Pressmeddelanden

2014-08-27 16:43 CEST Hyresgästföreningen region Sydost Fredagen den 29 augusti klockan 10.00 kommer rapporten "Bostadsbristen hämmar tillväxten i storstadsregionen" att presenteras och delas ut i Övre Vasastan, korsningen Götgatan/Timmermansgatan/Sveagatan, Linköping. Massmedia välkomnas.

2014-08-27 16:35 CEST Linköpings kommun Attendo Sverige AB ska betala sammanlagt 42 480 kronor i vite för uteblivna promenader och utebliven egen tid på Åleryds vårdboende. Det beslutade äldrenämnden vid sitt extra sammanträde i dag, onsdag.

Mänskliga rättigheter i fokus

2014-08-27 16:33 CEST Lidingö stad FN har formulerat de mänskliga rättigheterna i 30 artiklar. Under våren har lika många skolor runt om i Sverige valts ut för ett fördjupat arbeta med dessa frågor. 30 svarta kuber med varsitt budskap om de mänskliga rättigheterna har utplacerats av Raoul Wallenberg Academy och Friends på skolorna.

2014-08-27 16:07 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen vid korsningen Industrivägen/Mjälarydsvägen i Tenhult flyttas under sista veckan i augusti till Tegelvägen. Bygglovet för platsen på Industrivägen kunde inte förlängas.

 Hur brukas och missbrukas forskning om alkohol och droger?

2014-08-27 16:00 CEST Nordens Välfärdscenter - Nordisk forskning har haft ett stort inflytande på den internationella alkohol- och drogforskningen. Det är ett privilegium att få ta del av de Nordiska alkohol- och drogforskardagarna, sade en av huvudtalarna, professor Alison Ritter från National Drug and Alcohol Research Centre i Australien då forskardagarna inleddes i dag i Stockholm.

Stöd till integrationsprojekt med Theleborgs Ryttarsällskap

2014-08-27 15:30 CEST Växjö kommun Fritidsnämnden har beviljat Theleborgs Ryttarsällskap 300 000 kronor till ett pilotprojekt för integration som kommer att pågå under hösten 2014. Föreningen vill med projektet skapa möten mellan olika kulturer och socialt umgänge över åldersgränser i miljö öppen för alla.

Nya stadsdelen Oceanhamnen byggs på öar

2014-08-27 15:27 CEST Helsingborgs stad På fredag den 29 augusti går den första detaljplanen för Oceanhamnen i Helsingborg ut på samråd. Den presenterar en stadsdel med bostäder, kontor, restaurang och handel. En kanal genom piren skapar den första ön i den urbana arkipelagen.

2014-08-27 14:27 CEST Umeå kommun Socialnämnden kommer även fortsättningsvis att finansiera en social träffpunkt för personer med psykisk funktionsnedsättning. Beslutet togs vid dagens sammanträde.

2014-08-27 14:07 CEST Lunds kommun Omkring 250 personer kan komma att bli berörda av den planerade nedläggningen av en av företagets fabriker i Lund, meddelade koncernen idag. Något som kommunen beklagar.

2014-08-27 13:55 CEST Värmdö kommun Värmdö kommun bygger en ny förskola i Västra Mörtnäs. Förskolan kommer att ha plats för 100 barn och beräknas vara klar vid årsskiftet 2014/15. Måndagen den 1 september kl. 15.00 hålls en visning på platsen och den planerade verksamheten presenteras.