seminariet: hur ska Sverige möta den globala efterfrågan på mat och skogsråvaror år 2030? En studie med utgångspunkt i globala och svenska trender visar att framtiden för svenskt jord- och skogsbruk ser ljus ut – om samhället tar tillvara de möjligheter som finns. Men vilken politik behövs för att skapa jobb och tillväxt inom det gröna näringslivet i framtiden?

Ny studie från WWF bekräftar att FSC® är det mest rigorösa skogscertifieringssystemet

2015-06-30 13:34 CEST Svenska FSC Resultat från WWFs globala undersökning av skogscertifieringssystemen FSC, PEFC och MTCS, visar att FSC är det bästa alternativet. WWFs verktyg, Certification Assessment Tool, bygger på vad WWF anser är nödvändigt för att få den bästa möjliga effekten för miljön och för sociala frågor på en större skala, och expertutlåtanden om effekterna av certifiering.

Ny systemversion för SSG Registrerad Leverantör

2015-06-30 12:14 CEST SSG Standard Solutions Group AB ​I juni släpps en ny systemversion av SSG Registrerad Leverantör, version 1.7. Denna version fokuserar på användarvänlighet både för leverantörer och frågeställare i tjänsten.

Dyrare transporter hotar industrins konkurrenskraft

2015-06-30 12:01 CEST SLA - Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Måndagen den 29 juni arrangerade SLA, Skogs- och Lantarbetsgivarförbundet ett seminarium med anledning av den vägslitageavgift på transporter som regeringen på sikt vill införa med motiveringen att den ska utveckla mer hållbara transportsystem. Denna s k miljöskatt ökar med avståndet, vilket påverkar den industri och de råvaruproducenter som finns långt från de tätorter där konsumenterna finns.

​​​Simulatorer viktiga redskap för utbildning

2015-06-26 09:00 CEST Komatsu Forest Att köra moderna skogsmaskinsimulatorer under utbildningen är ett sätt att snabbt och effektivt bli en duktig förare. Komatsu Forests simulatorer används på många håll runt om i världen och intresset ökar i takt med allt mer verklighetstrogna simulatorer.

Sommarhälsningar från BioFuel Region

2015-06-25 11:45 CEST BioFuel Region Årets sommarbrev ger en liten bild av vad vi på BioFuel Region har jobbat med under våren 2015.