Pressmeddelanden

Spåren av digerdöden syns som utjordar i 1600-talets lantmäterikartor

Spåren av digerdöden syns som utjordar i 1600-talets lantmäterikartor

2016-12-07 13:15 CET
I stora delar av Europa präglas senmedeltiden av ödeläggelse, bl.a. till följd av diger...

Återvinningsstation tas bort på Liljevalchsgatan i Södertälje

Återvinningsstation tas bort på Liljevalchsgatan i Södertälje

2016-12-07 10:37 CET
Återvinningsstationen på Liljevalchsgatan i Blombacka i Södertälje, stängs den 14 decem...

Låt julen bli en högtid för miljö och återvinning

Låt julen bli en högtid för miljö och återvinning

2016-12-06 16:05 CET
Tomtens säck blir allt större. I år rymmer den julklappar för drygt 77 miljarder. Ju fl...

Naturvårdsverket beviljar Cortus Energy stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs

Naturvårdsverket beviljar Cortus Energy stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i Höganäs

2016-12-06 13:53 CET
Cortus Energy har idag beviljats stöd från Klimatklivet med 36,3 MSEK för projektet i H...

Scandinavian Plank AB  Ny annons!

Scandinavian Plank AB Ny annons!

2016-12-06 12:52 CET

Återvinningsstation har flyttats i Hammarbyhöjden på grund av ombyggnation

Återvinningsstation har flyttats i Hammarbyhöjden på grund av ombyggnation

2016-12-05 14:41 CET
Återvinningsstationen på Finn Malmgrens Plan 15 i Hammarbyhöjden flyttades den 28 novem...

Högskolan satsar på hållbar logistik

Högskolan satsar på hållbar logistik

2016-12-05 08:00 CET
CLIP, Centrum för logistik och innovativ produktion vid Högskolan i Gävle, gör nu en st...

VD-skifte hos Derome Byggvaror & Träteknik

VD-skifte hos Derome Byggvaror & Träteknik

2016-12-04 20:00 CET
800 nya medarbetare och nära en fördubblad omsättning de närmaste fem åren. Så ser den ...