Nyheter

Stalkningslagen tandlös - många drabbade blir utan hjälp

2015-07-14 11:19 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige ​Den 1 oktober 2011 infördes den nya lagen om olaga förföljelse, den så kallade stalkinglagen. Syftet med lagen var att kunna fånga upp upprepad brottslighet som inte räckte upp till kriterierna för grov frids- och kvinnofridskränkning.

Sommarhälsning och kvartalsnyheter juni 2015

2015-06-26 16:08 CEST Stratvise

2015-06-26 09:00 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Det är viktigt att ta hänsyn till produktefterfrågan i ekonomiska modeller om arbetsmarknaden, det visar en ny rapport från IFAU.

Ny kortfilm om möjligheterna att minska brottsligheten

2015-06-25 13:34 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige ​Idag släpps Stiftelsens Tryggare Sveriges kortfilm som visar hur kommuner, bostadsföretag och andra aktörer med hjälp av nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer - på ett snabbt, enkelt och billigt sätt - kan minska brottsligheten.

2015-06-24 09:00 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering I Sverige är det genomsnittliga sambandet mellan söners och fäders livsinkomster svagare än i andra länder. För de allra rikaste och allra fattigaste stämmer det dock inte, där ”ärver” barnen i högre utsträckning sina föräldrars inkomst. En ny IFAU-rapport studerar olika statistiska mått för att mäta ekonomisk rörlighet mellan generationer.

Inbjudan till Säkerhetsdagen - med trygghet i fokus

2015-06-23 09:34 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige För 8:e året i rad bjuder tankesmedjan Tryggare Sverige in till Säkerhetsdagen - med trygghet i fokus. Medverkar gör bl.a. justitieminister Morgan Johansson (S), forskaren Hans Brun (Kings College), Vice VD Lars Jonson (Skanska), journalisten Frida Boisen (Expressen) och VD Carl-Johan Thorsell (mySafety).

2015-06-18 10:53 CEST Arboga kommun Arbogaborna blir allt nöjdare med sin kommun. Det visar Medborgarundersökningen 2015, där 571 Arbogabor tycker till om Arboga som en plats att leva på, kvaliteten på kommunens verksamheter och sina möjligheter till inflytande på kommunala beslut och verksamheter. I jämförelse med förra undersökningen känner sig också Arbogaborna tryggare i sin hemkommun.

Inbjudan till brottsförebyggande nätverksträff den 24-25 september

2015-06-17 11:20 CEST Stiftelsen Tryggare Sverige Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till nätverksträff för tjänstemän och förtroendevalda med ett brottsförebyggande uppdrag. Syftet med nätverksträffen den 24-25 september är att erbjuda brottsförebyggare från hela Sverige tillfälle att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling.

Ny rapport: Lagar och regler problem för företag som vill växa

2015-06-17 09:57 CEST Tillväxtverket Sverige behöver fler företag som vill, kan och vågar växa. Ett av de största hindren för tillväxt i små och medelstora företag är lagar och myndighetsregler, särskilt för företag som vill växa. Bara knappt hälften av företagen är nöjda med kontakten med offentliga aktörer. Det visar Tillväxtverkets rapport Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer.

2015-06-16 09:00 CEST IFAU - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering Syftet med 1990-talets kommunala skolplaner var att ge kommunerna instrument att styra skolan. En ny IFAU-rapport visar att få skolplaner formulerades som det var tänkt, men att större kommuner lyckades bättre efter en tid.