Bilder

Detalj av möbelsnickaren Julia Greeks gesällprov, en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig.

Detalj av möbelsnickaren Julia Greeks gesällprov, en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig.

2016-09-28 10:37 CEST

Möbelsnickargesällen Julia Greek får Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium 2016.

Möbelsnickaren Julia Greeks gesällprov, en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig.

Möbelsnickaren Julia Greeks gesällprov, en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig.

2016-09-28 10:17 CEST

Möbelsnickargesällen Julia Greek får Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium 2016.

Möbelsnickaren Julia Greeks gesällprov, en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig.

Möbelsnickaren Julia Greeks gesällprov, en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig.

2016-09-28 10:15 CEST

Möbelsnickargesällen Julia Greek får Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium 2016.

Möbelsnickaren Julia Greeks gesällprov, en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig.

Möbelsnickaren Julia Greeks gesällprov, en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig.

2016-09-28 10:11 CEST

Möbelsnickargesällen Julia Greek får Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium 2016.

Möbelsnickaren Julia Greek får Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium 2016.

Möbelsnickaren Julia Greek får Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium 2016.

2016-09-28 10:07 CEST

Möbelsnickargesällen Julia Greek med sitt gesällprov, en serveringsvagn i alm och lönn designad av Markus Barvestig.