Kontaktpersoner

Charlotte Ulvros
Arne Lööf
Dan Panas
Kalle Dixelius
Emilia Zettergren
Andreas König

Gothenburg Startup Hack Drinking coffee with the media and updating our Newsroom.

Amanda Persson

Bokförlaget Langenskiöld Rec/läs.ex, PR, annonsering, hemsida, event/arrangemang, manus och övriga frågor.

David Kvart

Artworks Founder of Artworks

Assi Abdel-Baki

Kvarnholmen Utveckling AB Press- och marknadsansvarig på Kvarnholmen Utveckling AB.