Nyheter

Dövas rätts(o)säkerhet - inbjudan till debattkväll på Pressklubben (påminnelse)

Dövas rätts(o)säkerhet - inbjudan till debattkväll på Pressklubben (påminnelse)

2016-08-23 09:51 CEST

​Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en debattkväll på Pressklubben i Stockholm ...

Stärk demokratin - tillåt en kommunal polis

Stärk demokratin - tillåt en kommunal polis

2016-08-20 18:47 CEST

Att tillåta en kommunal polis skulle stärka det kommunala självstyret och kunna bidra t...

Dövas rätts(o)säkerhet - inbjudan till debattkväll på Pressklubben

Dövas rätts(o)säkerhet - inbjudan till debattkväll på Pressklubben

2016-08-16 11:19 CEST

​Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en debattkväll på Pressklubben i Stockholm ...

Brottsförebyggande aspekter kring flyktingsituationen - inbjudan till nätverksträff

Brottsförebyggande aspekter kring flyktingsituationen - inbjudan till nätverksträff

2016-08-10 11:02 CEST

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till nätverksträff för personer med ett brottsför...

Krisen inom polisen - stort behov av nya idéer för att minska brottsligheten

Krisen inom polisen - stort behov av nya idéer för att minska brottsligheten

2016-08-05 09:35 CEST

Mot bakgrund av nya utmaningar i form av kriminella gängbildningar, ökat terrorhot, sto...

Armband mot sexuellt ofredande - PR-trick som missar målet

Armband mot sexuellt ofredande - PR-trick som missar målet

2016-07-03 16:44 CEST

Den senaste tiden har Svensk polis tagit ett kliv 25 år tillbaka i tiden med korvgrilln...

Senarelagd pensionering varken bra eller dålig för kvinnors hälsa

2016-06-30 08:45 CEST

Att senarelägga pensioneringen varken ökar eller minskar risken för att behöva vård sen...

Tryggare Sverige i Almedalen 2016 - inbjudan till seminarier, fotboll och mingel

Tryggare Sverige i Almedalen 2016 - inbjudan till seminarier, fotboll och mingel

2016-06-28 11:37 CEST

Seminarier varvade med fotboll och mingel, det är innehållet i Stiftelsen Tryggare Sver...

Så ser hindren ut för nyanlända företagare

Så ser hindren ut för nyanlända företagare

2016-06-27 13:57 CEST

Vilka hinder finns och vad kan förbättras för att öka nyanländas möjligheter till jobb ...

Stiftelsen Tryggare Sveriges officiella tidning

Stiftelsen Tryggare Sveriges officiella tidning

2016-06-27 10:45 CEST

I dag presenteras Stiftelsen Tryggare Sveriges officiella tidning "Tryggare Sverige" so...