Dokument

Leopard förlag sommarens boknyheter 2015

2015-03-06 08:00 CET Leopard förlag

Because I am a Girl Growing Together 2nd Annual Campaign Montitoring Report

2015-03-05 15:25 CET Plan Sverige Utvärdering av resultat efter två år av Plans globala kampanj för flickors rättigheter, Because I am a Girl.

Intervju med Jonas Jonson

2015-03-05 13:29 CET Verbum Jonas Jonson är biskop och författare till boken Jag är bara Nathan Söderblom satt till tjänst. Han tilldelades Axel Hirsch pris 2015 för samma bok.

Bokpresentation och Bokrelease

2015-03-05 08:15 CET Carlsson Bokförlag Välkommen till RIDDARGATAN 1 - MOTTAGNINGEN FÖR ALKOHOL OCH HÄLSA, i Stockholm 16 MARS KL 16:30. OSA gärna! info@carlssonbokforlag.se, 08–545 254 82

Rapport Museerna och hbtq (pdf)

2015-03-05 07:30 CET Riksutställningar Rapporten Museerna och hbtq, publicerad 2015, är resultatet av en kartläggning som myndigheten Riksutställningar genomfört på uppdrag av Kulturdepartementet.

Sodexo Sweden’s CEO Azita Shariati appointed to most powerful business woman 2015

2015-03-03 20:30 CET Sodexo AB The Swedish weekly business magazine “Veckans Affärer”, has appointed the Swedish CEO of Sodexo, worldwide leader in Quality of Life Services, to the most powerful business woman in Sweden 2015. Azita Shariati receives the award for her inclusive leadership and the company’s work regarding gender balance and diversity.

Rapport - Motormännen undersöker vägstandarden

2015-03-03 17:12 CET Projekt Fjällvägen

2015-03-03 12:06 CET Linköpings kommun

Ny rapport från Plan: Ebola är långt mer än en hälsofråga.

2015-03-03 11:19 CET Plan Sverige Plans studie gjord i Liberia och Sierra Leone visar att epidemin har allvarliga konsekvenser för barns utveckling. Många barn har förlorat allt och saknar vårdnadshavare, utbildning, hälsovård och ekonomisk försörjning.