Dokument

Hemlöshetskartläggning 2015

2015-03-27 11:44 CET Helsingborgs stad Här är rapporten om årets hemlöshetskartläggning i sin helhet.

Investeringsprogram gator 2015, kartor

2015-03-27 11:26 CET Umeå kommun Kartor över ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

Investeringsprogram gator 2015

2015-03-27 11:26 CET Umeå kommun Förteckning av ny- och ombyggnad av gator, gång- och cykelvägar i Umeå kommun.

Rapport: Hygienrum i skolor - ett jämställdhetsprojekt

2015-03-27 11:17 CET Umeå kommun Umeå kommun har inventerat hur skolornas omklädningsrum, duschar och toaletter upplevs och används. För att dessa ska upplevas trygga och jämställda behövs bland annat riktlinjer för utformning, eliminering av ljud och se över hur ofta det ska städas.

Rapport: Luften i Umeå 2014

2015-03-26 20:12 CET Umeå kommun I denna rapport presenteras resultaten av genomförda mätningar av kvävedioxid och partiklar vid Västra Esplanaden i Umeå under 2014. Mätningarnas syfte är att visa hur luftföroreningssituationen ser ut på Västra Esplanaden där miljökvalitetsnormer (MKN) överskridits för kvävedioxid sedan 2003.

2015-03-26 11:23 CET Linköpings kommun

Årsredovisning 2014 Växjö kommun

2015-03-26 08:57 CET Växjö kommun

Växjö declaration appendix

2015-03-25 12:12 CET Växjö kommun

Växjö declaration 2015

2015-03-25 12:12 CET Växjö kommun

Karta samlingsplats, naturupplevelser 2015

2015-03-25 11:58 CET Halmstads kommun