Dokument

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

2015-04-29 09:59 CEST MTR Nordic MTR Stockholm kan nu redovisa sin års- och hållbarhetsredovisning för 2014. Den visar bland annat att det under 2014 utfördes 330 miljoner resor med Stockholms tunnelbana, motsvarande 1,2 miljoner resor en vanlig vardag, till drygt 96 procents punktlighet. Redovisningen visar också att MTR idag levererar tio procent mer tågtrafik, i kilometer räknat, än för fem år sedan.

Tidtabell MTR Express 150427-150628

2015-04-27 07:02 CEST MTR Express Tågtidtabell för MTR Express vår och försommar 2015

Brev från Huddinge kommun till trafiknämnden ang. spårväg syd

2015-04-14 16:21 CEST Huddinge kommun - politik Har vi råd att säga nej? Med anledning av de signaler från landstingsdirektören om att Spårväg syd är ett av de objekt som ifrågasätts så vill vi passa på att berätta om den nya utredning som Huddinge kommun genomfört. Utredningen visar en fördubblad potential för bostadsbyggande längs Spårväg syds sträckning.

2015-04-14 14:50 CEST Bombardier I dag investeras 1 800 miljarder kronor per år i världens järnvägar. Det bygger hållbarhet och framtida exportmarknader för Sverige. Ett svenskt järnvägsinstitut vore ett viktigt steg i riktning mot ett samhälle med hållbarhet och högteknologi, skriver Klas Wåhlberg och Peter Cedervall, Bombardier. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-ett-jaernvaegsinstitut-fa-ordning-pa-jaernvaegen-14934 .

Schema för MTR:s mötesplatser under kundservicemånaden

2015-04-02 12:40 CEST MTR Nordic Schema för mötesplatser och resecoachning under kundservicemånaden april 2015.

Skånetrafiken kör extra turer till konstrundan på Österlen_2015

2015-03-31 09:00 CEST Skånetrafiken

Årsrapport Barometer för anropsstyrd trafik (ANBARO) 2014 med analyser och sammanfattningar

2015-03-23 10:00 CET Svensk Kollektivtrafik

Ny tidtabell för linje 506

2015-03-03 10:20 CET Skånetrafiken Den nya tidtabellen för linje 506 gäller från måndagen den 30 mars.

Tidabell sommaren 2015

2015-02-18 09:50 CET Inlandsbanan AB Här är Inlandsbanans tidtabell för sommaren 2015. Säsongen varar 15 juni - 9 augusti. Observera att tidtabellen än så länge är preliminär och fastställs under våren.

Karta över hur linje 8 går när Drottninggatan är helt avstängd

2015-02-16 08:30 CET Skånetrafiken På kartan syns hur linje 8 och ersättningsbussen 88 går under tiden Drottninggatan är helt avstängd.