Dokument

Fördjupningskurs i Akut krisstöd, sorg & affekt

2016-09-29 09:00 CEST

En kursdag kring existentiella frågor, sorgbearbetning och affekter i samband med krish...

Träsk: omdömen

Träsk: omdömen

2016-09-27 14:48 CEST

Några omdömen om min dokumentära roman. Den handlar om medberoenden ur ett barns perspe...

ActionAid Report Inequality

ActionAid Report Inequality

2016-09-27 11:10 CEST

ActionAid’s senaste globala studie om ökad jämställdhet och minskad ojämlikhet visar at...

Inbjudan "Vi gör det varje dag – vi sätter folk i arbete" i pdf-format

Inbjudan "Vi gör det varje dag – vi sätter folk i arbete" i pdf-format

2016-09-26 19:52 CEST

Hur arbetar rekryterings-, bemannings- och omställningsföretag för att utrikes födda sk...

En polismyndighet i tiden - ett tiopunktsprogram för framtidens polis

En polismyndighet i tiden - ett tiopunktsprogram för framtidens polis

2016-09-25 20:30 CEST

Detta dokument innehåller en PM där den oberoende Stiftelsen Tryggare Sverige presenter...

Soberguiden 2016

Soberguiden 2016

2016-09-23 09:50 CEST

Frukostseminarier – om hälsa och jobb

Frukostseminarier – om hälsa och jobb

2016-09-22 15:24 CEST

Vuxenskolan i samarbete med FUB Stockholm och Svenska Downföreningen arrangerar i höst...