Bilder

Nour El Refai

Nour El Refai

2016-06-20 13:52 CEST

Nour El Refai är skådespelare, komiker och opinionsbildare samt välkänd programledare i SVT.

Helene Hellmark Knutsson

Helene Hellmark Knutsson

2016-06-20 13:52 CEST

Minister för högre utbildning och forskning, Utbildningsdepartementet. "Kunskap är grunden för en positiv samhällsutveckling och vårt främsta internationella konkurrensmedel. Sverige ska konkurrera med kunskap och kompetens - inte med låga löner. "

Anders Kompass

Anders Kompass

2016-06-20 13:52 CEST

Anders Kompass lämnade helt nyligen sin anställning som Director of Field Operatins and Technical Division vid FN´s kontor för mänskliga rättigheter, OHCHR (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights) i Genève.