Nyheter

2015-11-26 14:08 CET Tillväxtverket Tillväxtverkets generaldirektör Gunilla Nordlöf blir ny ordförande i e-legitimationsnämnden. Det blev klart i dag, torsdag, när Regeringen fattade beslut om nya förordnanden.

2015-11-25 08:20 CET IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Svårigheten att bedöma hur bra en individ passar för ett visst jobb kan leda till sämre matchning mellan arbetsgivare och arbetstagare, sämre löner och att fler slutar. Problemet är särskilt stort för ung och oerfaren arbetskraft, visar en ny IFAU-rapport.

2015-11-19 10:15 CET IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Utökade pendlingsalternativ via kollektivtrafik påverkar inte alltid individers chanser till arbete och inkomst. En ny rapport från IFAU studerar vad som hände efter att pendeltåget Upptåget infördes norr om Uppsala under 1990-talet.

Knapp på bussförare ska locka fler att bära reflex

2015-11-18 10:53 CET Nobina Sverige AB Nästan 75 procent av bussförarna som kör regionbussarna i Uppland uppger i en undersökning att många struntar i att bära reflex. Därför kommer förarna under kommande veckor att bära en knapp som påminner om vikten av att använda reflex. I samma veva kommer Nobina även dela ut över 1 000 reflexer i Uppland, med fokus på linjer som har utsatta hållplatser där det är extra viktigt med reflex.

Socialtjänstens arbete med brott i nära relationer – ​inbjudan till halvdagsseminarium i Gävle

2015-11-17 09:58 CET Stiftelsen Tryggare Sverige I anslutning till Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor bjuder därför den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige, i samarbete med Länsstyrelsen i Gävleborg, in till ett halvdagsseminarium om socialtjänstens arbete med frågor som rör brott i nära relationer.

2015-11-13 16:02 CET CMA Research AB CMA har under 2015 genomfört en resvaneundersökning om privatpersoners resvanor på uppdrag av Trafikanalys. Kontraktet förlängs nu ytterligare ett år innebärande att CMA fortsätter att genomföra telefonintervjuer på årets samtliga dagar, totalt ca 10 000 intervjuer.

Läget i årets hyresförhandlingar: Yrkanden och överenskommelser fram till 12 november

2015-11-12 08:49 CET Hyresgästföreningen Räntorna är fortsatt rekordlåga och samhällsekonomin i stort är stabil. Det är alltså med ett bättre utgångsläge än kanske någonsin som arbetet med att fastställa nästa års hyror har inletts. Och det stabila läget avspeglas också i de första överenskommelser som nu har gjorts, med hyreshöjningar på i genomsnitt 0,26% för allmännyttiga bolag och 0,32% för privata bolag.

Kreativ Sektor: ny studie och nytt nätverk

2015-11-09 13:00 CET Tillväxtverket Den 9 november släppte nätverket Kreativ Sektor, sitt nya initiativ för samverkan och en ny studie om de kreativa näringarna, en studie som huvudsakligen finansierats av Tillväxtverket. Studien lyfter fram företagens stora betydelse för innovation och exportkraft i det svenska näringslivet.

Inbjudan till trygghetsseminarium i Lund den 17 nov

2015-11-09 11:45 CET Stiftelsen Tryggare Sverige ​Tillsammans med Lunds kommun bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till ett seminarium med fokus på nya lösningar och nya idéer för att minska brottsligheten och öka tryggheten.

2015-11-09 08:30 CET IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Möjligheten att lämna äldre syskon på förskola under föräldraledigheten har inte påverkat fördelningen av ledighet mellan mammor och pappor. Det visar ett nytt Working paper från IFAU författat av Anna Norén vid Uppsala universitet.