Bilder

Petter Eiken, styrelseledamot

Petter Eiken, styrelseledamot

2016-05-02 17:08 CEST

Charlotte Bergman, styrelseledamot

Charlotte Bergman, styrelseledamot

2016-05-02 17:07 CEST

001_Weasel

001_Weasel

2016-05-02 14:30 CEST

Weasel® kan användas för interna transporter av gods (upp till 35 kg), utan begränsningar av fasta transportsystem.

3D_Weasel

3D_Weasel

2016-05-02 14:30 CEST

Weasel® det automatsikt styrda fornonet med olika utföranden för optimal ergonomi.

011_Weasel

011_Weasel

2016-05-02 14:30 CEST

Skalbarhet uppnås genom att integrera flera Weasel-enheter till en hel flotta.

bil

bil

2016-05-02 10:16 CEST

Volvo Compact Assist - realtidsinformation och lagring

Volvo Compact Assist - realtidsinformation och lagring

2016-05-02 09:40 CEST

Realtidsinformationen ger föraren en chans att styra sitt arbete. Detta minskar förekomster av bristfällig densitet som leder till sämre beläggningskvalitet. Dessutom spar det tid vid provtagning, förbättrar kvaliteten och ger ett jämnare slutresultat. Data från passerings-, temperatur- och densitetsmappningarna lagras i Volvo Co-Pilots inbyggda minne som räcker till cirka sju månaders loggning.

Volvo Compact Assist - ställ in densiteten

Volvo Compact Assist - ställ in densiteten

2016-05-02 09:40 CEST

I applikationen Intelligent Compaction med Density Direct finns en kalibreringsskärm, där användaren anger önskad densitet för projektet. När tekniken kalibrerats med applikationsspecifika data skapas en densitetsberäkning. Beräkningen avviker ca 1,5 % från provtagningen. Detta ger en realtids visning av densiteten över hela mattan. Tekniken har patenterats av Volvo.

Volvo Compact Assist - mappning i realtid

Volvo Compact Assist - mappning i realtid

2016-05-02 09:40 CEST

Volvo Intelligent Compaction och Intelligent Compaction med Density Direct erbjuds på asfaltvältar från Volvo, inklusive nya DD105. Volvo Construction Equipment-återförsäljare kommer i framtiden att kunna erbjuda systemen för eftermarknaden.