Pressmeddelanden

Växjö kommun och Polisen möter invånarna under Karl-Oskardagarna

2017-08-17 10:25 CEST
​Lördag 19 augusti klockan 13.30–15.00 finns representanter från Växjö kommun och Polis...

NYÖPPNAT HVB I BORÅS

NYÖPPNAT HVB I BORÅS

2017-07-06 08:00 CEST
Vård i fokus öppnar nu sitt första HVB-hem i Borås. Insatsen vänder sig till pojkar frå...

Osby kommun inför lönetillägg för socialsekreterare

2017-07-05 13:53 CEST
Rekryteringsbehovet av socialsekreterare är stort. För att minska personalomsättningen ...

Almedalen 5 juli: Vilken blir årets mest demensvänliga butik?

2017-06-30 13:49 CEST
Vid ett seminarium onsdag den 5 juli, kl 14:00, delas priset Årets mest demensvänliga b...

Barn i utsatthet drabbas av krisen inom socialtjänsten

Barn i utsatthet drabbas av krisen inom socialtjänsten

2017-06-29 14:17 CEST
Färska siffror visar att trycket på Socialtjänsten ökar. Samtidigt lägger Sveriges soci...

Nationell demensstrategi på agendan i Almedalen

2017-06-29 07:30 CEST
Sverige och Island är de enda nordiska länderna som saknar en nationell strategi för de...

Få barn med psykiskt sjuk förälder får stöd

Få barn med psykiskt sjuk förälder får stöd

2017-06-08 07:30 CEST
Barn som växer upp med en förälder med psykisk sjukdom riskerar på sikt problem med psy...

Ny upphandlingsmodell ska hjälpa till att lösa bristen på socionomer

2017-06-07 13:45 CEST
Kristianstads kommun inför ett dynamiskt inköpssystem för hyrsocionomer. Inköpssystemet...

Psykiatrins sjukdomsbegrepp har förstört narkomanvården

Psykiatrins sjukdomsbegrepp har förstört narkomanvården

2017-06-02 21:03 CEST
Det dör idag fler personer av metadon och subutex än av heroin. Förra året dog 900 pers...