Pressmeddelanden

Umeå kommun erbjuder vidareutbildning för vård- och omsorgspersonal

2016-08-19 10:17 CEST
Under hösten 2016 erbjuder Umeå kommun tillsvidareanställda vårdbiträden, underskötersk...

NY BOK -  Älskade äldreomsorg | Jan Blomström

NY BOK - Älskade äldreomsorg | Jan Blomström

2016-08-12 10:29 CEST
En oerhört angelägen bokrelease står för dörren när psykolog Jan Blomström kommer ut me...

Var femte kommun saknar tillgänglig badplats

2016-07-11 09:29 CEST
Nu har badsäsongen dragit igång på allvar och många kan se framemot ett skönt dopp. I d...

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

Äldreministern diskuterar vårdens utmaningar i Almedalen

2016-07-04 07:30 CEST
Under Almedalsveckan i Visby arrangerar Stiftelsen Äldrecentrum och Svenskt Demenscentr...

Socialförvaltningen ger lönetillägg till socialsekreterare

2016-06-30 13:37 CEST
Socialförvaltningen i Helsingborg har beslutat att ge lönetillägg under ett år för soci...

Så skapar vi ett demensvänligt samhälle

Så skapar vi ett demensvänligt samhälle

2016-06-23 11:43 CEST
Demens är en av våra växande folksjukdomar. Varje år får 25 000 svenskar diagnosen deme...

Behov av systematisk uppföljning av barnfattigdom

2016-06-22 17:38 CEST
På uppdrag av individ- och familjenämnden har det genomförts intervjuer med vårdnadshav...

Individ- och familjenämndens åtgärder för att få en budget i balans

2016-06-22 17:37 CEST
Under individ- och familjenämndens sammanträde 22 juni togs beslut om effektiviseringar...

Humana Akademin lanseras i Humanakoncernen

2016-06-22 15:28 CEST
​Efter att i många år bedrivit både utbildning och forskning inom en rad områden samlar...

Allt färre i utanförskap i Sundsvall

2016-06-17 10:58 CEST
I Sundsvall minskar antalet hushåll som är i behov av försörjningsstöd. Under maj månad...