Dokument

Mammas Liv

2014-08-31 18:22 CEST Barnboksförlaget Nimmi En lågupplöst version av boken Mammas Liv i PDF-format. För internt redaktionellt bruk.

Minds valanalys 2014: Vilket parti är bäst för den psykiska hälsan?

2014-08-29 11:06 CEST Mind Minds valanalys 2014 visar att inget parti får A i betyg. De flesta partier har någon form av satsning på psykiatrin, men inget parti har ett helhetsgrepp, dvs ett brett folkhälsoperspektiv med satsningar på människors livsvillkor, ungas psykiska hälsa och att förebygga självmord. Mind har granskat partiprogrammen, valmanifesten, särskilda handlingar om hälsan och större motioner.

Modell för utvärdering av brottsförebyggande arbete

2014-08-28 16:00 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en beskrivning av Stiftelsen Tryggare Sveriges modell för att utvärdera lokalt brottsförebyggande arbete. En viktig del i modellen handlar om att komma med konkreta förslag till ytterligare åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten i kommunen.

Ottobock Scandinavia Group - En introduktion

2014-08-28 15:40 CEST Ottobock Scandinavia Företagspresentation av Ottobock Scandinavia Group, dess ingående dotterbolag samt affärsområden.

Skolministeriets valenkät 2014

2014-08-26 21:00 CEST UR - Sveriges Utbildningsradio AB

Samarbeta med Tryggare Sverige

2014-08-25 15:46 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige har nu satt ihop ett erbjudande som vänder sig till små, mellanstora och stora företag. Hjälp oss att skapa ett tryggare Sverige! Ladda ned bifogat dokument och läs mer.

Manus – skolministeriet 2014-08-26 – Elever som försökskaniner

2014-08-24 12:00 CEST UR - Sveriges Utbildningsradio AB

Program Intradagarna 2014

2014-08-22 13:38 CEST Riksförbundet FUB Program för Intradagarna 2014. Intradagarna arrangeras av Riksförbundet FUB, Tidskriften Intra och Stiftelsen ALA.

2014-08-20 17:48 CEST Steg för steg Vi frågar oss när det kommer en förenkling för företagare att våga anställa utan rädsla för negativa ekonomiska konsekvenser, vilket skulle generera fler jobb, en bättre psykosocial miljö och sist men inte minst en bibehållen välfärd, då fler är med och delar på de gemensamma kostnaderna. Nu har vi väntat länge nog på förutsättningar som skapar möjligheter för jobb och trygghet.

ABFs idéprogram

2014-08-19 10:22 CEST ABF Skåne Sammanfattande program för ABFs idé och verksamhetsinriktning.