Dokument

Granskning av kommunernas brottsförebyggande arbete

2014-07-24 00:31 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en granskning av kommunernas brottsförebyggande arbete.

2014-07-24 00:31 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Detta dokument innehåller en sammanfattning av granskningen av kommunernas brottsförebyggande arbete.

Polio Outbreak in the Middle East: War in Syria opens the door to an old enemy

2014-07-23 09:37 CEST UNICEF Sverige

Female genital mutilation/cutting: What might the future hold?

2014-07-22 09:37 CEST UNICEF Sverige

Ending child marriage: Progress and prospects

2014-07-22 09:36 CEST UNICEF Sverige

Untangling the web of anitretroviral price reductions

2014-07-21 09:48 CEST Läkare Utan Gränser Sjuttonde upplagan av Läkare Utan Gränsers rapport om prissättning av antiretrovirala läkemedel.

Getting to undetectable

2014-07-21 09:48 CEST Läkare Utan Gränser Rapport om användningen av tester för virusmätning i fem länder.

Brukardagen 2014

2014-07-20 22:34 CEST Svenska Brukarföreningen Affisch för 2014 års International Remebrance Day. Måndagen den 21 juli är det Internationella Brukardagen. Dagen är en internationell uppmärksammad högtid för att minnas våra döda kamrater och alla som dött p.g.a. en moraliserande, istället för en human, sjukvård.

HD:s dom i mål mot Rikspolisstyrelsen

2014-07-20 13:59 CEST Centrum för rättvisa

Viktiga frågor inför Vårgårda möte

2014-07-18 11:48 CEST Equmeniakyrkan