Pressmeddelanden

Så här mycket kostar dyraste bostaden till salu i landets alla län. Drömbostad - villa för 40 miljoner eller herrgård för 8,5 miljoner

2015-09-03 13:39 CEST Bovision AB

Mopeden farligast för 15-åringar

2015-09-03 08:00 CEST If Skadeförsäkring Moped är det mest olycksdrabbade fordonet en 15-åring kan sätta sig på. Trots att antalet olyckor har minskat de senaste åren, skadas varje år nära 1 000 tonåringar så allvarligt att de behöver sjukhusvård.

Rapport om skolbyggandet i Sverige med ranking av de mest anlitade arkitekterna, byggstatistik m.m.

2015-09-02 12:57 CEST Sverige Bygger AB Byggandet av skolor och förskolor har ökat med 27,8 % de senaste 12 månaderna. Det har byggts för nästan 13 Mdkr aug 2014-juli 2015 och både ny- och ROT-byggnationen har ökat. Dessutom ökar projekteringen av kommande skolbyggande i 14 län. Beställ specialrapporten över skolbyggandet så får du även ranking över de mest anlitade arkitekterna inom skolbyggandet och en lista med kommande skolprojekt.

2015-09-02 09:00 CEST Hyresgästföreningen region norra Skåne På lördag arrangerar Hyresgästföreningen i Landskrona en dag för hela familjen i Teaterparken. Alla aktiviteter är gratis och evenemanget är öppet för alla.

"Europas utmaningar sätter avtryck i opinionen" - analys av ny undersökning om synen på EU:s framtid

2015-09-02 08:15 CEST Ipsos Sweden En ny undersökning från Ipsos i nio EU-länder om synen på utvecklingen i Europa och EU:s framtida vägval visar att det finns ett stort missnöje med det europeiska projektet. I samtliga länder anser en klar majoritet att utvecklingen inom EU är på väg i fel riktning. I Sverige svarar 73 procent att utvecklingen inom EU går åt fel håll.

Ny söktjänst sätter särskolorna i fokus

2015-09-01 08:15 CEST Gymnasium.se ​Nu finns en hemsida där personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga kan hitta information om skolor. Gymnasiesärskola.se är en söktjänst där man kan söka bland alla gymnasiesärskolor i landet. Sajten är inte bara en plats där elever och anhöriga kan hitta information om skolor, det är också en plattform för dem att prata med varandra och utbyta erfarenheter och tankar.

TCS study: 80% of companies gained revenues through investments to Internet of Things

2015-08-31 11:43 CEST Tata Consultancy Services TCS Companies at the forefront of the drive for innovation through IoT have seen the biggest benefits from their investments. The top eight percent of respondents, based on ROI, report a staggering 64% average revenue gain in 2014 as a direct result of these investments.

TCS study: 80% of companies gained revenues through investments to Internet of Things

2015-08-31 11:43 CEST Tata Consultancy Services TCS Companies at the forefront of the drive for innovation through IoT have seen the biggest benefits from their investments. The top eight percent of respondents, based on ROI, report a staggering 64% average revenue gain in 2014 as a direct result of these investments.

Ny undersökning från Demoskop: Företagens position i Sverige internationellt stark

2015-08-31 08:39 CEST Demoskop AB I en internationell jämförelse har svenskar en ovanligt positiv syn på företag. Tillit och tradition är ett par av förklaringarna, men ett opinionsmässigt gott företagsklimat kräver fortsatt underhåll.

2015-08-31 08:15 CEST Event in Skåne Kiviks marknad är ett klassiskt skånskt evenemang. Kiviks marknad 2015 omsatte 32,9 miljoner kronor, och besökare och knallar skapade tillsammans 47 000 gästnätter i Skåne. Och besökarna är trogna; i genomsnitt har de besökt Kiviks marknad 15,8 gånger. Allt detta framgår av en turismekonomisk utvärdering som gjorts på uppdrag av Event in Skåne AB.