Bilder

Cecilia von Strokirch - Jungfruföderskan

2014-11-20 07:00 CET Mindflyers Entertainment

Annicka Lang

2014-11-19 14:35 CET Humana Behandlingschef Humana Individ och familj

Barnkonventionen #glasögonuppropet

2014-11-19 08:56 CET Majblommans Riksförbund Bild som illustrerar Majblommans #glasögonuppropet. För fri redaktionell användning.

Stapeldiagram landstingens glasögonbidrag t barn - web

2014-11-19 08:55 CET Majblommans Riksförbund Majblommans grafik över hur olika landstingen hanterar barns rätt till glasögon. Fri för redaktionell användning

Karta barnglasögon i landstingen - web

2014-11-19 08:55 CET Majblommans Riksförbund Infografik som visar glasögonbidrag till barn i olika landsting. Fritt att använda redaktionellt.

Karta landstingens barnglasögonbidrag - print

2014-11-19 08:55 CET Majblommans Riksförbund Högupplöst bild som visar hur landstingen ger bidrag till barn som behöver glasögon. Fri redaktionell användning.

Dold Barnmisshandel

2014-11-19 06:30 CET Ljung & Sjöberg Fotograf: Josefine Flavet

Johanna Ragnartz, VD Håll Sverige Rent

2014-11-18 17:32 CET Stiftelsen Håll Sverige Rent

Demokratijamboree

2014-11-18 16:32 CET Scouterna Påverkanstorg är en metod som Scouterna har utvecklat, anpassat för beslut i stora grupper. Att arbeta med påverkanstorg innebär att vi skapar en arena där alla kan komma till tals. Metoden främjar jämställdhet, något som mätningar från tidigare stämmor och årsmöten tydligt visat.

Påverkanstorg Demokratijamboree

2014-11-18 16:29 CET Scouterna Påverkanstorg är en metod som Scouterna har utvecklat, anpassat för beslut i stora grupper. Att arbeta med påverkanstorg innebär att vi skapar en arena där alla kan komma till tals. Metoden främjar jämställdhet, något som mätningar från tidigare stämmor och årsmöten tydligt visat.