Kontaktpersoner

Yasmin Tilles

IDG

Malin Gelberg
Petra Bagge
Nima Samimi
Corinna Björk
Corinna Björk
Andreas Danielsson

Codemill Andreas sitter på vårt Stockholms-kontor och fokuserar mest på internationellt säljarbete. Han har pluggat civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap vid Umeå universitet.

Hannah Sjöström
Christofer Fager
Christer Björkin

IDG