Bilder

Slottsskogsvallen - Illustrationsplan

Slottsskogsvallen - Illustrationsplan

2018-03-09 13:44 CET

Dalgångarna mellan kullarna knyter samman slottsskogen med Slottsskogsvallen på ett tydligt sätt. Formgivningen är inspirerad av Slottsskogens eleganta 20-talsklassicism. En fritt formad labyrint an häckar, murar, ramar och speglar skapar en lek mellan öppenhet och slutenhet. Isag uppfattas platsen som stilig, men tom på innehåll och alltför storskalig. De kulturhistoriska värdena med den övergripande rumsindelningen behålls och förblir synlig. Stommen i denna är de uppvuxna träden, dammen och skogsbrynen. I de befintliga rum som formas av dem infogas mindre platser med en ökad detaljering som kommer av de olika programmen.

Sandra Hidgård blir ny distriktsidrottschef.

Sandra Hidgård blir ny distriktsidrottschef.

2018-03-09 10:55 CET

Sandra Hidgård tar över efter Olle Kristenson som distriktsidrottschef. i Halland

Rebecca Seward, Burnt Out Punks

Rebecca Seward, Burnt Out Punks

2018-03-09 09:05 CET