Bilder

Jonas Lindberg

2015-02-26 10:52 CET Uppsala universitet Jonas Lindberg försvarar sin avhandling Religion in Nordic Politics as a Means to Societal Cohesion: An Empirical Study on Party Platforms and Parliamentary Debates 1988-2012 vid Uppsala universitet.

Sara Sohlberg

2015-02-26 10:04 CET Uppsala universitet Sara Sohlberg försvarar sin avhandling ”Placental Function, an Epidemiological and Magnetic Resonance Study” vid Uppsala universitet.

Studenternas idéer i nytt boende

2015-02-25 10:13 CET Luleå tekniska universitet Studentlägenhet på 16 kvadratmeter kallad "småa" sedd uppifrån, utvecklad från idé av studenter vid Luleå tekniska universitet. Källa Nordmark & Nordmark arkitekter.

Studenternas idéer i nytt boende

2015-02-25 10:12 CET Luleå tekniska universitet Mikael Thorgren, affärsområdeschef för norra Sverige inom Lindbäcks bygg AB. Foto Niclas Albinsson

Studenternas idéer i nytt boende

2015-02-25 10:12 CET Luleå tekniska universitet Perspektiv mot det planerade nya studentboendet med 280 nya student- och forskarlägenheter ska byggas och där ett 50-tal ettor är s. k småor. Källa Nordmark & Nordmark arkitekter

LiU textat med molekyler

2015-02-24 16:24 CET Linköpings universitet (LiU) LiU-forskare och kolleger i München har lyckats följa och modellera termodynamiken hos en enskild molekyl, fångad i en por i nanoformat. De har till exempel kunnat koda bokstäver i alfabetet.

OTEC Matters

2015-02-24 11:40 CET Högskolan i Borås OTEC Matters 2015, som utgör det första numret i en ny akademisk tidskrift tillägnad miljötekniken OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion). OTEC är en ren teknik för framställning av el och färskvatten från havsvatten där ytvattnet är varmt, alltså utanför länder nära ekvatorn.

Moringa oleifera

2015-02-24 09:09 CET Uppsala universitet

Anders Bremer. Foto: Suss Wilén

2015-02-24 08:00 CET Högskolan i Borås

Fredrik Ståhl, foto: Ulf Nilsson

2015-02-24 07:00 CET Högskolan i Borås