Pressmeddelanden

Hasse Persson får Gullsaxarna 2015

2015-01-31 22:26 CET Borås Stad 2015 års upplaga av Gullsaxarna går till en person som visat engagemang och ett personligt driv utöver det som rymdes i hans tjänst som tidigare chef för Borås Konstmuseum: Hasse Persson. Mer information lämnas av Kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Höög, 0705-12 81 21, och Borås näringslivs ordförande Torbjörn L. Johansson, 0705-12 77 00.

Friska februari - friskvårdssatsning i Kungsbacka kommun

2015-01-30 14:21 CET Kungsbacka kommun Friska februari är en friskvårdssatsning som riktar sig till personal och politiker i Kungsbacka kommun. Arrangemanget pågår under hela februari månad och syftet är att inspirera till goda levnadsvanor, skapa sammanhållning, arbeta mot gemensamma mål och vara goda förebilder.

​Återvinningsstationen vid Bromma Blocks tas bort

2015-01-30 12:41 CET FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Den 5 februari kommer återvinningsstationen vid infarten till Bromma Blocks att tas bort med hänsyn till att ytan kommer att bli byggarbetsplats, inför byggnation av en ny station för Tvärbanan. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar till återvinningsstationerna vid Kvarnbacksvägen 64 och Adolfsbergsvägen 13.

2015-01-30 12:41 CET Umeå kommun Tekniska nämnden har beslutat om en policy för lekplatser och lekmiljöer i Umeå. I den tydliggörs vilka förhållningssätt och ambitioner kommunen har med lekplatserna samt hur de ska skötas.

2015-01-30 11:00 CET Stockholms stad Den oberoende granskningen av projekt Nya Slussen avslutas den 31 januari. Gruppens rapport lämnas därför över till kommunstyrelsen i Stockholms stad den 2 februari.

Unik tävlingsform i Väsby stärker folkhälsan

2015-01-30 10:02 CET Upplands Väsby kommun Som enda kommun i landet arrangerar Upplands Väsby tävlingen Tiokampen för barn och ungdomar mellan 10-17 år, en unik tävlingsform där ungdomar gratis får testa olika idrotter. Tävlingen genomfördes för 54:e året i rad.

Budgetsaldot för 2014 blev ett underskott

2015-01-30 10:00 CET Ekonomistyrningsverket Budgetsaldot för 2014 blev ett underskott på 72,7 miljarder kronor. Det är en förbättring med 58,2 miljarder kronor jämfört med 2013.

Alla vinnarna från Entreprenörsgalan i Alingsås

2015-01-30 09:58 CET Alingsås kommun Någon sätter ljus på Alingsås, en annan byggde ett handelshus som tagit bygden med storm. Och att Longdrivingstjärnan Sandra Carlborg skulle vinna som årets uppstickare var väl, ursäkta, inget långskott. Här är alla vinnarna från Entreprenörsgalan i Alingsås.

2015-01-30 09:29 CET SICS Swedish ICT SICS Swedish ICT presenterar lägesrapport om välfärdsteknik, på uppdrag av Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har uppdragit åt SICS Swedish ICT att beskriva nuläget i Sverige med utnyttjandet av sk välfärdsteknik för vård och omsorg. Rapporten, som kan laddas ner här, innehåller även förslag på hur tekniken kan införas på bred front i kommunerna.

Nya entréer till bussterminalen på Knutpunkten

2015-01-30 08:49 CET Helsingborgs stad Under våren 2015 ska entréerna mot bussterminalen på Knutpunkten byggas om och bli mer välkomnande. Ombyggnaden är en satsning på mötet med Helsingborg och innebär att entréerna ska bli tryggare, ljusare och tillgängligare med nya glaspartier, naturmaterial och en 25 kvadratmeter stor grön vägg.