Pressmeddelanden

Ny bok Hemmasittare - och vägen tillbaka

2015-03-26 10:47 CET Magelungen Utveckling AB Hjärtligt välkommen till releaseparty för boken Hemmasittare och vägen tillbaka! Torsdag 16 april slår vi upp dörrarna för dig och andra inbjudna vänner och firar med mingel, snittar och bubbel. Lokalen är Bondegatan 35 där vi börjar klockan 17.00

​Brott mot barn: polis och åklagare följer inte lagen

2015-03-25 07:16 CET Rädda Barnen Fortfarande råder brister och stora skillnader runt om i landet när det gäller utredningstiden för våldsbrott mot barn. En ny rapport från Rädda Barnen granskar handläggningstiderna i landets åklagarkammare för brott mot barn. I drygt en tredjedel av fallen lyckas inte åklagarkamrarna utreda inom de lagstadgade 90 dagarna.

Temadag om mäns våld mot kvinnor

2015-03-24 08:00 CET Högskolan i Borås FoU Sjuhärad Välfärd och medarrangörer bjuder in till en temadag om våld i nära relationer. Regeringens utredare Juno Blom föreläser om den kommande nationella strategin kring mäns våld mot kvinnor. Regionala och lokala satsningar presenteras.

2015-03-23 10:17 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Konferens med fokus på att som anhörig leva i en familj där någon har problem med alkohol eller droger. Konferensen är den första nationella i sitt slag som Nationellt kompetenscentrum anhöriga anordnar tillsammans med Karlstads kommun. Dag: Tisdagen den 24 mars. Tid: 09.00-16.30 Plats: Karlstad Congress Culture Centre.

2015-03-10 11:55 CET Linköpings kommun Linköpings kommun, Stadsmissionen och Hjärta till hjärta bjuder in allmänheten till ett informationsmöte om det arbete som görs för att hjälpa tiggande EU-migranter till en bättre tillvaro. Tid: Onsdag 11 mars klockan 18-20 Plats: Ryttargårdskyrkan, Linköping

2015-03-04 08:51 CET Humana ​Efter att ha lämnat det bästa anbudet har Humana fått förtroendet att driva ännu ett äldreboende i Lerums kommun. Bolaget driver sedan tidigare Hedegårdens äldreboende. Och nu har man även fått tilldelningsbeslut för att driva Riddarstensgården.

Humana rekryterar chef för public affairs

2015-03-03 14:54 CET Humana Den första mars tillträder Patrik Silverudd en ny tjänst som chef för public affairs med placering i Humanas koncernledning. Som ett företag i snabb tillväxt och som Sveriges ledande privata och idédrivna omsorgsföretag har det funnits behov av att stärka den samhällspolitiska kompetensen på koncernnivå.

Dom: Socialnämnd har inte rätt att genomdriva medicinering med ADHD-preparat mot förälders vilja

2015-02-27 21:04 CET KMR Högsta förvaltningsdomstolen har i ny dom avvisat den ”tvångsmedicinering” med narkotikaklassad psykostimulantia som en socialnämnd, med stöd av psykiatriker ville genomdriva, mot förälders vilja. Domen stärker, med hänvisning till föräldrabalken, barn- och Europakonventionen, en förälders rätt att avvisa icke nödvändiga och oproportionerliga ingrepp av den typ det här är fråga om.

Kommunen rekryterar 24 medarbetare till socialtjänsten

2015-02-27 09:32 CET Kristianstads kommun Kristianstads kommun storsatsar och rekryterar 24 socialarbetare som ska arbeta med att ge stöd till barn- och unga. Fler socialsekreterare innebär att kommunen kan stärka det förebyggande arbetet och även korta handläggningstiderna för utredningarna av barn och unga som far illa. Rekryteringen startar den 2 mars och pågår under våren.