Dokument

Delar ur undersökning kring hållbar konsumtion

2015-07-21 09:45 CEST INDISKA En knapp tredjedel av mode- och inredningskonsumenterna i Sverige uppger att de handlar mer hållbart idag än för tre år sedan. Samtidigt behövs mer information om var och hur man handlar hållbart.

New York - Från en stad i förfall till en av USA:s säkraste städer

2015-07-17 10:15 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en beskrivning av kampen mot brottsligheten i New York under de senaste 20 åren.

Semester stärker relation men ökar inte sexlust

2015-07-16 10:30 CEST momondo

NTF:s kommunala trafikskadeindex 2015

2015-07-16 08:37 CEST NTF Hur många dödas och skadas i din kommun jämfört med riksgenomsnittet? Kommunernas roll i trafiksäkerhetsarbetet blir allt viktigare. Därför räknar NTF årligen fram ett kommunalt trafikskadeindex för samtliga kommuner baserat på folkmängd i förhållande till antal dödade och skadade utifrån inrapporterade skador i det nationella inrapporteringsverktyget STRADA.

Håll koll i sommar!

2015-07-16 08:20 CEST Trygg-Hansa Att bada och åka båt är en fantastisk del av sommaren och många barnfamiljer spenderar stora delar av semestern på stranden. Samtidigt innebär vistelse vid vatten risker, speciellt för yngre barn.

Tro, hopp och pärlor - av Karin Thunberg SvD

2015-07-13 11:54 CEST Verbum

Barnhälsovård i fokus 2015

2015-07-09 14:10 CEST Gothia Fortbildning

Konjunkturläge Västerbotten sommar 2015

2015-07-09 13:20 CEST Region Västerbotten

Aiai-magasinet nr 2

2015-07-08 09:53 CEST Kaustik AB Aiai-magasinet förmedla information som har betydelse för och berör Aiai-användare. Delar av tidskriften ägnas åt viktiga förändringar knutna till Aiai. Andra delar berör vår omvärld och ägnas Kaustiks relationer utanför företaget. Dessa viktiga röster återfinns som reportage. I detta nummer intervjuas Lars Lööw, Adolf Ratzka, Sophie Karlsson, Stipendiaterna ut Erik Ljungbergs stiftelse mfl

Rio 2016 Paralympic Press Accommodation Guide - June 2015

2015-07-06 21:38 CEST Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Deadline 30/9 2015