Pressmeddelanden

Göteborgs stad upphandlar uppföljningsplattform för socialtjänsten

2015-10-01 10:00 CEST Diosentic Systems AB 40 % av socialtjänstens insatser för vuxna med missbruksproblem avslutas oplanerat vilket innebär stora förluster i livskvalitet. Göteborgs stad har nu upphandlat en uppföljningsplattform för systematisk uppföljning av socialtjänsten. Nu kommer Göteborgs stad att kunna genomföra förbättringar baserat på brukarupplevd kvalitet för att minimera dessa förluster.

Västerås stad inför systematisk uppföljning för barn och unga inom socialtjänsten

2015-10-01 09:52 CEST Diosentic Systems AB De senaste årens rapporter om brister i vården av barn och unga som placerats i familjehem, jourhem och hem för vård och boende, ger anledning till oro. Det krävs bättre uppföljning av bland annat barnens hälsa och skolgång. Västerås stad skriver avtal med Diosentic Systems AB kring systematisk uppföljning inom socialtjänstens alla områden.

2015-09-29 10:01 CEST Humana Den 4:e augusti inträffade en tragisk badolycka där en 15 årig pojke drunknade. Först och främst vill jag konstatera att det är fruktansvärt att en ung man går bort. Säkerheten för de som är i vår vård och omsorg kommer alltid först i våra verksamheter. Trots det inträffar olyckor och detta är första gången under våra dryga 20 års verksamhet och förhoppningsvis sista gången detta händer hos oss.

313 miljoner kronor till forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd
Integration i Hela skolan

2015-09-23 08:00 CEST Högskolan i Borås Hela skolan-projektet handlade om integrationsarbete i en mångkulturell skolmiljö. Två socionomer arbetade aktivt med detta under ett års tid, med elever i årskurs 1-6 och deras föräldrar, på Byttorpskolan i Borås. Folkhälsomyndigheten finansierade projektet, som utvärderats av forskare vid FoU Sjuhärad Välfärd i Borås.

2015-09-21 15:11 CEST Humana Utifrån ett bristfälligt underlag där man väljer att inte ta hänsyn till i branschen vida känd fakta hävdar regeringen att timersättningen inom personlig assistans är för hög och att de avser att ”rätta till” detta genom att underfinansiera assistansersättningen inte bara under 2016 utan även kommande år.

Drottningen efterlyser mer kunskap om anhörigas situation och behov

2015-09-04 17:40 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga – Den demografiska utvecklingen innebär stora utmaningar. Vi blir allt äldre, vilket är fantastiskt. Men även om många lever ett långt och friskt liv, ökar antalet åldersrelaterade sjukdomar och funktionsnedsättningar. Detta kommer att ställa stora krav på sjukvård, social omsorg och familjen.

Invigning av Östra kommunhuset

2015-09-01 13:40 CEST Kristianstads kommun 360 medarbetare har nu flyttat in i det nyrenoverade Östra kommunhuset, tidigare Skånehuset, på Björkhemsområdet i Kristianstad. Genom att samla två av kommunens största verksamheter under samma tak ges bättre möjlighet att nå framgång i kommunens strävan att ge medborgarna bästa möjliga utbud och service. Östra kommunhuset invigs fredagen den 4 september.

GROWTH MINDSET – med fokus på ett livslångt lärande

2015-09-01 13:33 CEST medalgon agentur Carol Dwecks forskning om Growth Mindset har tagit skolvärlden med storm. Sättet som du ser på lärande har en avgörande betydelse för vilket resultat som uppnås. Med ett Growth Mindset ser du på din intelligens som en utvecklingsbar förmåga, och använder motgångar som en del av lärandet. Föreläsningen presenterar Carol Dwecks forskning och ger exempel på hur du kan använda dess rön i vardagen.

Hon är Svalövs nya verksamhetschef för LSS och AME

2015-08-28 10:30 CEST Svalövs kommun Monica Ingves är Svalövs kommuns nya verksamhetschef för LSS (lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade) och AME (arbetsmarknadsenheten).