Pressmeddelanden

Våldsförebyggande festival med fokus unga och maskulinitet - 5 days of violence prevention

2014-04-16 10:21 CEST Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR PLATSER KVAR! 12-16 maj bjuder Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Män för Jämställdhets Frihet från våld (FFV) in till en våldsförebyggande festival i Stockholm med fokus unga, maskulinitet och våld. 15 st internationella experter bidrar och delar med sig av sina kunskaper till det våldsförebyggande arbetet i Sverige.

Zandra Kanakaris ny ordförande för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR

2014-04-15 13:12 CEST Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR Zandra Kanakaris valdes till ny ordförande för Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR, på förbundets årsmöte 12-13 april i Jönköping. Zandra Kanakaris är utbildad jurist och verksamhetsledare och grundare för ungdomsjouren 1000 Möjligheter, som är medlemmar i SKR sedan år 2011.

Ny ordförande ska väljas när SKR:s jourer samlas för rekordstort årsmöte

2014-04-11 11:29 CEST Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR En ny ordförande ska väljas när 140 representanter från kvinno- och tjejjoursrörelsen samlas för ett rekordstort årsmöte i Jönköping i helgen. Mötet kommer att behandla motioner om bland annat tjejjoursutbyte och social dokumentation. Årsmötet 12-13 april blir Carina Ohlssons sista som ordförande. SKR:s jourer blir fler och fler och hade nära 5000 fler kontakter 2013 jämfört med 2012.

SKR:s kvinno- och tjejjourer hade 69 047 stödkontakter under 2013

2014-04-11 11:12 CEST Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund, SKR SKR:s jourer blir fler och fler och hade nära 5000 fler kontakter 2013 jämfört med 2012. Kvinnojourerna tvingas neka 3/5 våldsutsatta kvinnor plats på det skyddade boendet. Tjejjourerna har tusentals kontakter med barn som har utsatts för sexuellt våld. SKR:s 118 kvinnojourer, tjejjourer och övriga jourer besvarade 69 047 telefonsamtal, mejl och chattar med stödsökande unga och vuxna under 2013

Pelle Sandstrak föreläsare på Barnrättsdagarna i Örebro 8-9 april

2014-04-07 16:10 CEST Medalgon Utbildning och Agentur AB Den populära Medalgon-föreläsaren och succéförfattaren Pelle Sandstrak föreläser den 8 april i Örebro på Barnrättsdagarna. Temat är Psykisk ohälsa bland barn. Barnrättsdagarna bevistas bl.a Barnombudsmannen, Barn - och Ungdomsministern, Professor Martin Ingvar med flera. Norrmannen Pelle Sandstrak har föreläst över hela Sverige, Norden, Kanada, USA, England, Österrike och Nederländerna.

2014-04-02 09:15 CEST Phoniro AB Phoniro och Tieto tecknar ett nordiskt samarbetsavtal som kommer att ge samtliga kommuner i Norden tillgång till en unik mobil helhetslösning för hemtjänsten med digital nyckelhantering. Samarbetet mellan Tieto och Phoniro ökar vårdtagarens trygghet och säkerhet samt förenklar och effektiviserar hemtjänstpersonalens arbete.

2014-04-01 08:17 CEST Humana Humana Omsorg AB tar idag över driften av äldreboendet Ekhaga i Onsala, Kungsbacka kommun. Ekhaga äldreboende har 94 lägenheter. Humana bedriver äldreomsorg sedan tidigare i Kungsbacka på Blåvingevägen 33 i Vallda.

2014-03-26 15:17 CET Umeå kommun Äldres behov i centrum (ÄBIC) är namnet på det arbetssätt som nu införs inom äldreomsorgen i Umeå kommun. Arbetssättet innebär en strukturerad dokumentation av äldre personers behov och syftar till att göra äldreomsorgen mer likvärdig och rättssäker.

2014-03-26 09:05 CET Barnombudsmannen Idag lämnar Barnombudsmannen sin årsrapport Bryt tystnaden. Barn och unga om samhällets stöd vid psykisk ohälsa till regeringen. – En viktig slutsats är att barnrättsperspektivet måste stärkas i den psykiatriska vården för att Sverige ska leva upp till de krav barnkonventionen ställer, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

2014-03-24 15:03 CET Röster För Barn (Voices for children) Detta är ett av alla fall som berör Fagersta Socialförvaltning. Jag publicerar min blogg men mer information kan fås via mail eller telefon.