Pressmeddelanden

Hur kan samhället hjälpa fosterbarn på bästa sätt?

2015-11-26 10:43 CET Nordens Välfärdscenter - Fosterhemsbarn har ett sämre utgångsläge än övriga barn. Kan man lita på att samhället tar hand om dem? Det är en fråga som de placerade unga själva ställer, konstaterade forskaren Tarja Heino från Institutet för hälsa och välfärd då Nordens Välfärdscenters nordiska seminarieturné "Fokus på barn i fosterhem” arrangerades i Helsingfors 18.11.

Finansbranschen och energisektorn står inför de största förtroendeutmaningarna

2015-11-26 08:16 CET Ipsos Sweden Sju av tio europeiska kommunikationschefer anser att finansbranschen är den bransch som står inför störst utmaningar vad gäller att skapa och bibehålla konsumenters och medborgares förtroende. Det visar en ny rapport från Ipsos Reputation Council som lanseras i Sverige idag.

Mer positiv inställning till flyktingmottagande i kommuner som tagit emot färre

2015-11-25 15:18 CET Ipsos Sweden DN/Ipsos har mätt svenskarnas inställning till flyktingmottagande i den egna kommunen. Resultatet visar en splittrad opinion där 32 procent anser att den kommun man är bosatt i bör ta emot fler flyktingar och 31 procent anser att den bör ta emot färre. Nuvarande attityder samvarierar också med kommunens tidigare flyktingmottagande.

Skåningar saknar rätt utbildning för bristyrken i länet

2015-11-25 11:10 CET Studentum Sverige AB Arbetslösheten i Skåne är bland den högsta i Sverige, trots att antalet bristyrken i länet har blivit fler. En av anledningarna är att många saknar den utbildning som krävs. Under Saco studentmässa i Malmö den 26 november finns söktjänsten Studentum på plats för att hjälpa skåningarna att hitta rätt utbildning.

Näringslivstopparna om andra samarbeten efter decemberöverenskommelsens fall

2015-11-25 08:40 CET Ipsos Sweden DI/Ipsos har undersökt vilka frågor Sveriges näringslivstoppar tycker att regeringen och allianspartierna ska samarbete över blockgränserna. Resultatet visar att nio av tio näringslivstoppar tycker att regeringen och alliansen ska samarbeta blocköverskridande, särskilt inom områden som flyktingmottagandet, försvaret och skolan.

Nils Holgerssonrapporten: Kommunernas taxor har ökat 63 procent på 20 år

2015-11-25 08:25 CET Hyresgästföreningen ​Priserna för el, värme, avfall och vatten har höjts med i snitt 63 procent på 20 år. Samtidigt har övriga priser i samhället ökat med endast 22 procent. Skillnaden mellan kommunerna är dessutom stor. Mellan den dyraste och billigaste kommunen är det 11 880 kr per år. Det visar årets Nils Holgerssonrapport, som har kartlagt taxor och avgifter för flerbostadshus i landets alla kommuner sedan 1996.

Få brott i nära relationer klaras upp - ny kartläggning

2015-11-25 07:37 CET Stiftelsen Tryggare Sverige Knappt två av tio anmälningar om brott i nära relationer klaras upp och det är stora geografiska skillnader när det gäller andelen personuppklarade brott. Det framgår av en ny undersökning från Stiftelsen Tryggare Sverige som presenteras i dag på internationella dagen mot våld mot kvinnor.

2015-11-24 13:21 CET Bovision AB

Motiverande samtal underlättar arbetet med livsstilsförändring

2015-11-24 11:04 CET Högskolan i Gävle Landstingen satsar på motiverande samtal för att få till en livsstilsförändring hos patienter, när det gäller t ex tobaksanvändande, riskbruk med alkohol eller för lite fysisk aktivitet. Det handlar om att så frön, inte om att predika, säger Ann-Sofi Östlund, doktorand vid Högskolan i Gävle. Primärvårdssjukköterskorna tror på metoden, men det behövs mer stöd och utbildning.

2015-11-24 10:30 CET Sveriges geologiska undersökning, SGU SGU har tagit fram en Sverigekarta som sammankopplar statistik om tidigare skred och information om skredbenägna jordarter. På så sätt har man fått fram en karta som visar på sannolikhet för skred i olika delar av landet.