Bilder

Flygbild Sydvästra Lund

Flygbild Sydvästra Lund

2017-02-16 20:07 CET

Ikea Hubhult hotell och kontor

Ikea Hubhult hotell och kontor

2017-02-16 15:34 CET

Vy från naturstråket vid en eventuell andra etapp av hotellbyggnationen. Illustration: Dorte Mandrup arkitekter

Ikea hotell Hubhult

Ikea hotell Hubhult

2017-02-16 15:34 CET

Vy från Pildammsvägen som illustrerar hur en andra etapp av hotellbyggnationen skulle kunna se ut. Illustration: Dorte Mandrup arkitekter

Växande smådjursklinik

Växande smådjursklinik

2017-02-16 11:48 CET

Representanter från kommunstyrelsen och Gällivare kommuns utvecklingsenhet har besökt Lapplands Djurklinik. Smådjurskliniken har funnits på orten i snart fem år och med cirka 5000 hundar i kommunen finns en stadig kundbas. Nu växer verksamheten och nyanställer en veterinär.

Alternativa anslutningsvägar till ny skola vid Fågelsången.

Alternativa anslutningsvägar till ny skola vid Fågelsången.

2017-02-15 14:49 CET

Alternativ är efter beslut i kommunstyrelsen huvudalternativ men båda alternativen ska utredas i samband med arbetet med detaljplanen.

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken

2017-02-15 09:37 CET

Foto: Sjöfartsverket. Bilden visar en sprucken bomb vid vraken vid Måseskär.

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken

Ny studie visar: Spår av kemiska stridsmedel i fisk och skaldjur vid Måseskärsvraken

2017-02-15 09:37 CET

Bildtext: Den streckade cirkeln markerar dumpningsplatsen utanför Måseskär. Den streckade fyrkanten markerar en större ansamling av fartygsvrak.

Therese Bjärstig

Therese Bjärstig

2017-02-15 07:33 CET