Pressmeddelanden

Maskrosbarn spider sitt budskap genom OLW

2015-07-23 08:00 CEST Maskrosbarn OLW lånar ut sina chipspåsar till barnrättsorganisationen Maskrosbarn och sätter deras budskap på en limited edition-kampanj som kommer att finnas i butiker runt om i landet under augusti.

2015-07-06 10:01 CEST SPF Seniorerna I en promemoria från regeringen föreslås höjt avgiftstak för hemtjänst och särskilt boende med 220 kronor per månad, eller 2640 kronor per år. SPF Seniorerna avstyrker förslaget då det drabbar de mest utsatta äldre – de med behov av omsorg och de med lägre inkomster.

2015-07-01 16:50 CEST Sundsvalls kommun Silvia börjar den 1 september och har tidigare bland annat arbetat som socialchef i Örnsköldsviks kommun i tolv år.

Ny global studie visar: Förenta Nationerna förändrar företagens hantering av hållbarhetsfrågan

2015-06-29 15:54 CEST DNV GL Sweden “Om vi vill se radikal förändring, eller kanske till och med kreativ förstörelse, måste förändring ske simultant på alla plan de närmaste femton åren, från företagens individuella beteende, till samhälle och den allmänna opinionen." Dr Henrik O. Madsen, Koncernchef på DNV GL.

Utredning kräver bättre stöd till barn i fosterhem

2015-06-26 18:02 CEST Nordens Välfärdscenter ​I dag lämnade den regeringens särskilde utredare Håkan Ceder tvångsvårdsutredningens betänkande till barnminister Åsa Regnér. I betänkandet föreslås en lång rad åtgärder för att stärka barns rätt och rättssäkerhet. Flera av de konkreta åtgärder som föreslås stöds av ett projekt som genomförts av Nordens Välfärdscenter.

2015-06-26 16:16 CEST Humana Sedan starten för 15 år sedan har Humana utvecklats till att bli det ledande privata idédrivna omsorgsföretaget i Sverige med 14 000 medarbetare. För att lyckas hålla ihop den växande koncernen arbetar Humana mycket aktivt med värdegrunden - ju större Humana har blivit desto viktigare har värdegrundsarbetet blivit. Konkreta tips från Humana och bakgrund/forskning från Vision takeoff.

2015-06-25 19:44 CEST Humana Humana lanserade år 2013 Barnbarometern, en undersökning bland Sveriges kommuner i syfte att driva frågan kring socialtjänstens förutsättningar att arbeta med barnperspektivet i fokus. Seminariet i Almedalen bygger på ett första delresultat från Barnbarometern 2015, där fokus är den kritik FNs barnrättskommitté riktat mot Sverige, och som bl.a. handlar om hur barn involveras och görs delaktiga.

New global study reveals: United Nations transforms business’ commitment to sustainability

2015-06-25 18:11 CEST DNV GL Sweden New York: Sustainability is now firmly on the global business agenda, but there is an urgent need to turn words into action. This is a key conclusion in the independent report; “Impact – Transforming Business, Changing the World” prepared by DNV GL on behalf of the United Nations Global Compact.

Vi lyfter demensfrågorna i Almedalen

2015-06-25 15:45 CEST Svenskt Demenscentrum Måndag den 29 juni lyfter vi demensfrågorna i Almedalen. Kl 12.00 samlas vi för att promenera till hamnen – en manifestation för ett demensvänligt samhälle. Alla är välkomna att delta. Kl 13.00-16.00 arrangerar Svenskt Demenscentrum, tillsammans med en rad andra organisationer, ett seminarium på fartyget Sigrid. Var står forskningen idag och framtidens kompetensförsörjning är ett par teman.

Dags att lämna Bullerbyn

2015-06-25 13:09 CEST Anhörigas Riksförbund Forskare vid Göteborgs universitet har gjort en kartläggning av barn och ungdomar som tvingas ta ett omsorgsansvar för sina föräldrar med missbruk eller psykisk sjukdom. 7 procent av tillfrågade niondeklassare gör olika omsorgsuppgifter mycket och ofta. Var femte tonåring försöker få sin förälder att må bättre.