Pressmeddelanden

2014-04-23 17:46 CEST Umeå kommun Lerstenen har ansökt om en detaljplan för ett område längs Västra Brinkvägen. De vill skapa 3-4 nya villatomter och flerbostadshus på fastigheterna. Bebyggelsen är tänkt att trappas upp från befintliga villor i öster mot höghusen i väster.

2014-04-23 17:45 CEST Umeå kommun En ny detaljplan skapar förutsättningar för fler bostäder på Haga. Planområdet ligger bredvid NRA och innefattar fyra fastigheter, bland annat den där Folkets Bio finns idag. Det som planeras för området är flerbostadshus i två till fyra våningar med mindre lägenheter. Inget händer med Folkets Bio förrän det är helt klart med nya lokaler för dem.

2014-04-23 17:44 CEST Umeå kommun Nu är en ny detaljplan antagen för gamla slakteriet. Den nya planen gör det möjligt att bedriva skolverksamhet på området. Engelska skolan kommer att starta sin verksamhet där under hösten och skolan planerar för elever i årskurs 4 till 9.

2014-04-23 17:43 CEST Umeå kommun Byggnadsnämnden har beslutat att inleda arbetet med två detaljplaner som skapar förutsättningar för fler förskoleavdelningar. Det gäller en utbyggnad och en nybyggnad. Förskolan Luvan i Röbäck behöver byggas ut och vid Harspåret på Mariedal ska möjligheterna för en ny uteförskola med fyra avdelningar utredas.

2014-04-23 17:42 CEST Umeå kommun Två fastighetsägare har ansökt om nya detaljplaner för att kunna bygga bostäder på Hedlunda. Fastigheterna ligger bredvid varandra i området vid ICA Supermarket. Byggnadsnämnden har beslutat att påbörja planläggning där det första steget blir att ta fram ett planprogram för hela området.

2014-04-23 17:41 CEST Umeå kommun Nu påbörjas ett nytt planarbete med att utreda möjligheterna att bygga till ovanpå Åhlénshusets parkeringsdäck. Illustrationer i planansökan visar på ett tillskott med 4 våningar med kontorsändamål samt ett mindre bostadstillskott.

Växjö kommuns kulturpristagare 2014

2014-04-23 17:00 CEST Växjö kommun Växjö kommuns kulturnämnd beslutade idag att belöna Ingrid Nettervik med 2014 års kulturpris. Nettervik är mycket kunnig och en inspirerande kraft som genom sitt arbete medverkar till att Växjös litterära arv lever vidare. Årets kulturstipendier går till Lovisa Parment och Micaela Maurin.

Pressinbjudan: inför valborg i Lunds Stadspark

2014-04-23 16:33 CEST Lund Den 30 april väntas 15 000 - 25 000 besökare till Stadsparken i Lund för att fira "siste april" med en spontan picknick. På kvällen arrangerar Lunds kommun traditionellt valborgsfirande med körsång, tal, soptunnesambaorkester och bål. Pressinformation i Stadsparken, Vita scenen, måndag 28 april kl 10.00-10.45

2014-04-23 16:20 CEST Halmstads kommun Den pågående upphandlingen för ombyggnad och renovering av Kattegattgymnasiet avbryts. Det beslutade Halmstads kommun i dag. Anledningen är dels bristande konkurrens, dels att det inkomna anbudet inte ligger inom budgetram. För elever och personal vid gymnasieskolan fortsätter planeringen inför ombyggnation och renovering som tidigare.

Posthusplatsen blir mötesplats året om

2014-04-23 16:20 CEST Malmö stad Posthusplatsen har kommit att bli en uppskattad del av Malmöfestivalen som samlar Malmöbor och besökare under åtta dagar i augusti. På onsdagen fattade tekniska nämnden ett beslut som innebär att den stora ytan framför Ferdinand Brobergs byggnad blir en plats där Malmöborna och besökarna kan samlas året runt. Med start i september påbörjas en större ombyggnation.