Pressmeddelanden

2015-09-03 10:04 CEST Västerås stad Fredag 4 september får Dingtuna skola besök av den världskända rektorn Abdul Cochran. Han arbetar på ESSA Academy i England och har lyckats vända skolans låga måluppfyllelse. Han delar med sig av sina erfarenheter kring utveckling av innovativa lärmiljöer med hjälp av digitalisering.

2015-09-03 09:04 CEST Studentlitteratur Priset är Sveriges största pris till en skolledare i förskola och/eller skola och delas ut vartannat år i syfte att uppmärksamma skolledarnas avgörande betydelse för barns utveckling i förskolan, barns och ungdomars resultat i grund- och gymnasieskolan, liksom vuxna studerandes resultat i vuxenutbildning.

2015-09-03 09:00 CEST Sveriges Skolledarförbund ​På Skolledarnas dag den 3 september lanserar vi Sveriges Stora Skolledarpris! Priset är Sveriges största pris till en skolledare och delas ut vartannat år i samband med den Nordiska Skolledarkongressen. Priset går till en skolledare som har gjort extraordinära insatser och har sitt arbete och verksamhet djupt grundat i Sveriges Skolledarförbunds yrkesetiska kod. Prissumman är 80 000 kronor.

Svåra förutsättningar för bild-, musik- och slöjdlärare

2015-09-03 09:00 CEST Skolverket Ämnena bild, musik och slöjd uppfattas alla som både roliga och intressanta av eleverna. Men många lärare är obehöriga och lärarna uttrycker bland annat ett stort behov av kompetensutveckling i bedömning och betygsättning. Det visar Skolverkets nationella utvärdering av ämnena slöjd, musik och bild i grundskolan.

2015-09-02 09:34 CEST Specialpedagogiska skolmyndigheten Skånska skoldatatek får på torsdag den 3 september för första gången någonsin en skräddarsydd fortbildningsdag kring hur de kan ge stöd till elever med andra behov än läs- och skrivsvårigheter/dyslexi eller adhd.

Högskolan Väst firar 25 år med utomhuskonsert och öppet hus

2015-09-02 09:01 CEST Högskolan Väst På fredag och lördag är det fest på Högskolan Väst. Högskolan har hunnit bli 25 år och det firas bland annat med en utomhuskonsert med Thomas Stenström på fredag och öppet hus på lördagen.

Miljonsatsningen MegaMind ska hjälpa skolan väcka teknikintresset

2015-09-02 08:15 CEST Tekniska museet ​Den 6 september slår Tekniska museet upp portarna till det nya science centret MegaMind, museets största satsning någonsin. Målet är att hjälpa skolan öka barn och ungas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik.

2015-09-02 08:00 CEST Sveriges Skolledarförbund För tredje året i rad firas Skolledarnas dag den 3 september. Mottot i år är ”Vi samlar alla skolledare – Sveriges viktigaste chefer” Årets läsårskampanj som härmed inleds vill lyfta den accelererande rekryteringskrisen för skolledare.och uppvakta våra politiker nationellt och lokalt med en ”öppen inbjudan” att diskutera strategisk kompetensförsörjning.

GROWTH MINDSET – med fokus på ett livslångt lärande

2015-09-01 13:33 CEST medalgon agentur Carol Dwecks forskning om Growth Mindset har tagit skolvärlden med storm. Sättet som du ser på lärande har en avgörande betydelse för vilket resultat som uppnås. Med ett Growth Mindset ser du på din intelligens som en utvecklingsbar förmåga, och använder motgångar som en del av lärandet. Föreläsningen presenterar Carol Dwecks forskning och ger exempel på hur du kan använda dess rön i vardagen.

2015-09-01 12:56 CEST Sveriges Skolledarförbund Förbundsordförande Matz Nilsson ser brister i regeringens satsningar på utbildning i budgetpropositionen. Vi kan fortfarande inte se att regeringen ägnar frågorna om skolans ledarskap något större intresse. Positivt är dock att staten stärker upp kommunernas möjligheter att erbjuda utbildning för de många barn i skolåldern som kommer till Sverige och satsningen på vuxenutbildningen.