Pressmeddelanden

Göteborgs Stad inför systematisk uppföljning av hemtjänst i alla 10 stadsdelar

2015-11-27 07:35 CET Diosentic Systems AB Göteborgs stad upphandlade tidigare i år en uppföljningsplattform för systematisk uppföljning av alla områden inom socialtjänsten. Göteborgs Stad inför systematisk uppföljning av hemtjänst i alla 10 stadsdelar. De har valt att använda sig av rambeslut och att uppföljning genomförs är därför av särskild vikt.

2015-11-24 16:07 CET Humana Humana Omsorg AB har fått förtroende av Borås Stad att driva gruppbostaden Trollgårdsgatan 1 på entreprenad. Avtalet gäller fr.o.m. den 1 februari 2016 och avser 2 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 2 år.

2015-11-20 10:00 CET Barnombudsmannen Ensamkommande flyktingbarn som vistas på transitboenden får inte hälso- och sjukvård vid allvarliga akuta och långvariga besvär. Barnombudsmannen kallar nu Socialstyrelsen, Migrationsverket, Folkhälsomyndigheten och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) till dialog för att diskutera nödvändiga åtgärder.

Hög personalomsättning präglar kommuners arbete med utsatta barn

2015-11-20 09:39 CET Humana Humana har för tredje året genomfört Barnbarometern bland kommunernas socialförvaltningar. Barnbarometern är en undersökning som genomförs i samarbete med Maskrosbarn. Nu publicerar vi 2015 års rapport, lagom till UNICEFs internationella barndag och Barnkonventionens födelsedag den 20 november. Vi ser bl.a. att hög personalomsättning är en verklig riskfaktor i arbetet med utsatta barn.

2015-11-18 12:40 CET Umeå kommun Vid sammanträdet i individ- och familjenämnden 18 november 2015 beslutade ledamöterna att driva Kolbäckens korttidsboende för barn och unga i kommunal regi. Övertagande innebär att kommunen kan erbjuda fler platser.

Stöd till utsatta barn beforskas på Högskolan Väst

2015-11-17 08:00 CET Högskolan Väst Grästorps kommun och Högskolan Väst presenterade nyligen ny forskning som visar att meritvärdvärden ökar, närvaron i skolan ökar och en bättre arbetsro skapas när skola och socialtjänst tillsammans har tillsatt resurser för insatser i skolan och utökat elevhälsan. Det visar sig att tillgängligheten till barn som lever i familjer med missbruk, psykisk ohälsa eller våld har ökat.

Socialchefsdagarna till Karlstad 2016

2015-11-10 09:35 CET Visit Karlstad AB Socialchefsdagarna är Sveriges största årliga socialpolitiska konferens. Bakom eventet står Föreningen Sveriges socialchefer som varje år samarbetar med en ny värdstad. För Socialchefsdagarna 2016 har FSS valt att komma till Karlstad. Den 5 till 7 oktober 2016 hålls Socialchefsdagarna på Karlstad CCC med Karlstads kommun som medarrangör.

2015-10-22 11:35 CEST Humana Karin Kling Alfredsson blir ny verksamhetschef på Blåvingevägens särskilda boende. Karin tillträder 4 januari. ​Senast har hon varit chef för Kungsbacka kommuns korttidsplatser inom vård- och omsorgsförvaltningen. Det är en välmeriterad chef som tar över rodret för Blåvingevägen. Den tidigare verksamhetschefen fortsätter inom Humana och kommer att arbeta med hälso- och sjukvårdsfrågor.

Forskning möter samhälle - Fortes underlag till regeringens forskningspolitik inom hälsa, arbetsliv och välfärd 2017-2027

2015-10-21 13:25 CEST Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Forskningen måste tydligare svara upp mot samhällets behov och resultaten snabbare omsättas i praktiken. Dessutom behöver brukare och andra samhällsaktörer bli mer delaktiga i forskningsprocessen. Det är några av huvudpunkterna i Fortes underlag om hur arbetet med framtidens forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd ska se ut och som idag överlämnades till regeringen.

2015-10-20 19:54 CEST Barnombudsmannen Idag tilldelades Sverige ett hedersomnämnande för lagen mot barnaga av Future Policy Award som i år uppmärksammar politik som bidrar till att skydda och stärka rättigheterna för flickor och pojkar.