Videor

Inspirationsdag om anhöriga till personer med psykisk ohälsa

2015-11-25 13:51 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga NSPH, Nka, Socialstyrelsen, SKL och Studieförbundet Vuxenskolan arrangerade en inspirationsdag om stöd till anhöriga till personer med psykisk ohälsa.
Längd  3:02

Special Olympics school day i Södertälje

2015-11-23 11:16 CET Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Special Olympics School Day är en idrottsdag anpassad för särskolan som ger eleverna chansen att prova olika idrotter. School Days startades våren 2015 med målet att genomföra 30 dagar före sommaren 2016, den 19/11 2015 hölls den 29:e dagen (i Södertälje) och 2015 är målet uppnått. Vi slutar inte för det. Under våren fortsätter vi att möta fler barn och unga, så att de också kan få ett aktivt liv.
Längd  2:45

Special Olympics school day i Södertälje

2015-11-23 11:15 CET Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Special Olympics School Day är en idrottsdag anpassad för särskolan som ger eleverna chansen att prova olika idrotter. School Days startades våren 2015 med målet att genomföra 30 dagar före sommaren 2016, den 19/11 2015 hölls den 29:e dagen (i Södertälje) och 2015 är målet uppnått. Vi slutar inte för det. Under våren fortsätter vi att möta fler barn och unga, så att de också kan få ett aktivt liv.
Längd  2:45

School Days genom Special Olympics Sweden

2015-11-23 10:53 CET Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté Special Olympics School Day är ett samarrangemang mellan idrottsföreningar, särskolor och Special Olympics på orten. En skola eller idrottsförening står värd för dagen, med stöd av Special Olympics Sweden som står för inramningen. Idrotterna som erbjuds finns i föreningarna på orten. Målet är att en School Day ska kunna leda till att barnen fortsätter träna i en idrottsförening på fritiden.
Längd  0:46

5 december öppnar Tryckverkstaden på Göteborgs Konsthall!

2015-11-18 15:07 CET Göteborgs Konsthall TRYCKVERKSTADEN Rum för skapande, samtal och distribution 2015.12.05-2016.01.10* Ta del av ett rikt programutbud med föreläsningar, konstnärspresentationer, samtal och aktiviteter för alla åldrar och kunskapsnivåer. Programmet dag för dag kommer att publiceras här och på: www.konsthallen.goteborg.se
Längd  1:27

Letterbox Club Sverige - ett läsfrämjande projekt

2015-11-16 14:56 CET Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm Läsfrämjande projektet Letterbox Club Sverige startar. Sara Kristensson, Studieförbundet Vuxenskolan, i samtal med Nina Suatan, Bokspindeln, och Annika Estassy Lovén, Studieförbundet Vuxenskolan.
Längd  2:57

Diabetes är ingen lek #2

2015-11-12 14:51 CET Diabetes Wellness Sverige
Längd  0:15

ROW FOR LIFE

2015-11-06 12:29 CET Planet Fitness
Längd  1:03

Gör som Jessica Andersson - stötta Musik Mot Cancer

2015-11-05 15:43 CET Musik Mot Cancer
Längd  0:12

Projekt Puzzlet - arbete och praktik för personer med rörelsehinder

2015-11-02 07:26 CET Bräcke diakoni Många unga vuxna med funktionsnedsättning går vidare till en varaktig sjukersättning utan att ha prövat sin arbetsförmåga. Genom Projekt Puzzlet finns nu möjlighet att göra en längre praktik. Filmen är visar på hur Bräcke diakoni och Puzzlet genom god samverkan med Göteborgs stad, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har uppnått bra resultat.
Längd  4:55