Dokument

Fokus på ögat på ett spännande museum

2014-09-17 12:09 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Välkommen på seminarium om vår viktiga ögonhälsa – vi upprepar vårt populära program från i vintras för er som ej fick plats då. Samtidigt besöker vi ett intressant och vackert museum

Psykisk ohälsa i kommun- och landstingspolitiken

2014-09-11 09:55 CEST Hjärnkoll Trots att psykisk ohälsa är så vanligt och påverkar samhället ur så många aspekter visar Hjärnkolls studie att många partier på lokal och regional nivå inte nämner psykisk ohälsa i valplattformar eller kommun- och landstingspolitiska program för kommande mandatperiod.

Kulturseminarium i Umeå 23 sept

2014-09-11 09:20 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben 1,6miljonerklubben medverkar på et kulturseminarium i Umeå den 23 augusti om kring ett unikt projekt om kulturens hälsoeffekter. Om du vill delta kontakta gärna Lucienne Fredriksson på 0701 407797 eller lucienne@1.6miljonerklubben.com

Inbjudan till brottsförebyggande nätverksträff

2014-09-10 14:17 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en inbjudan samt ett program till en nätverksträff i Göteborg den 19-20 november för personer (brottsförebyggare, poliser, förtroendevalda etc.) som arbetar med brottsförebyggande frågor på kommunal nivå.

Män och självmord - vad betyder mansnormen?

2014-09-09 04:00 CEST Mind Män står för 70 % av alla självmord. Trots männens överrepresentation saknas det ett genusperspektiv på självmordsfrågan. Forskningen använder genus som en beskrivande faktor snarare än som orsak till suicidalt beteende. I denna rapport granskas maskulinitet och självmord av flera ledande psykiatriker, mansforskare och suicidforskare, bland annat Lars Jalmert, Wolfgang Rutz och Lars Jacobsson.

Fullständig version av Feministiskt initiativs SIFO-undersökning

2014-09-06 07:00 CEST Feministiskt initiativ En fullständig version av den SIFO-undersökning som genomfördes 25 - 28 augusti 2014 på uppdrag av Feministiskt initiativ.

Tennis Event

2014-09-05 15:49 CEST Zelmerlöw & Björkman Foundation

Galamiddag på Sheraton Hotell

2014-09-05 15:44 CEST Zelmerlöw & Björkman Foundation

Under Kastanjen Tyska Kyrkan

2014-09-05 15:36 CEST Zelmerlöw & Björkman Foundation

Företagsbeskrivning

2014-09-05 11:44 CEST Zelmerlöw & Björkman Foundation