Dokument

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015

2015-06-30 12:00 CEST Svensk Kollektivtrafik Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Pendlingsbara Sverige – 2015

2015-06-22 21:35 CEST Samtrafiken i Sverige AB Den som vill arbetspendla till någon av de 31 större städerna i Sverige kan bosätta sig på en yta som motsvarar nästan hela Danmark. Det visar Pendlingsbara Sverige 2015, som kartlägger pendlingsmöjligheterna runt om i Sverige. Rapporten visar även att Stockholm har flest hållplatser inom en timmes pendlingsavstånd, medan Uppsala har den största pendlingsbara ytan runt staden.

Strategi för positiv näringslivsutveckling

2015-05-25 13:00 CEST Transportstyrelsen

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

2015-04-29 09:59 CEST MTR Nordic MTR Stockholm kan nu redovisa sin års- och hållbarhetsredovisning för 2014. Den visar bland annat att det under 2014 utfördes 330 miljoner resor med Stockholms tunnelbana, motsvarande 1,2 miljoner resor en vanlig vardag, till drygt 96 procents punktlighet. Redovisningen visar också att MTR idag levererar tio procent mer tågtrafik, i kilometer räknat, än för fem år sedan.

Tidtabell MTR Express 150427-150628

2015-04-27 07:02 CEST MTR Express Tågtidtabell för MTR Express vår och försommar 2015

Brev från Huddinge kommun till trafiknämnden ang. spårväg syd

2015-04-14 16:21 CEST Huddinge kommun - politik Har vi råd att säga nej? Med anledning av de signaler från landstingsdirektören om att Spårväg syd är ett av de objekt som ifrågasätts så vill vi passa på att berätta om den nya utredning som Huddinge kommun genomfört. Utredningen visar en fördubblad potential för bostadsbyggande längs Spårväg syds sträckning.

2015-04-14 14:50 CEST Bombardier I dag investeras 1 800 miljarder kronor per år i världens järnvägar. Det bygger hållbarhet och framtida exportmarknader för Sverige. Ett svenskt järnvägsinstitut vore ett viktigt steg i riktning mot ett samhälle med hållbarhet och högteknologi, skriver Klas Wåhlberg och Peter Cedervall, Bombardier. http://www.dagenssamhalle.se/debatt/lat-ett-jaernvaegsinstitut-fa-ordning-pa-jaernvaegen-14934 .

Schema för MTR:s mötesplatser under kundservicemånaden

2015-04-02 12:40 CEST MTR Nordic Schema för mötesplatser och resecoachning under kundservicemånaden april 2015.

Skånetrafiken kör extra turer till konstrundan på Österlen_2015

2015-03-31 09:00 CEST Skånetrafiken

Årsrapport Barometer för anropsstyrd trafik (ANBARO) 2014 med analyser och sammanfattningar

2015-03-23 10:00 CET Svensk Kollektivtrafik