Pressmeddelanden

2014-11-28 15:21 CET Högskolan i Gävle 73 procent uppger att de är positiva till mångfald i det svenska samhället och det är en liten ökning sedan fjolårets mätning. Samtidigt är andelen med extremt negativa attityder större än någonsin, över 7 procent. Det visar Mångfaldsbarometern, den årliga studie som undersöker den svenska befolkningens attityd till etnisk mångfald.

E-hälsa ger delaktighet

2014-11-28 15:08 CET Phoniro Systems AB Tillsynsbesök är en väsentlig del av hemtjänstens vardag och en av de mest kostnadsdrivande. Vi erbjuder en paketerad lösning med välfärdsteknologi hemma hos brukaren som gör det möjligt för personalen att öka såväl effektivitet som direkt brukartid. Allt inom ramen för Phoniro Care som säkerställer hög nivå av säkerhet, sekretess och spårbarhet.

Svenska folkets bästa råd till justitieminister Morgan Johansson

2014-11-28 12:31 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Under hösten har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en frågeundersökning på bl.a. Facebook i syfte att kartlägga svenska folkets syn på brott & (o)trygghet. I samband med detta har vi bett om de tillfrågades bästa råd till justitieminister Morgan Johannsson (s). Bland förslagen återfinns bl.a. att Morgan ska ta på sig en Batmandräkt och ge sig ut i natten och bekämpa brott.

​Inget konkret svar från ministern

2014-11-28 12:14 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Idag, 28 november, svarade barn-, äldre och jämställdhetsminister Åsa Regnér på riksdagsledamoten Maj Karlssons interpellation om personlig assistans. Åsa Regnérs svar var otydligt och hon gav inga konkreta åtgärdsförslag. Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, har högre förväntningar på en ansvarig ministers svar.

Försvar av kvinnors rättigheter förenat med livsfara

2014-11-28 11:21 CET Feministiskt Perspektiv I dag publicerar Kvinna till Kvinna en unik utredning som visar på allvaret i kvinnorättsförsvarares utsatthet. Sju av tio har utsatts för hot eller hat på offentliga platser. 14 procent har överlevt mordförsök. I rapporten berättar också sju aktivister om sin kamp och om hoten de ständigt utsätts för. I morgon hyllar Kvinna till Kvinna kvinnoförsvarare genom festen #Femdefenders day i Stockholm.

Överdriven byråkrati hindrar flyktingar från att återförenas med sin familj

2014-11-28 10:45 CET Röda Korset ECRE, Röda Korsets EU-kontor och flera europeiska rödakorsföreningar presenterar idag en rapport om familjeåterföreningsprocessen i flera av EU:s medlemsstater. Rapporten Disrupted Flight - The Realities of Separated Refugee Families in the EU visar att återföreningen ofta förvandlas till en byråkratisk mardröm för personer som fått internationellt skydd inom EU.

Bostadsrättsföreningar juldekoreras till förmån för Stockholms Stadsmission

2014-11-28 10:00 CET HSB Stockholm – Vi arbetar med att hålla hus och hem i bra skick. Samtidigt växer antalet hemlösa i vår stad, över 4 000 stockholmare har ingen bostad. Därför sätter vi i Förvaltningsbutikens regi upp julkransar hos bostadsrättsföreningar i Stockholm och skänker 50 kronor per krans till Stadsmissionens verksamhet, säger Anders Svensson, vd HSB Stockholm

Första Ice Bucket utdelningen i Sverige till världsledande ALS forskning

2014-11-28 07:00 CET Neuroförbundet Idag delar Neurofonden ut Sveriges första miljon, från Ice Bucket insamlingen, till världsledande ALS-forskning. En miljon kronor som kommer att gå till Project MinE Sweden. Ett samarbetsprojekt med fler Europeiska länder där arvsmassan hos minst 15 000 patienter skall studeras.

Umeå professor får Sveriges första Ice Bucket utdelningen

2014-11-28 07:00 CET Neuroförbundet Idag delar Neurofonden ut Sveriges första miljon, från Ice Bucket insamlingen, till världsledande ALS-forskning. En miljon kronor som kommer att gå till Project MinE Sweden. Ett samarbetsprojekt med fler Europeiska länder där arvsmassan hos minst 15 000 patienter skall studeras.

 Skrämmande hotbild mot världens kvinnorättsförsvarare

2014-11-28 06:00 CET Kvinna till Kvinna Handlingsutrymmet för de som försvarar kvinnors mänskliga rättigheter i världen krymper. Inför den internationella dagen för kvinnorättsförsvarare den 29 november – ​Femdefenders Day – presenterar Kvinna till Kvinna en ny granskning, som bygger på enkätsvar från 66 kvinnorättsförsvarare på Balkan, i Kaukasus och i Mellanöstern.