Pressmeddelanden

Enkel SMS-lösning varnar invånare för översvämningar

2014-09-02 22:26 CEST Infracontrol AB Översvämningar är ett ovälkommet och tyvärr ofta återkommande problem. Med enkla mätstationer som ansluts till tjänsten Infracontrol Online bevakas nivåerna kontinuerligt och varningsmeddelanden kan skickas ut till ansvariga. Genom en funktion för prenumeration på störningsmeddelanden finns även möjlighet för fastighetsägare och allmänhet att snabbt och enkelt via SMS ta del av varningarna.

Information med anledning av Lärarförbundets undersökning ”Sveriges bästa skolkommun 2014”

2014-09-02 18:42 CEST Svalövs kommun Svalövs kommun har sjunkit från plats 169 till plats 252 i senaste undersökningen som Lärarförbundet presenterade idag (2/9). Mätningen bygger bland annat på utbildningsresultat från läsåret 2012/2013.

2014-09-02 16:38 CEST Halmstads kommun Två uppsatser delar på kommunens årliga pris för bästa examensarbete. Kommunen gratulerar författarna till ”Vad motiveras chefer av inom kommunal sektor?” och ”Informationsspridning och tjänstekvalitet”. Samtliga fyra pristagare från Högskolan i Halmstad.

2014-09-02 16:30 CEST Umeå kommun Ett förslag på nytt åtgärdsprogram för luft är ute på samråd till den 3 november 2014, efter beslut i kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott. Programmet innehåller åtgärder för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid.

2014-09-02 16:23 CEST Umeå kommun Det finns alla nödvändiga underlag för att fastställa arbetsplanen för Västra länken. Detta framför kommunstyrelsens näringslivs- och planeringsutskott i ett yttrande till Trafikverket.

2014-09-02 16:21 CEST Linköpings kommun Presskonferens om framtiden för Ekholmens centrum Tid: Onsdag 3 september klockan 10.30 Plats: Vi träffas innanför huvudentrén, utmed parkeringen i Ekholmens centrum

Kalix klättrar i Lärarförbundets skolranking

2014-09-02 16:00 CEST Kalix kommun Lärarförbundet utser Bästa skolkommun varje höst, och i den senaste rankingen har Kalix kommun klättrat hela 91 placeringar - från plats 135 i fjol till plats 44 i år.

Ivriga väsbybarn på uråldrig mark

2014-09-02 15:44 CEST Upplands Väsby kommun På onsdagen invigdes gravfältet i Brunnby Vik efter flera års arbete. Många nyfikna väsbybor hade kommit för att vara med på invigningen. Nästan alla bostadsområden i Väsby gränsar till fornlämningar eller hela gravfält från folkvandringstid eller vikingatid. Kommunen arbe­tar aktivt för att tillgängliggöra dessa unika platser för fler och detta område är ett bra exempel på detta.

Återvinningsstationen i Valsta centrum i Sigtuna är tillbaka

2014-09-02 15:30 CEST FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen Återvinningsstationen på parkeringen vid Valsta Centrum togs bort i mitten av juli på grund av upprustningen av Valsta centrum som just startat. I samarbete med Sigtuna kommun har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) nu skapat en alternativ plats på parkeringen; något närmare centrumbyggnaden.

Världsledande experter på grönska kommer till Malmö

2014-09-02 15:10 CEST Malmö stad ​Den 3-4 september står Malmös grönska och biologiska mångfald i fokus när resultaten från det tvååriga projektet, BiodiverCity, presenterar sina slutresultat.