Nyheter

Växande företag söker affärsdrivna B2B-säljare

2014-12-12 08:55 CET Hr Björkmans Entrémattor AB Är du en handlingskraftig säljare som vill ingå i ett dynamiskt team och vara med på en spännande tillväxtresa? Vi satsar just nu vi ytterligare i Stockholm, Göteborg och Skåne och utvidgar därför vår organisation med fler medarbetare.

Statisk elektricitet i din produktion är lätt att åtgärda

2014-12-11 11:22 CET SMC Pneumatics Statisk elektricitet är en kostnadsbov i produktionen hos många industrier, speciellt inom pack-, plast-, livsmedel- och läkemedelsindustrin. Produktionsstörningar där statisk elektricitet är inblandad uppskattas av många företag som så mycket som 20 % av returerna och det kostar svensk industri miljonbelopp. Men att åtgärda problement är både enkelt och snabbt.

Den 19 november är World Toilet Day, Världstoalettdagen.

2014-11-19 08:00 CET Berendsen Saniteten är viktig för samhällens utveckling. Av denna anledning har World Toilet Day, den 19 november, blivit en officiell FN-dag. FN vill att World Toilet Day ska skapa uppmärksamhet om sanitetskrisen och skapa medvetenhet kring det faktum att 2,5 miljarder människor idag lever utan en toalett.

Berendsen stödjer Barngalan 2014

2014-11-12 13:52 CET Berendsen Den 22 november arrangerar HSB Skåne Barngalan 2014 och Berendsen sponsrar dagen till ära med röda mattor.

Ren vinst! Framgångsrika företag berättar

2014-11-07 16:00 CET Hr Björkmans Entrémattor AB Nu går det att läsa om Hr Björkmans miljöarbete i en rapport som Handelskammaren tagit fram. Handelskammarens nya rapport "Ren vinst - framgångsrika företag berättar" har tagits fram för att inspirera företag att intensifiera sitt miljöarbete. Rapporten har tagits fram i nära samarbete med Länsstyrelsen i Skåne.

2014-11-07 09:19 CET Deflamo AB - Nettoomsättningen uppgick till 260 tkr (29) - EBITDA uppgick till –9 172 tkr (–3 101) och resultatet efter finansiella poster uppgick till -10 688 tkr (-4 581) - Likvida medel uppgick till 2 412 tkr (16 204) vid periodens utgång. Efter periodens utgång har bolaget upptagit lån om 3 MSEK från en grupp ägare - 13 (0) projekt har avancerat till produktionstester hos kund

Hr Björkmans och klimatsmart affärsnytta

2014-11-03 16:21 CET Hr Björkmans Entrémattor AB Den 24 sep höll Carl-Johan Björkman en presentation på 07:07am kring Hr Björkmans aktiva miljöarbete. Läs mer och se presentation på: http://www.malmobusiness.com/news/artiklar/dokumentation-0707am-24-sep-2014

2014-10-10 11:00 CEST Ekelund, Linneväveriet i Horred AB - Ett mycket spännande och utvecklande projekt menar Kim Ekelund, 12:e generationen av familjen Ekelunds textila familjeföretag. - Under mina besök hos Ekelund har jag sett garnet vävas fram till färdig produkt av de skickliga hantverkarna i väveriet, riktigt häftigt att vi fortfarande har denna kunskap i Sverige, Säger Per Lilliefelth VD för NIP. Se pressrelease för mer info!

2014-10-02 09:27 CEST Deflamo AB Deflamo har nu genomfört det incitamentsprogram för ledande befattningshavare, nyckelpersoner och andra anställda som en extrastämma den 28 augusti beslutade införa. Programmet som omfattar totalt 2 200 000 teckningsoptioner, som berättigar till teckning av motsvarande antal nya aktier i bolaget, tecknades med full tilldelning av samtliga anställda.

Consafe Logistics Newsletter - September 2014

2014-09-18 10:52 CEST Consafe Logistics In short our newsletter contains the following; CASE: Astro WMS helps fast-moving multi-channel wholesaler meet challenges CHECKLIST: Managing Change in the transition to better business RETAIL: The battle for doorstep delivery and the best service NEW: Introducing WMS as a Service MES: The huge potential for Manufacturing Operations Management Knowledge: Download our ROI booklets