Pressmeddelanden

2015-06-30 15:31 CEST Riksidrottsförbundet Svensk Antidoping genomför ett stort antal dopingkontroller under SM-veckan i Sundsvall. Samtidigt finns personal på plats för att svara på frågor och visa hur tester går till. Det går också att testa kunskaper om doping och vinna priser, bland annat signerade kläder som Michel Tornéus och Charlotte Kalla burit.

2015-06-29 15:54 CEST Sveriges Skolledarförbund Sveriges Skolledarförbund har vid ett flertal tillfällen framfört vikten av att skolledarbanan även fortsättningsvis måste vara en attraktiv karriärväg för lärare och andra med ledarambitioner. Att premiera skolledare lönemässigt för att de är lärare och inte för att de är skickliga ledare är knappast i linje med moderna, individuella löneavtal.

Politiker gästar svartkrog i Almedalen

2015-06-29 11:01 CEST Iris Sverige Ledande politiker och representanter från näringslivet och civilsamhället kommer under Almedalsveckan att äta lunch i fullständigt mörker. Syftet med lunchen är att stimulera till samtal om olika sorters utanförskap i samhället - och använda synskadades situation som ett exempel. Bakom kampanjen står organisationen Iris.

​Hon blir Vasamuseets nya chef

2015-06-26 14:07 CEST Vasamuseet Från och med i höst blir Lisa Månsson ny chef för Vasamuseet. Hon kommer närmast från Tom Tits Experiment i Södertälje där hon tidigare har ansvarat för utställnings-, program- och vetenskapsrelaterade frågor och där hon nu är tillförordnad vd.

Satsning på kurser för personer med omfattande funktionsnedsättning

2015-06-26 12:00 CEST Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm ​Redan inför sommaren satsar Vuxenskolan på att utöka kursutbudet för personer med omfattande funktionsnedsättning. - Studieförbundet Vuxenskolan vill att varje individ ska ha möjlighet att ägna sig åt det just den personen gillar, säger Linda Allerth, enhetschef vid Studieförbundet Vuxenskolan Stockholm och ansvarig för verksamheten för personer med funktionsnedsättning.

2015-06-26 11:00 CEST Sveriges Skolledarförbund

Problemlösare får pris från Läkaresällskapet

2015-06-26 10:59 CEST Svenska Läkaresällskapet Prevention av sexuellt överförd Chlamydiainfektion, arbetsförmåga och psykiska besvär samt betydelsen av genetiska faktorer för inflammation och vävnadsskada vid traumatisk hjärnskada är de tre avhandlingar inom syfilidologi, försäkringsmedicin och neurologi som belönas med årets Lennmalmspris av Svenska Läkaresällskapet.

Stadssitt, stadspromenera och stadsvandra med Göteborgs stadsmuseum

2015-06-26 10:42 CEST Göteborgs stadsmuseum ​Välkommen till en sommar full av aktiviteter på Stadsmuseet! I år satsar museet extra på stadsvandringar där alla kan vara med. Vi erbjuder tre varianter: stadssittning, stadspromenad och stadsvandring. Vi visar också våra tre tidstypiska hem från 1800- och 1900-talen i Haga och fyller museets fina innergård med musik.

Framgångsrik forskning lönar sig – Läkaresällskapet belönar forskning inom barnallergi, hudsjukdom, psykiatri och refluxer

2015-06-26 10:00 CEST Svenska Läkaresällskapet Tack vare generösa donationer genom åren har Svenska Läkaresällskapet möjlighet att stödja god medicinsk forskning genom forskningsanslag och vetenskapliga priser. Årets mottagare av SLS vetenskapliga priser forskar bland annat på barnallergi, hudsjukdomar, psykiatri och refluxproblematik. Priserna delas ut på Läkaresällskapet den 17 november 2015.

Hur påverkar kost och träning våra muskler?

2015-06-26 09:53 CEST Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet belönar god medicinsk forskning med hundratusentals kronor varje år. Alvarengas pris, 45 000 kr, går i år till forskare vid KI, GIH, Mittuniversitetet, Östersund, och Stirlinguniversitetet i England, för en studie hur träning och kost påverkar skelettmuskeln på det molekylära planet. På sikt ska arbetet leda till kost- och träningsrekommendationer för bästa resultat.