Dokument

Erased Identity: Muslims in Ethnically Cleansed Areas of the Central African Republic
Kriskommunikationsförsäkring kan bli en riktig försäkring i år

2015-02-25 17:00 CET Uhrvis Negativ publicitet om företag, organisationer eller individer kan få långtgående konsekvenser. Att bygga ett starkt varumärke tar långt tid, men kan snabbt raseras. Publiciteten påverkar kunder och deras lojalitet, befintliga kollegor och intresset från nya tänkbara medarbetare i sitt val av kommande arbetsgivare. Därför finns nu Kriskommunikationsförsäkring, som kan bli en riktig försäkring i år.

Inbjudan till The Future of Humans. Moral Bioenhancement

2015-02-25 08:30 CET Institutet för Framtidsstudier Inbjudan till seminarium 16 mars 2015.

Denkore Donu & others and Shell
Claim HQ12X04933
Celina Naadueba & Others and Shell
Fakta och siffror Amnestys årsrapport 2013
Dödsstraffet - fakta och siffror 2012

2013-04-10 02:04 CEST Amnesty International, svenska sektionen En kort sammanfattning över viktiga fakta och siffror i Amnestys dödsstraffsrapport 2012.

Managing financial crisis - Program

2012-01-30 13:10 CET Försvarshögskolan

Mjuk Bevakning - en fallstudie på en Askimskola

2011-09-04 11:10 CEST Mindmancer AB Montessoriskolan var hårt drabbad av omfattande skadegörelse. En aktiv kameraanläggning installerades med konceptet "Mjuk Bevakning". Resultatet blev kraftigt reducerad skadegörelse gav stora besparingar. Mjuk bevakning bidrar till minskad skadegörelse och bättre arbetsmiljö på skolor genom att sätta vuxna människor i kontakt med ungdomar vid rätt tillfälle..