Pressmeddelanden

Debatt om anhörigstöd: Stärkt lagstiftning, dokumentation och utbildning efterfrågas!

2014-07-04 16:15 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Stärkt lagstiftning, dokumentation och utbildning efterfrågas För fem år sedan fick kommunerna lagstadgat ansvar för stöd till närstående. Varför händer så lite i kommuner och landsting? Hur kan vi göra för att komma vidare?

"Med svärdet i handen" - fjärde filmen i vår digitala berättelseserie: "En (o)möjlig kombination?"

2014-07-03 12:05 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Den fjärde berättelsen i filmserien handlar om Annie som är anhörig till sin son med neuropsykiatrisk sjukdom, psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet och hur det påverkar hennes vardag. - I de bästa av världar skulle alla prata öppet om att vara anhörig. Arbetsgivarna skulle vara flexibla och förstående och samhället skulle kunna erbjuda ekonomisk ersättning vid anhörigvård, menar Annie.

”Alla är vi anhöriga” –  tredje filmen i vår digitala berättelseserie: ”En (o)möjlig kombination?”

2014-06-27 11:30 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga I den tredje berättelsen i filmserien berättar Carin Wallman, anhörigkonsulent i Karlstad kommun, om vilket fantastiskt stöd som anhöriga är för sina närstående. - Som anhörigkonsulent är jag ett direkt stöd till den anhöriga genom bland annat stödsamtal och anhöriggrupper. Jag sprider även kunskap hos arbetsgivare för att skapa en förståelse för anhörigfrågan på arbetsplatsen, säger Carin.

2014-06-27 09:23 CEST Humana Trots att sociala medier är en viktig kommunikationskanal för barn och unga så är det något som inte används av majoriteten socialtjänster. I en granskning av 170 kommuners socialförvaltningar uppger sex av tio att deras socialtjänst inte använder sociala medier och bara var tionde förvaltning har en strategi för hur sociala medier ska användas i verksamheten.

2014-06-26 14:07 CEST Humana Nästa vecka är det dags för årets upplaga av Almedalen. Humana är såklart på plats för att prata vård och omsorg med beslutsfattare och tjänstemän från hela landet.

Linköpings kommun får rätt i domstol om lättillgänglig missbruksvård

2014-06-25 14:47 CEST Linköpings kommun Förvaltningsrätten i Stockholm avslår Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) ansökan om att utdöma ett vite på en miljon kronor till Linköpings kommun. IVO ansåg att det inte överensstämde med lagen att kommunen erbjuder stöd till personer med missbruksproblem utan föregående biståndsprövning. Men nu har kommunen alltså fått rätt. Förvaltningsrätten avslår IVO:s begäran.

En vacker dag lämnar jag honom – När det onormala blev normalt

2014-06-25 10:07 CEST Ordberoende Förlag Detta är min berättelse om hur det var att leva i en kraftfull, livsfarlig passion där kasten mellan kärlek, åtrå, hopp och djup förtvivlan gjorde att jag tappade greppet om mig själv. Men även om mina barn. Den man som från första stund gick rakt in i mitt sinne, krävde full uppmärksamhet och aldrig lämnade mig i fred blev en del av mitt liv under en alltför lång tid. Det onormala blev normalt.

2014-06-25 09:31 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Landstinget i Kalmar län har som första landsting tagit fram en övergripande strategi för att öka patienters och anhörigas medverkan i utvecklingen av hälso- och sjukvården. Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetspart i detta utvecklingsarbete.

Frösunda får fortsatt förtroende i Strängnäs!

2014-06-19 15:06 CEST Frösunda Omsorg AB Frösunda har fått förtroendet av Strängnäs kommun att driva deras HVB-hem Wisborg för ensamkommande ungdomar under ytterligare en avtalsperiod.

”Ständig jour” – andra filmen i vår digitala berättelseserie: ”En (o)möjlig kombination?”

2014-06-18 14:34 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Den andra digitala berättelsen i filmserien "En (o)möjlig kombination?" handlar om Berith som är anhörig till sin son som har flerfunktionsnedsättning. En berättelse om att som yrkesverksam anhörig få möjlighet att välja att bli sin sons personliga assistent. - För mig blev det en stor avlastning när min son flyttade till eget boende, även om jag har ständig jour, säger Berith.