Pressmeddelanden

2014-11-19 08:30 CET IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering En anställning med lönebidrag eller ett skyddat arbete hos offentlig ar-betsgivare eller Samhall innebär en markant högre sysselsättning, men färre osubventionerade anställningar, visar en ny rapport från IFAU.

Årets viktigaste biltvätt

2014-11-19 08:29 CET Statoil Fuel & Retail Sverige AB Statoil lanserar imorgon ”Årets viktigaste biltvätt”, en sponsring av Bris med målet att finansiera ytterligare en kuratorstjänst i Bris stödverksamhet för barn och ungdomar.

Två nya insamlingsorganisationer har beviljats 90-konto

2014-11-19 08:00 CET Svensk Insamlingskontroll Svensk Insamlingskontroll har beviljat 90-konto åt Kostfonden och Insamlingsstiftelsen Hope for Children Tanzania.

Nytt nationellt brottsförebyggande program - Från ord till handling

2014-11-19 07:03 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar idag ett nytt nationellt brottsförebyggande program. En viktig ingrediens i programmet är att försöka klara ut vilken förmåga i form av kunskap, kompetens, resurser, organisation etc. som egentligen krävs av polisen och kommunerna för att fullgöra sitt uppdrag med att förebygga brott.

2014-11-19 07:00 CET Specialpedagogiska skolmyndigheten Alla barn ska få förutsättningar att utveckla sina förmågor i förskolan. När personalen behöver ett utökat stöd och mer kunskap kan de vända sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Hur det kan gå till får förskolechefer i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län veta mer om i konferensen ”Behov och möjligheter i förskolan”.

Många kommuner brister i arbetet med utsatta barn

2014-11-19 06:59 CET Humana Humana har för andra året genomfört Barnbarometern bland kommunernas socialförvaltningar. Barnbarometern är en undersökning som genomförs i samarbete med Rädda Barnens Ungdomsförbund och Maskrosbarn. Nu publicerar vi 2014 års rapport, lagom till internationella barndagen och Barnkonventionens 25-årsdag den 20 november. Vi ser bl.a. att bristande samverkan påverkar utredningstiderna negativt.

400 000 barn i dold misshandel

2014-11-19 06:30 CET Ljung & Sjöberg Idag är det Världsdagen mot barnmisshandel och vi uppmärksammar kopplingen mellan alkoholproblematik och våld mot barn. Det handlar om fysiskt och psykiskt våld, barn som bevittnar våld inom familjen samt sexuella övergrepp. Framförallt handlar det om en själslig misshandel där barnet lär sig att det inte spelar någon roll vad de än gör – det blir ett kvitto på att man inte är tillräcklig.

Hjälp oss minnas Göteborgs populärmusik! lördag 29 november

2014-11-18 16:41 CET Göteborgs stadsmuseum Upprop inför Göteborgs stadsmuseum nya storutställning Museet söker material och berättelser som skildrar stadens populärmusik från 1950-talet till idag. Kom till museet och tipsa. Dj-stafett med Klara Grape, Christian Östlund, Demonika, Gary Lagerström, Bella Stenberg och Bojan Buntic, föredrag av Lars Lilliestam.

#47 – tisdag: Banbrytande partnerskap med kvinnojour

2014-11-18 16:33 CET Feministiskt Perspektiv Det var en enig kommunstyrelse som igår kväll fattade beslut om att främja ett långsiktigt samarbete med Sigtuna kommuns kvinno- och tjejjour. – För mig är det en vägvalsfråga – ska man vårda konkurrens eller ska man vårda samverkan, säger Lars Bryntesson (S) kommunstyrelsens ordförande.

Vem vill ha Sumpen? Hundstallet ger ut barnbok om hundstallshundar

2014-11-18 15:35 CET Hundstallet - Svenska hundskyddsföreningen ​En barnbok om hundstallshundar. Det är Hundstallet – Svenska Hundskyddsföreningens nya grepp för att nå ut med budskapet om hur livet ser ut för landets vanvårdade och hemlösa hundar. Berättelsen baseras på verkliga hundstallshundars livsöden och blandar skratt med tårar. Välkommen på boklansering av ”Vem vill ha Sumpen” Söndag den 23 november, kl 16.00 på Åkeshofs slott i Bromma.