Pressmeddelanden

2014-08-22 16:31 CEST Sveriges Åkeriföretag Trängselskatt ska betalas även av bilar som inte är registrerade i Sverige enligt den lagrådsremiss som regeringen lämnat in i veckan. Förslaget syftar bland annat till att främja konkurrensneutraliteten. Den som inte betalar sin trängselskatt i tid ska också bli av med sina registreringsskyltar. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

2014-08-22 16:04 CEST Sveriges Åkeriföretag Transportstyrelsen och Trafikverket har till regeringen lämnat förslag på tyngre och längre fordonståg på det allmänna vägnätet. Förslaget sänds nu på remiss och väntas gå till beslut under hösten 2014.

Norwegian öppnar bas för långdistanslinjer på London Gatwick

2014-08-22 13:05 CEST Norwegian Norwegian fortsätter att expandera internationellt och öppnar en bas för långdistansverksamheten på London Gatwick. Både piloter och kabinpersonal kommer att vara baserade på London Gatwick. Bolaget har blivit en stor aktör på London Gatwick och är i dag det enda flygbolaget som erbjuder lågprisbiljetter mellan Storbritannien och USA.

Fortsatt kraftig ökning av fordonsgasen

2014-08-22 10:13 CEST Energigas Sverige Försäljningen av fordonsgas har stigit med åtta procent under första halvåret. Inget annat drivmedel når den ökningstakten. Trots uppgången oroas branschen av att skattebefrielsen för biogas snart löper ut och att inga nya förslag för fortsatt marknadsstimulans har presenterats.

Hälften av landets rektorer missnöjda med trafiksäkerheten

2014-08-22 08:15 CEST If Skadeförsäkring En majoritet av Sveriges rektorer anser att trafiksäkerheten utanför deras skolor är ett problem och var fjärde har varit med om att det skett en trafikolycka. Trots det har de flesta skolor ingen regelbunden trafikundervisning för barnen. Föräldrarna är den största trafikfaran. Det visar Ifs årliga skoltrafikundersökning.

2014-08-22 06:03 CEST Femklövern i Skåne

Beslut om åtgärdsvalsstudie på Fjällvägen

2014-08-21 16:35 CEST Projekt Fjällvägen Styrgruppen för Projekt Fjällvägen har idag beslutat att slutföra och presentera sitt arbete i form av en så kallad "åtgärdsvalsstudie" ÅVS.

Ingivning av Brommas nya champagnebar och fast food-restaurang

2014-08-21 16:07 CEST Swedavia Idag, 21 augusti, öppnar Bromma Stockholm Airports nya och uppdaterade restaurangkoncept med champagnebar i flygplatsens terminal.

Malmö Aviation ökar trafiken till Åre/Östersund och Umeå

2014-08-21 15:59 CEST Malmö Aviation Malmö Aviation ökar trafiken på linjerna Bromma-Åre/Östersund och Bromma-Umeå. På linjen till Östersund nästan fördubblar bolaget antalet avgångar och kommer att erbjuda upp till sju tur-och-retur-avgångar om dagen. Även linjen Bromma-Umeå förstärks med extra kvällsavgångar. Förändringarna görs efter ökad efterfrågan från kunder och sker den 6 oktober.

2014-08-21 15:39 CEST HallandsHamnar AB Imorgon kommer Hallands Hamnar AB i Halmstad, att besökas av riksdagsman Anders Åkesson ( c ) medlem av riksdagen trafikutskott. Där han kommer att föra en dialog med företrädare för Halland Hamnar AB utifrån kapacitetsutredningens förslag om sjöfartens möjlighet att avlasta godsflödena från lastbil till fartyg.