Dokument

Debatt: Konkurrensverket snedvrider hyrpersonaldebatten

2014-12-18 12:46 CET Bemanningsföretagen En debatt bör alltid utgå från korrekt och relevant fakta. Konkurrensverkets rapport Etablering och konkurrens bland vårdcentraler som landade häromdagen bidrar till en ytlig och klichéartad diskussion kring resursläkare.

2014-12-18 11:52 CET Linköpings kommun

Komplett statistik företagande UC_Visma

2014-12-18 09:17 CET UC AB

Faktablad – alkohol i samband med jul och nyår

2014-12-18 08:42 CET IQ-initiativet AB Sifo genomförde, på uppdrag av IQ, en riksrepresentativ undersökning* bland 1000 personer i åldern 18 år och uppåt under perioden 6 november – 12 november 2014 via en webbpanel. Här ställdes frågor om alkohol i samband med jul och nyår.

Kurskatalog

2014-12-17 20:10 CET Sociala Tjänstehundar i Sverige AB Kurskatalog för Svenska Terapihundskolan 2015

2014-12-17 12:35 CET Linköpings kommun

Leopard förlag vårens nyheter 2015

2014-12-15 13:32 CET Leopard förlag Läs allt om vårens boknyheter från Leopard förlag. Bland vårens utgivning finns bl a Tanja Holms unika reportage inifrån Jemen, en hyllad magisk familjehistoria från Florida av Karen Russell och biografi om Ronald Reagan. Dessutom en titt in i vad som händer i flickrummen och en biografi om Columbus, bland mycket annat.

Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv
Årsrapport 2014: Barnfattigdom i Sverige

2014-12-12 06:00 CET Rädda Barnen Årets barnfattigdomsrapport från Rädda Barnen visar att andelen barn som lever i fattigdom i Sverige uppgår till 12,0 procent. Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med förra året. Rapporten, som utgår från statistik från 2012, visar att barnfattigdomen uppvisar samma mönster som tidigare år.

Rapport- Tortyrskador i asylprocessen under lupp

2014-12-10 07:45 CET Röda Korset Röda Korset ser brister i asylprocessen för torterade. Röda Korset anser att det finns mycket okunskap i samhället och att det ligger ett orimligt ansvar på den asylsökande som också ofta ifrågasätts i asylprocessen. I rapporten ges en mängd rekommendationer till Migrationsverket, Migrationsdomstolarna, offentliga biträden och till hälso- och sjukvården.