Dokument

2014-12-18 11:52 CET Linköpings kommun

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

2014-12-17 15:47 CET Halmstads kommun Mål och budget för Halmstads kommun 2015-2017

2014-12-17 12:35 CET Linköpings kommun

Ladda ner hela rapporten: Vellinge kommun i SCB:s medborgarundersökning

2014-12-17 10:11 CET Vellinge kommun

Diagram: Bekvämlighet gör hyresrätten populär

2014-12-16 16:15 CET Växjö kommun Statistik, förändring av nyckeltal under tidsperioden 2010-2013. Observera att andel med försörjningsstöd 2012 är ett framräknat medeltal på grund av att Växjö kommun inte kunnat leverera statistik för detta år.

Frågor och svar gällande Rambos upphandling av fjärrtransporter

2014-12-12 14:48 CET RAMBO AB

Rambos yttrande till Förvaltningsrätten 20141212

2014-12-12 14:48 CET RAMBO AB Rambos yttrande till Förvaltningsrätten som bemöter påståenden i ansökan om överprövning av tilldelningsbesluten i upphandlingar av fjärrtransporter.

2014-12-11 14:07 CET Linköpings kommun