Blogginlägg

Ale kommun bjöd in till dialog o diskussion

2015-10-02 15:15 CEST Ale kommun Torsdag den 1 oktober bjöd Ale kommun in till ett halvdagsseminarium. Bakgrunden är att kommunen i våras tog fram en rapport tillsammans med NAI Svefa om hur marknadsförutsättningarna ser ut i Ale kommun. Exploatörer, fastighetsbolag, mäklare o kreditgivare fick i undersökningen svara på frågor om hur de ser på Ales marknadsförutsättningar utifrån sitt perspektiv.

FÖP Nödinge

2015-09-30 11:06 CEST Ale kommun FÖP Nödinge Ett förslag till översiktsplan för Ale kommun, en fördjupning för Nödinge 2030, har arbetats fram och finns utställt för samråd från den 1 oktober till den 16 november.

Ställ undan krattan och effektivisera med en luftblås

2015-09-24 10:49 CEST Proffsmagasinet Igår var det höstdagjämning vilket betyder att hösten officiellt är här. Löv och annat lägger sig som en matta över uppfarten, trädgården och utemöblerna. Alla årstider har sitt verktyg och nu är det hög tid att investera i en luftblås för att få det rent och snyggt hemma.

Nuläge-Fördjupad översiktsplan för Nödinge

2015-09-21 17:08 CEST Ale kommun Efter ett intensivt arbete med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Nödinge är det nu dags att gå in i samrådsskedet. Samrådet är en av de allra viktigaste perioderna i arbetet, det är då allmänheten och alla berörda har möjlighet att granska och komma in med önskemål och synpunkter på förslaget.

"Hållbarhet är ett medel för att på lång sikt öka avkastningen"

2015-09-21 11:02 CEST Fjärde AP-fonden

Kommunen genomför strategiska markförvärv i centrala Nödinge

2015-09-14 15:33 CEST Ale kommun För ett par veckor sedan beslutades i Kommunfullmäktige att förärva fastigheterna Nödinge 1:22 och 1:226, det vill säga tomterna med Frukt- och grönsakshuset och Preem.

Rätt luftfuktighet sparar både hälsa och pengar

2015-08-26 16:37 CEST Proffsmagasinet Att vara uppmärksam på fukthalten i luften kan visa sig vara en lönsam åtgärd då problemområden snabbt kan sprida sig i hemmet. Förutom mindre pengar i plånboken kan även hälsan påverkas negativt. En luftavfuktare förhindrar fukt i källaren, tvättstugan eller husgrunden innan det har gått för långt.

Rapport klar från medborgardialogdagen i Nödinge

2015-08-20 09:22 CEST Ale kommun Medborgardagen i Nödinge var mycket uppskattat och deltagandet var stort. Både politiker o tjänstemän var på plats och diskuterade framtida Nödinge med engagerade besökare. Det finns nu en färdig rapport från dagen med en sammanställning av allas åsikter.

2015-07-17 17:21 CEST Mälardalsrådet Vem är pendlaren och vart pendlar hen? Det frågade sig Mälardalsrådet och Unionen Stockholm som gemensamt arrangerade seminariet Pendling och jämställdhet i Almedalen den 29 juni.