Pressmeddelanden

Diosentic Systems sponsrar barnhemmet Hamro Ghar i Katmandu, Nepal

2015-05-02 12:05 CEST Diosentic Systems AB Suresh och hans fru Unnati driver barnhemmet Hamro Ghar i Katmandu, Nepal, för 12 barn från fattiga familjer eller barn utan föräldrar. Lördag den 25 april, kl 11:56 drabbades Nepal av en kraftig jordbävning, den starkaste på 75 år som kom att ta mer än 6 000 liv.

2015-04-30 16:50 CEST Lunds kommun

2015-04-30 11:42 CEST Alla Kvinnors Hus Madeleine Sjöstedt, tidigare kultur- och fastighetsborgarråd i Stockholms Stad, valdes till ny ordförande vid Alla Kvinnors Hus årsmöte.

Vuxna är osäkra på vad de ska göra när barn far illa

2015-04-30 09:30 CEST BRIS - Barnens Rätt i Samhället Var tredje vuxen människa i Sverige vet inte vad hon eller han bör göra vid misstanke om att ett barn far illa. Det visar en undersökning som Sifo har genomfört på uppdrag av Bris. Räknar vi bort de som har anmälningsplikt i sitt arbete vet inte två av tre vad de ska göra. Det skriver Bris i Sydsvenskan, Helsingborgs Dagblad och Landskrona Posten idag.

Personal inom psykiatrin känner sig ofta maktlös

2015-04-29 10:03 CEST Örebro universitet Personal som arbetar inom psykiatrin bär ofta på känslor av maktlöshet i sin yrkesroll. Det säger Veikko Pelto-Piri, forskare i medicin vid Örebro universitet. Han har undersökt hur personal tänker och agerar kring olika etiska aspekter av sitt arbete inom psykiatrisk slutenvård.

Medborgarservice i kommunen - skapa en effektiv och framgångsrik kundtjänst

2015-04-24 15:48 CEST Teknologisk Institut Sveriges kommuner står inför ett paradigmskifte – att gå från verksamhetsfokus till en kunddriven utveckling. Att införa en starkare medborgardialog, utveckla tjänster och service som utgår från medborgarens behov och efterfrågan kan vara klurigt och genomföras på olika sätt, beroende på kommunens förutsättningar.

Stort intresse för seminarium om lättillgängligt stöd

2015-04-24 08:00 CEST Linköpings kommun I mer än 20 år har Linköpings kommun erbjudit sina invånare vissa sociala tjänster utan att som myndighet pröva behovet. Frågan är dock kontroversiell. Linköpings kommun arrangerar i dag ett seminarium för att belysa frågan. Eva Lindh (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor medverkar.

Ny metod vid våld i nära relationer

2015-04-23 08:30 CEST Högskolan i Borås Utväg Södra Älvsborg har utvecklat behandlingsmetoden Föräldraskap och våld, som ges i form av samtal i parallella grupper för mamma, pappa och barn. I seminariet presenteras Utväg samt det forskningsprojekt vid FoU Sjuhärad Välfärd som sedan 2012 följt familjer som deltagit i behandlingsprogrammet.

Drottningen deltar i prisgala på Hilton

2015-04-22 16:02 CEST Svenskt Demenscentrum Den 24 april, i samband med årets upplaga av Silviahemmets Stora Inspirationsdag, arrangeras en demensgala med Renée Nyberg som konferencier. Under kvällen delar H.M. Drottningen ut flera priser och stipendier till personer som genom sitt arbete eller sin forskning förbättrar demensvården eller verkar för utvecklingen av äldrevården.

Nytt utbildningspaket för en demensvård utan tvång

2015-04-20 16:26 CEST Svenskt Demenscentrum I dag släppte Svenskt Demenscentrum de första delarna i utbildningspaketet Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar. Efter en presentation på socialdepartementet fick äldreminister Åsa Regnér trycka på nollvisionens symboliska startknapp. Utbildningspaketet ska ge vårdpersonal och anhöriga kunskap och verktyg för att kunna förebygga och hantera svåra situationer.