Pressmeddelanden

Ökad normmedvetenhet inom förskolan: 500 pedagoger utbildade

Ökad normmedvetenhet inom förskolan: 500 pedagoger utbildade

2017-10-18 15:30 CEST
Utbildade pedagoger, HBTQ-certifiering och nya arbetssätt inom förskolan ska göra perso...

Ökad investeringsram och lägre hyreskostnader i stadshusprojektet

Ökad investeringsram och lägre hyreskostnader i stadshusprojektet

2017-10-18 14:44 CEST
​Inför ombyggnationen av stadshuset har Uppsala kommun gjort en översyn av projektet. Ö...

Många vill bo i Ale, nu passerar vi 30 000

Många vill bo i Ale, nu passerar vi 30 000

2017-10-18 14:33 CEST
- 30 000 är en milstolpe, men inte det viktiga. Tack vare den starka befolkningstillväx...

Sökes: 20 företag som vill tjäna på minskad energiförbrukning

Sökes: 20 företag som vill tjäna på minskad energiförbrukning

2017-10-18 14:21 CEST
Skara kommun har ansökt om 1,5 miljoner av Energimyndigheten för att driva projektet Co...

​Näringslivet samlar sig för lokal utveckling

​Näringslivet samlar sig för lokal utveckling

2017-10-18 13:44 CEST
Gällivare kommun, näringslivsorganisationer, lokala företagare och Luleå Näringsliv AB ...

Svalövs kommun på Facebook 2018

Svalövs kommun på Facebook 2018

2017-10-18 13:15 CEST
Från 1 januari kan Svalövs kommun börja utveckla närvaro på Facebook. Detta möjliggörs ...

Pressmeddelande inför samhällsbyggnadsnämndens sammanträde

2017-10-18 13:05 CEST
Idag fattar Samhällsbyggnadsnämnden beslut om att tillstyrka förslaget om nya bostäder ...

Ett friskare Väsby lanseras med folkhälsorapporten!

Ett friskare Väsby lanseras med folkhälsorapporten!

2017-10-18 11:37 CEST
Den senaste folkhälsorapporten visar att folkhälsan generellt är god i Upplands Väsby, ...

Recept på tillväxt: Industridag Östergötland 2017

2017-10-18 11:31 CEST
Den 19 oktober 2017 går den tredje Industridag Östergötland av stapeln. Syftet är att s...

Salems kommun motsätter sig Trafikverkets förslag om indragen väghållning

2017-10-18 11:08 CEST
​Trafikverket anger i en skrivelse att de vill avsäga sig ansvaret för väg 579, Höganto...