Blogginlägg

Ale föregångare i forskningsprojekt

2015-11-24 16:55 CET Ale kommun Ale kommun deltar i forskningsprojektet "Hållbara och attraktiva stationssamhällen". Fyra forskningsteam ska tillsammans med representanter från näringslivet ta fram verktyg för värdering och analys av hur mark kan användas på effektivt sätt - hur vi bor och verkar mer ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart i framtiden.

Ledarskap – nyckeln till god arbetsmiljö

2015-11-23 08:48 CET Hexanova Media Group Arbetsmiljöverkets Generaldirektör Erna Zelmin Ekenhem är på plats på Offentlig Chef 2016 och talar under rubriken ”Ledarskap – nyckeln till god arbetsmiljö”. Lyssna till vilket ansvar du som chef har och de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö.

Höstdepp vs Vinterpepp!

2015-11-23 08:30 CET Suntech Group AB Ett bra tips från experten hur du botar höstdepp...

Öppet Hus

2015-11-16 20:25 CET Ale kommun Hur vill du att Nödinge ska utvecklas? Har du frågor och funderingar kring Nödinges framtid? Passa på att besöka våra Öppet hus-dagar.

Samrådstiden för FÖP Nödinge förlängs

2015-11-13 15:02 CET Ale kommun Med anledning av det stora intresset för förslaget en fördjupad översiktsplan (FÖP) för Nödinge har samrådstiden förlängts till den 30 november.

​Karin Wanngård (S): Våga ompröva, satsa nytt, tänka om!

2015-11-10 20:58 CET Mälardalsrådet Karin Wanngård (S), vice ordförande i Mälardalsrådet och finansborgarråd i Stockholm skriver i månadens krönika om Stockholm-Mälarregionens gemensamma utmaningar för att behålla sin ledande position.

Vilka utmaningar kommer chefer stå inför de kommande åren?

2015-11-09 16:26 CET Hexanova Media Group ”Nära fyra av tio chefer inom kommuner och landsting är äldre än 55 år. Det innebär att nästan var fjärde chef i den offentliga sektorn kommer att gå i pension den närmaste tioårsperioden. I Västra Götaland och Halland kommer nästan var tredje chef att pensioneras. Samtidigt beräknar Sveriges kommuner och landsting att det behövs närmare 530 000 nya medarbetare den närmaste tioårsperioden.”

Bibliotek i Älvängens resecentrum

2015-10-22 20:58 CEST Ale kommun Biblioteksverksamheten organiseras om i Älvängen. Två nya skolbibliotek och ett nytt folkbibliotek i resecentrum. – Tänk att det äntligen är sant, utbrister bibliotekschef Eva Bünger.

Utbildningar som leder till jobb

2015-10-21 09:27 CEST Mälardalsrådet Drygt hundra personer har kommit till Västerås för att prata kunskaps- och kompetensförsörjning. Vi fokuserar på yrkesutbildningens roll och den lokala och regionala arbetsmarknaden.

Enkätsvar från ortsutvecklingsmöte Älvängen 13 oktober

2015-10-19 11:29 CEST Ale kommun Tisdag den 13 oktober var det ortsutvecklingsmöte i Älvängen. En av punkterna på dagordningen var stadsarkitekt Magnus blombergsson som tillsammans med medarbetare bjöd på en kort presentation om vad som är på gång i Älvängen. Kvällen avslutades med att deltagarna fick fylla i ett frågeformulär om framtida Älvängen.