Dokument

Ny linjekarta för Helsingborgs stadsbussar

2015-08-13 09:58 CEST Skånetrafiken

Linjenät för Landskronas stadsbussar

2015-08-13 09:46 CEST Skånetrafiken

Ny tidtabell och linjesträckning - stadsbuss linje 5 i Lund - giltig från 150816

2015-08-13 09:00 CEST Skånetrafiken Ny tidtabell och linjesträckning för stadsbuss linje 5 i Lund, giltig från 16 augusti 2015

Stadsbuss linje 5 i Lund_tidtabell och linjesträckning t.o.m 150815

2015-08-13 09:00 CEST Skånetrafiken Tidtabell och linjesträckning för stadsbuss linje 5 - giltig till och med 15 augusti 2015.

Hållplatslägen Malmöfestivalen GA Torg 2015

2015-08-06 09:00 CEST Skånetrafiken

Uppföljning av fördubblingsmålet 2015

2015-06-30 12:00 CEST Svensk Kollektivtrafik Rapport från Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik

Pendlingsbara Sverige – 2015

2015-06-22 21:35 CEST Samtrafiken i Sverige AB Den som vill arbetspendla till någon av de 31 större städerna i Sverige kan bosätta sig på en yta som motsvarar nästan hela Danmark. Det visar Pendlingsbara Sverige 2015, som kartlägger pendlingsmöjligheterna runt om i Sverige. Rapporten visar även att Stockholm har flest hållplatser inom en timmes pendlingsavstånd, medan Uppsala har den största pendlingsbara ytan runt staden.

Strategi för positiv näringslivsutveckling

2015-05-25 13:00 CEST Transportstyrelsen

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

2015-04-29 09:59 CEST MTR Nordic MTR Stockholm kan nu redovisa sin års- och hållbarhetsredovisning för 2014. Den visar bland annat att det under 2014 utfördes 330 miljoner resor med Stockholms tunnelbana, motsvarande 1,2 miljoner resor en vanlig vardag, till drygt 96 procents punktlighet. Redovisningen visar också att MTR idag levererar tio procent mer tågtrafik, i kilometer räknat, än för fem år sedan.