Pressmeddelanden

Dom: Socialnämnd har inte rätt att genomdriva medicinering med ADHD-preparat mot förälders vilja

2015-02-27 21:04 CET KMR Högsta förvaltningsdomstolen har i ny dom avvisat den ”tvångsmedicinering” med narkotikaklassad psykostimulantia som en socialnämnd, med stöd av psykiatriker ville genomdriva, mot förälders vilja. Domen stärker, med hänvisning till föräldrabalken, barn- och Europakonventionen, en förälders rätt att avvisa icke nödvändiga och oproportionerliga ingrepp av den typ det här är fråga om.

Kommunen rekryterar 24 medarbetare till socialtjänsten

2015-02-27 09:32 CET Kristianstads kommun Kristianstads kommun storsatsar och rekryterar 24 socialarbetare som ska arbeta med att ge stöd till barn- och unga. Fler socialsekreterare innebär att kommunen kan stärka det förebyggande arbetet och även korta handläggningstiderna för utredningarna av barn och unga som far illa. Rekryteringen startar den 2 mars och pågår under våren.

2015-02-25 13:56 CET Sundsvalls kommun Slink In, en daglig verksamhet för människor i socialt utanförskap, kommer att flytta till f d förskolan Solgläntans lokaler på Villagatan i Sundsvall. Samtidigt skjuter socialnämnden till medel för utveckling av verksamheten.

Inbjudan!  Välkomna till Sundsvalls kommuns nya inspirationslägenhet för äldreboenden

2015-02-23 11:00 CET Sundsvalls kommun Intresserad av hur kommunens nya äldreboendelägenheter kommer att se ut? Tisdagen den 24 februari bjuder vi in till visning av den nya inspirationslägenheten som ligger på Granmodalsgatan. Med på plats finns kommunalrådet Peder Björk, socialnämndens ordförande Malin Larsson samt representanter från Drakfastigheter och socialförvaltningen.

Telefonrådgivning för sjuksköterskor

2015-02-20 11:17 CET Kompetensteamet Stockholm AB Välkommen att anmäla dig till årets upplaga av konferensen, Telefonrådgivning för sjuksköterskor!

​Vardagskompassen – ett stöd för att underlätta vardagen för barn med ojämna förmågor

2015-02-20 07:02 CET Gothia Fortbildning Barn med ojämna förmågor har svårt att klara vardagens alla krav och har ofta dålig självkänsla. För att hjälpa dessa barn att utvecklas behöver man förstå de bakomliggande orsakerna till själva beteendet. Nu släpper Gothia Fortbildning boken Vardagskompassen, ett kartläggningsmaterial som ger överblick och strategier för att kravanpassa och kompensera olika situationer i vardagen.

2015-02-19 13:48 CET Barnombudsmannen

Nytt samarbete med Lars Jo Larsson som föreläsare

2015-02-19 08:35 CET Medalgon Utbildning och Agentur AB Föreläsare: Lars J O Larsson är utbildare, föredragshållare och arbetar också med psykoterapi. Han är en av Sveriges mest slitstarka föreläsare med över tjugo års erfarenhet av uppdrag för näringsliv och offentlig förvaltning inom kommunikation och ledarskap. Nämn en bransch, nämn en kommun, nämn en myndighet eller verk - han har varit där. Vi glädjer oss att Lars JO nu återkommer till medalgon.

2015-02-13 14:06 CET Barnombudsmannen Barnombudsmannen kallar Polisen, Migrationsverket, Socialstyrelsen och Skolverket till överläggning om hur Sverige bättre kan tillvarata ensamkommande asylsökande barns rätt till skydd.

Pressinbjudan: Barn och unga i samhällets vård

2015-02-12 15:37 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Vid ett frukostseminarium den 18 februari släpper Forskningsrådet Forte rapporten Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård. Den ger inblick i forskningen om den sociala dygnsvården av barn och unga som placeras i enlighet med Socialtjänstlagen.