Pressmeddelanden

Ingen konflikt mellan kulturell identifikation med föräldrars hemländer och Sverige

Ingen konflikt mellan kulturell identifikation med föräldrars hemländer och Sverige

2017-06-29 11:00 CEST
Unga med utländsk bakgrund som identifierar sig med föräldrarnas kultur är mer benägna ...

​Rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts i Almedalen

​Rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfts i Almedalen

2017-06-27 11:00 CEST
Hur hänger fattigdom i världen och funktionshinder samman? Kan funktionshinderperspekti...

FUB i Almedalen 2017. Om funktionsrätt, mänskliga rättigheter, digital delaktighet och delaktighet i samhället.

FUB i Almedalen 2017. Om funktionsrätt, mänskliga rättigheter, digital delaktighet och delaktighet i samhället.

2017-06-27 08:26 CEST
Tisdag 4/7: 9:30: "Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjo...

Sluta med dåliga ursäkter för digitalt utanförskap - Alla har rätt till nätet

Sluta med dåliga ursäkter för digitalt utanförskap - Alla har rätt till nätet

2017-06-27 08:20 CEST
FUB i Almedalen 2017: Obs. Kognitivt tillgängligt seminarium = anpassat för att deltag...

​Waterfrontfika: Funktionsrättskonventionen – bara när det passar?

​Waterfrontfika: Funktionsrättskonventionen – bara när det passar?

2017-06-27 08:19 CEST
FUB i Almedalen 2017: Sverige skrev under funktionsrättskonventionen för tio år sedan,...

Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller Arbetsförmedlingens miljarder?

Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier eller Arbetsförmedlingens miljarder?

2017-06-27 08:16 CEST
FUB i Almedalen 2017: Vilket gav bäst resultat? En brors upprop på sociala medier elle...

Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda?

Anhöriga som assistenter – Oumbärliga? Ifrågasatta? Misstänkliggjorda?

2017-06-27 08:15 CEST
FUB i Almedalen 2017: Varför har synen på anhöriga som assistenter förändrats? Är anhö...

​​​​Föreningsbidrag ska stärka Göteborgs ideella kvinnojourer

​​​​Föreningsbidrag ska stärka Göteborgs ideella kvinnojourer

2017-06-21 17:42 CEST
Social resursnämnd ger 1,7 miljoner kronor i riktade bidrag till kvinnojourerna för utb...

Demokratifest och streetfotboll i Gottsunda

Demokratifest och streetfotboll i Gottsunda

2017-06-21 16:46 CEST
Tidigare idag presenterade rikspolischef Dan Eliasson en rapport som pekar ut Gottsunda...

Hälsodagen 2017

Hälsodagen 2017

2017-06-19 14:52 CEST
Den 10:e september 2017 anordnas vår succékampanj Hälsodagen i Stockholm. Vi kommer a...