Pressmeddelanden

Flower strips most effective in moderately complex agricultural landscapes

2015-07-30 10:00 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU It is in moderately complex landscapes that it is most effective to deploy local conservation management measures to enhance biodiversity, such as flowering border zones. The SLU-researcher Mattias Jonsson has together with colleagues from New Zealand, Australia and USA recently published evidence for this in Journal of Applied Ecology.

2015-07-16 19:04 CEST Skogsindustrierna Igår presenterade EU-kommissionen förslag till förändringar i EU:s utsläppshandel efter 2020. Skogsindustrierna är positiva till handelssystemet och välkomnar revisionsarbetet. Skogsindustrierna anser att förslaget missar att gynna de som går före i att sänka sina koldioxidutsläpp och anser att det kunde varit mer ambitiöst i att skydda den elintensiva industrin från koldioxidläckage.

Rikligt med blåbär i Norrland

2015-07-15 12:49 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet 2015

2015-07-14 11:46 CEST Umeå universitet Shirley Simon, framstående engelsk didaktikforskare med fokus på undervisning i naturvetenskap det naturvetenskapliga klassrummet, och skogsforskaren Francois Houllier, högsta chef för the French National Institute of Agricultural Research (INRA), har utsetts till 2015 års hedersdoktorer vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet.

2015-07-10 13:36 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 6 juli till den 3 augusti vara den tid då flest har semesterledigt och det kan väl anses motsvara industrisemester. Svenskarna är bland de bästa i världen på återvinning av förpackningar och tidningar. Bara för att man är ledig, vare sig man är på sjön, i sommarhus eller camping eller om man strosar runt i en stadspark så vill man naturligtvis fortsätta återvinna förpackningar och tidningar.

2015-07-10 11:18 CEST LRF i Västra Sverige Trots det allvarliga skadeläget i skogen orsakat av älg samt antalet trafikolyckor med älg har Länsstyrelsen i Västra Götaland beslutat att minska jakttiden för vuxen älg med 72 dagar. Bergvik Skog, LRF Västra Götaland och Södra Skogsägarna har skickat en skrivelse med begäran om omprövning av beslutet till Länsstyrelsen och Viltförvaltningsdelegationen samt till Naturvårdsverket

2015-07-08 08:15 CEST Svebio, Svenska Bioenergiföreningen Bioenergin är den dominerande förnybara energikällan och svarar för 75 procent av all förnybar energianvändning globalt, medan alla andra förnybara energislag (sol, vind, vatten, geotermi) tillsammans står för 25 procent. Mellan 2000 och 2012 ökade användningen av bioenergi mer än all annan förnybar energi tillsammans. Det framgår av färsk statistik från World Bioenergy Association (WBA).

STV levererar bandvagn 87 mil norr om världens nordligaste stad Hammerfest!

2015-07-08 08:00 CEST Scandinavian Terrain Vehicles Scandinavian Terrain Vehicles AB (STV) i Skellefteå har fått i uppdrag av Spetsbergen att leverera en bandvagn till Svalbard. Där råder extrema klimatförhållanden med sträng kyla och svåra förhållanden. Bandvagnarna specialutrustas för arbete i tuffast möjliga klimat och kommer där att transportera turister på guidade turer på ön Spetsbergen, den största ön i ögruppen Svalbard.

Mer buskar på tundran kan påskynda den globala uppvärmningen

2015-07-07 10:43 CEST Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

De nya eldrivna kompostkvarnarna från VIKING - För en bra och långsiktig grannsämja

2015-07-06 16:07 CEST Andreas Stihl Norden AB De nya eldrivna kompostkvarnarna från VIKING; GE 135 L och GE 140 L har låg ljudnivå och stör inte dina grannar. De har en perfekt prestanda och en attraktiv och funktionell produktdesign.