Pressmeddelanden

OLW ny stolt samarbetspartner till Maskrosbarn

2014-06-02 09:00 CEST Maskrosbarn Maskrosbarns nya partner heter OLW. Samarbetet innebär att OLW stöttar Maskrosbarn ekonomiskt och fokuserar på att bidra med aktiviteten ”Fredagsmys med OLW”. För många barn är fredag och helg sorgligt nog förknippat med något helt annat än mys med familjen. Genom sitt sponsorskap vill OLW sprida glädje till alla utsatta barn och ungdomar inom verksamheten...

2014-06-02 08:00 CEST Hjärnkoll Många chefer underskattar hur vanligt psykisk ohälsa är och har attityder som kan leda till diskriminering. Drygt var fjärde vill inte anställa personer med erfarenhet av psykisk ohälsa och nästan lika många kan inte tänka sig att arbeta med någon som har en psykisk sjukdom. Det framgår av nya siffror från kampanjen Hjärnkoll, som uppmanar landets chefer att ta psykisk ohälsa på allvar.

Sommarens viktigaste läsning – Rädda Barnens antologi ”Bryt barnfattigdomen!” skickas till politiker över hela landet

2014-06-02 06:30 CEST Rädda Barnen Inför valet 2014 lanserar Rädda Barnen antologin ”Bryt barnfattigdomen! – nio röster om barns rätt till likvärdiga uppväxtvillkor”. Rädda Barnen vill med antologin påminna politiker och andra beslutsfattare om vikten av att bryta utanförskapet, och uppmana dem att föra upp barnfattigdom på den politiska dagordningen. Bland annat berättar Jackie Ferm om sin erfarenhet av socioekonomisk utsatthet.

Samlad protest mot våld mot kvinnor

2014-05-28 16:57 CEST Equmeniakyrkan Torsdagen den 29 maj 2014 inleds Equmeniakyrkans kyrkokonferens med att närmare 800 personer samlas i Filadelfiakyrkan i Stockholm. Då genomförs också en manifestation för att tydliggöra kampen för en värld utan våld mot kvinnor. Alla uppmanas att bära svart denna torsdag som en del av den globala kampanjen Thursdays in black.

100 lägenheter till hemlösa barnfamiljer Malmö stad och MKB i unik satsning

2014-05-28 16:15 CEST Malmö stad

Vi medverkar på Nordens största kvinnokonferens!

2014-05-27 11:53 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Vi medverkar på Nordiskt Forum i Malmö den 12-15 juni. Vi bjuder in till högaktuella seminarer med bland andra Nyamko Sabuni, Zinat Pirzadeh, Britt Stakston och Alexandra Charles.

2014-05-26 09:11 CEST Göteborgs kyrkliga stadsmission

2014-05-21 18:29 CEST Projekt Adopterad Här kommer press releasen av barnfilmen: Fröets Resa - Vad är adoption? En film för barn mellan 7-10 år, som bygger på den animerade figuren: Fröet, som undrar vad adoption är. Därför har den rest till Uganda för att ta reda på det. Medverkande i filmen är: MIA, Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

Riksförbundet FUB delar ut hederspris till Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg

2014-05-20 15:00 CEST Riksförbundet FUB Riksförbundet FUB ger hederspriset 2014 till Bengt Lindqvist och Bengt Westerberg för deras ovärderliga insatser för människor med funktionsnedsättningar och avgörande insatser för LSS lagstiftningen. Westerbergs och Lindqvists fortsatta kamp för mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning är mycket värdefull för FUB:s egen kamp som började för snart sextio år sedan.

Alla stockholmare ska erbjudas det bästa stödet och den bästa servicen

2014-05-20 06:00 CEST Alliansen i Stockholms stad I Socialnämndens tertialrapport redovisas en ekonomi i balans. Staden fortsätter arbetet med fokus på utveckling av kunskap och kompetens. Alla stockholmare ska erbjudas det bästa stödet och den bästa servicen.