Pressmeddelanden

Norwegian Cruise Line unveils global deployment expansion

2015-08-04 09:21 CEST Norwegian Cruise Line Highlights include Norwegian Star sailing to Asia, India, Australia and New Zealand; new 3-, 4-, 6- and 7-night itineraries aboard Norwegian Epic from Port Canaveral; and new South American itineraries featuring Brazil aboard Norwegian Sun

2015-08-03 21:34 CEST Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet Rälsen som gjordes av felaktigt material på åttiotalet och som ger sprickor och rälsbrott och borde bytts ut är bara den sista i raden av skandaler för järnvägsunderhållet. Orsaken är att politikerna inte tagit sitt ägaransvar och inte avsatt inkompetenta generaldirektörer, och på att de trott sig kunna spara och i stället snålat sig till ett underhållsberg som kostar enorma summor för samhället,

Bergs Hyreshus AB säger välkommen till PEAB anläggning AB !

2015-08-03 16:12 CEST Bergs Hyreshus AB Bergs Hyreshus AB har idag hyrt ut kontor, garage och uppställningsplatser i Hackås till PEAB anläggning AB. PEAB anläggning AB har vunnit anbudet för vägskötsel åt Trafikverket i Driftområde Svenstavik och har haft behov av att etablera sig inom driftsområdet. Inflyttning sker i dag 2015-08-03.

Så bygger vi framtidens stadsrum

2015-08-03 12:58 CEST Teknologisk Institut Sverige är det EU-land som urbaniseras snabbast och idag lever mer än var femte svensk i en storstad. Detta ställer höga krav på dig som samhällsbyggare. Teknologisk Institut samlar den senaste forskningen, ledande experter och lyckade praktikfall från svenska kommuner till årets tätaste konferens.

Även Romeriket valde intelligent kamerabevakning

2015-08-03 10:36 CEST Mindmancer AB ROAF Romerike Avfallsfordelning servar nästan tvåhundratusen invånare i Norge och är landets största kommunala återvinningsföretag. Efter en utvärderingsprocess och upphandling så vann av Skan-Kontroll med Mindmancers intelligenta kamerabevakning.

PMI steg till 55,2 i juli – produktionen och orderingången driver uppgången

2015-08-03 08:50 CEST Silf Competence AB PMI-total steg med 2,4 indexenheter i juli till 55,2 från 52,8 i juni. Det innebär att industrikonjunkturen stärktes något under inledningen av årets tredje kvartal efter en mindre dämpning under andra kvartalet. Sommarmånaderna kan vara mer volatila delvis på grund av semester och dylikt men bilden av en stabil utveckling inom industrin kvarstår.

2015-08-02 20:34 CEST Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet För att oljan betyder det inte att den är oändlig. Det är politik bakom det. Och slutet av oljans epok har bara fördröjts några år av okonventionella som oljeskiffer och tjärsand. Men de fordrar mycket energi att ta fram, nära vad som finns i oljan, och utvinningskostnaderna är så höga att de källorna läggs ner med lågt oljepris. Vi kan inte fortsätta planera samhället efter billig fossil olja.

2015-07-31 13:59 CEST Västtrafik På grund av ett underhållsarbete kan ingen spårvagnstrafik gå över Göta älvbron. Arbetet pågår från den 4 augusti kl 04.00 till den 10 augusti kl 03.30.

2015-07-31 10:14 CEST Transportstyrelsen Mellan 1 januari 2015 och 30 juni 2015 återkallade Transportstyrelsen totalt 18 082 körkort. Det innebär en marginell ökning av andelen återkallelser med 0,47 procent från fjolårets siffra på 17 997 körkort.

Fira ankomsten till Sverige med en varmkorv på Stockholm Arlanda Airport

2015-07-31 09:15 CEST Swedavia Många svenskar kan längta efter en klassisk varmkorv på utlandsresan. Nu kan abstinensen snabbt botas redan vid ankomsten på Stockholm Arlanda Airport. en populära danska snabbmatsmärket Steff Houlberg slår från och med idag upp portarna med ”Steffs Place” i bagagehallen på Arlanda.