Dokument

Årsrapport Barometer för anropsstyrd trafik (ANBARO) 2014 med analyser och sammanfattningar

2015-03-23 10:00 CET Svensk Kollektivtrafik

Frågor och svar om GSM-R

2015-03-20 21:09 CET Tågoperatörerna ​Mobiloperatörerna har tillstånd från Post- och telestyrelsen att höja signalstyrkan i sina basstationer utmed järnvägen den 1 juli. Detta kommer att störa tågtrafikens system för talkommunikation mellan tågen och trafikledningen, GSM-R. Trafikverket har beslutat att all tågtrafik måste ha filter från och med 1 juli 2015. Tågoperatörerna har tagit fram Frågor och svar om GSM-R och vad det innebär.

Ny tidtabell för linje 506

2015-03-03 10:20 CET Skånetrafiken Den nya tidtabellen för linje 506 gäller från måndagen den 30 mars.

Tidabell sommaren 2015

2015-02-18 09:50 CET Inlandsbanan AB Här är Inlandsbanans tidtabell för sommaren 2015. Säsongen varar 15 juni - 9 augusti. Observera att tidtabellen än så länge är preliminär och fastställs under våren.

Karta över hur linje 8 går när Drottninggatan är helt avstängd

2015-02-16 08:30 CET Skånetrafiken På kartan syns hur linje 8 och ersättningsbussen 88 går under tiden Drottninggatan är helt avstängd.

Årsrapport Kollektivtrafikbarometern 2014 med analyser och sammanfattningar

2015-02-09 10:00 CET Svensk Kollektivtrafik Kollektivtrafikbarometern genomförs löpande under hela året. Ett representativt urval av svenska folket mellan 15-75 år intervjuas per telefon, både med de som reser frekvent med kollektivtrafiken och allmänheten.

Hässleholm höghastighetsstation

2014-12-08 12:13 CET Hässleholms kommun Utredning av Kreera/Hässleholms kommun

Centralenområdet Göteborg

2014-11-21 10:00 CET FOJAB arkitekter

Hässleholm höghastighetsstation

2014-11-20 11:14 CET Hässleholms kommun Utredning av Kreera/Hässleholms kommun.

Skånetrafikens redovisning kring miljö och hållbarhet

2014-11-05 10:00 CET Skånetrafiken