Bilder

Professor Magnus Berggren

2014-07-23 11:29 CEST Linköpings universitet (LiU)

Hur innovationer blir business

2014-07-23 08:55 CEST Luleå tekniska universitet Vinit Parida, biträdande professor och Joakim Wincent professor vid Luleå tekniska universitet leder ett forskningsprojekt vars ambition är att i detalj kartlägga processen från innovation till business med fokus på hur små företag lyckats bygga vidare på de viktigaste teknologiska innovationerna.

Högskolan Kristianstad campus

2014-07-18 14:16 CEST Högskolan Kristianstad Högskolan Kristianstad campus

Ur UHR rapport Förstahandssökande

2014-07-18 14:16 CEST Högskolan Kristianstad Ur UHR rapport Förstahandssökande

Oden lämnar Tromsöfjorden på väg till Arktiska Oceanen

2014-07-08 09:47 CEST Stockholms universitet

Isak Engquist, Negar Sani och Magnus Breggren

2014-07-08 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU)

Tryckt diod

2014-07-08 07:00 CEST Linköpings universitet (LiU) Dioden fångar upp signalen från mobiltelefonen och switchar den tryckta etiketten

Erik Bresky

2014-07-02 09:00 CEST Högskolan i Borås Projektledare för Borås Science Park.

Kristoffer Andersson Utbildningsansvarig

2014-07-01 07:28 CEST Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Christina Forsberg Vice Ordförande

2014-07-01 07:28 CEST Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation