Dokument

Inbjudan till Funka för livet Karlskrona - mässa/mötesplats om funktionsnedsättning 14-15 september

2015-06-30 11:38 CEST Funka För Livet Funka för livet är mässan och mötesplatsen för personer med funktions­nedsättning och närstående samt seniorer. Här samlas också yrkeskåren för att dela kunskaper och prata om framtidens produkter och tjänster för ett enklare vardagsliv. I Karlskrona arrangeras Funka för livet måndag-tisdag 14-15 september i Arena Karlskrona, tennishallen.

Program Funka för livet Karlskrona 14-15 september

2015-06-30 11:24 CEST Funka För Livet Fullständigt program för Funka för livet Karlskrona - mässa & mötesplats om funktionsnedsättning. Ta del av föreläsningar, uppvisningar & prova-på-aktiviteter. Alla programpunkter finns kortfattat beskrivna i detta program, för ytterligare information besök www.karlskrona.funkaforlivet.se där man även kan boka sin besöks- & föreläsningsbiljett.

Seminareier- & utbildninspass universell design & välfärdsteknologi

2015-06-30 11:17 CEST Funka För Livet I samband med att Funka för livet - mötesplats/mässa om funktionsnedsättning arrangeras i Arena Karlskrona 14-15 september erbjuds detta seminarierpass och utbildningstillfälle med tema universell design och välfärdsteknologi för kommun, landsting, arbetsterapeuter, sjukgymnaster m.fl. Läs utförligare beskrivning av programmet i bifogad inbjudan.

Barn som anhöriga - ekonomisk studie av samhällets långsiktiga kostnader

2015-06-30 08:00 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Samhället skulle kunna minska sina kostnader med 35 mdkr per år om omfattningen av psykisk ohälsa och missbruk hos gruppen barn som anhöriga i vuxen ålder skulle kunna sänkas till samma nivå som för befolkningen i övrigt.

Rapport: Arbetstidsförkortning - en nödvändig samhällsreform

2015-06-30 07:00 CEST Feministiskt initiativ Feministiskt initiativ redogör för vinsterna med arbetstidsförkortning. Rapporten är framtagen av ekonomen Kenneth Hermele på uppdrag av Feministiskt initiativ.

Faktablad - Undersökning kring allmänhetens syn på Almedalen

2015-06-29 10:02 CEST IQ-initiativet AB Novus genomförde på uppdrag av IQ en riksrepresentativ undersökning bland 1110 personer mellan 18-79 år under perioden 26 maj – 2 juni 2015 via en webbenkät. Antalet män som svarade var 560 stycken och antalet kvinnor som svarade var 550 stycken.

Framtiden i Almedalen

2015-06-29 08:00 CEST Framtidenkoncernen Program för Framtidens aktiviteter i Almedalen 2015

Våldtäkt - En kartläggning av rättsväsendets (o)förmåga

2015-06-27 23:38 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller rapporten "Våldtäkt - En kartläggning av rättsväsendets (o)förmåga" från Stiftelsen Tryggare Sverige och Föreningen Tillsammans

Sammanfattande artikel

2015-06-27 23:33 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en debattartikel som sammanfattar resultaten från rapporten "Våldtäkt - en kartläggning av rättsväsendets (o)förmåga.

2015-06-27 23:30 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en Excelfil med statistik över antalet anmälda respektive personuppklarade våldtäktsbrott under perioden 2010-2014, uppdelat på respektive län.