Pressmeddelanden

Skåningar saknar rätt utbildning för bristyrken i länet

2015-11-25 11:10 CET Studentum Sverige AB Arbetslösheten i Skåne är bland den högsta i Sverige, trots att antalet bristyrken i länet har blivit fler. En av anledningarna är att många saknar den utbildning som krävs. Under Saco studentmässa i Malmö den 26 november finns söktjänsten Studentum på plats för att hjälpa skåningarna att hitta rätt utbildning.

Vittra Vallentuna nominerad till kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

2015-11-25 10:49 CET Vittra För tionde året i rad delar Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ ut kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola. En av årets 8 nominerade skolor är Vittra Vallentuna norr om Stockholm.

Åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn

2015-11-25 09:15 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet vill att Socialstyrelsen ser över situationen och föreskrifterna kring åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn. Dagens medicinska metoder är alltför oprecisa för att vara medicinskt och etiskt försvarbara menar Läkaresällskapet.

Ge Sverige en modern läkarutbildning!

2015-11-25 08:13 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet uppmanar Utbildningsdepartementet att snarast ta ställning för en ny läkarutbildning i enlighet med utredningen ”För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning”.

Åtta skolor nominerade till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015

2015-11-25 07:00 CET SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Institutet för Kvalitetsutveckling - SIQ nominerar åtta skolor till Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2015. Sedan 10 år tillbaka driver SIQ denna kvalitetsutmärkelse på uppdrag av regeringen med syfte att lyfta fram organisationer inom skolvärlden som arbetat föredömligt med sitt kvalitetsarbete. Den 26 januari 2016 offentliggörs vem som blir mottagare av utmärkelsen för året 2015.

På Vittra lyckas elever med utländsk bakgrund bättre än i övriga Skolsverige

2015-11-24 17:47 CET Vittra En av svensk skolas största utmaningar är att elever med utländsk bakgrund inte når kunskapsmålen i samma utsträckning som elever med svensk bakgrund. Det leder både till ökade kunskapsklyftor och att likvärdigheten i skolan minskar. Men det finns undantag. Enligt Skolverkets statistikdatabas SIRIS lyckas elever med utländsk bakgrund långt bättre inom Vittras skolor jämfört med rikssnittet.

En av Sveriges äldsta utbildningsanordnare öppnar sitt hus i Helsingborg!

2015-11-24 12:37 CET Hermods AB I nära samverkan med arbetslivet, kommuner och Arbetsförmedling bedriver Hermods utbildningar och tjänster inom olika sektorer. Målet är att utbildningarna och tjänsterna ska ge studerande och deltagare de kunskaper och kompetenser som efterfrågas på arbetsmarknaden.

Kung Chulalongkorns minnesbyggnad - en levande historia och en symbol av över 100 års vänskap!

2015-11-23 23:19 CET Destination Ragundadalen På uppdrag av Ragunda kommun deltog Destination Ragundadalen tillsammans med Sollefteå Kommun på en arrangerad studieresa av STCC till Bangkok, Thailand. Syftet med studieresan för Destination Ragundadalen var att besöka de olika intressenterna däribland Thai-Swedish Relationship Foundation 1897 (TSFR-1897) vilka låg bakom initiativet till uppförandet av den Thailändska Paviljongen i Sverige.

Gymnasievalet närmar sig - Sundsvalls gymnasium bjuder in till Öppet Hus

2015-11-23 17:45 CET Sundsvalls kommun Gymnasievalet 2016 står för dörren, ett val som kommer att påverka framtida yrken och karriär. Tisdagen den 24 november och onsdag den 25 november håller Hedbergska respektive Västermalm Öppet hus för elever som ska söka till gymnasiet.

King Chulalongkorn Memorial Pavilion - A symbol of the Thai Swedish friendship of over 100 years - A place where history comes alive.

2015-11-23 17:00 CET Destination Ragundadalen Destination Ragundadalen on behalf of Ragunda municipality and Solleftea municipality participated in a week long trip to Bangkok. The purpose of the trip was to visit the various contacts such as Thai Swedish Relationship Foundation 1897 (TSFR-1897) who started the initiative to create the Memorial Thai Pavilion in Sweden.