Dokument

Sjs kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2014

2014-10-23 14:14 CEST SJ AB

Pendlingsbara Sverige – 2014

2014-09-30 06:30 CEST Samtrafiken i Sverige AB I "Pendlingsbara Sverige – 2014" kartlägger Samtrafiken var man kan bo och samtidigt åka kollektivt på max en timme till ett arbete i länets största stad. Genom att titta på hur långt man kan pendla, hur stort upptagningsområde kollektivtrafiken har och från hur många kommuner man kan resa på max en timme, rankas 21 svenska orter efter hur "pendlingsbara" de är.

2014-09-23 12:13 CEST Linköpings kommun

Specifikation Grizzly

2014-08-29 14:59 CEST Gävle Hamn AB

Demoskop - kollektivtrafik eller motorväg
SJs delårsrapport Q2 2014

2014-08-14 14:18 CEST SJ AB

Inlandsbanans Fickfakta 2014

2014-08-07 13:22 CEST Inlandsbanan AB I Inlandsbanans fickfakta från 2014 hittar du enkelt nyttig fakta om Inlandsbanan. Läs vår affärsidé, vår vision och våra prioriterade mål. Du får en introduktion till våra tre spår Res, Använd och Utveckla Inlandsbanan. Du kan också läsa om våra paketresor och våra fordon samt hitta kontaktuppgifter. Mer information finns på Inlandsbanan.se Fotografer: Sverker Berggren, Jocke Lagerkrantz

Uppföljning av Pågatåg Nordost och Krösatåg

2014-07-25 11:55 CEST Skånetrafiken Konsultföretaget Ramböll har undersökt resandet med buss och tåg i nordöstra Skåne före och efter tillkomsten av de 10 nya Pågatågs- och Krösatågsstationerna i december 2014.

Stadsbuss linje 8 i Malmö. Ny linjesträckning från 17 augusti 2014

2014-06-18 09:11 CEST Skånetrafiken Linjekarta, giltig från 17 augusti 2014

Slutrapport om regionaltåg

2014-06-17 09:59 CEST Bombardier I den här rapporten analyseras framtidens resandebehov i östra Sverige-Mälardalsregionen inför Citybanans öppnande 2017. Oberoende experter tittar på perspektiven kapacitet, hållbarhet, arbete och pendling samt långsiktig samhällsplanering.