Bilder

Har du betygen som krävs?

Har du betygen som krävs?

2016-05-30 14:35 CEST

Professor William Mitsch

Professor William Mitsch

2016-05-26 14:35 CEST

Professor William Mitsch från Florida Gulf Coast University är en av världens ledande forskare inom våtmarker och har bl a fått Stockholm Water Prize 2004.

William Mitsch och Hristina Bodin

William Mitsch och Hristina Bodin

2016-05-26 14:35 CEST

William Mitsch tillsammans med Hristina Bodin under deras besök på Naturum Vattenriket i tisdags.

Professor Abdellah Abarkan

Professor Abdellah Abarkan

2016-05-26 13:09 CEST

Figur1. Illustratör: Anna Sobek

Figur1. Illustratör: Anna Sobek

2016-05-25 15:50 CEST

Luftningsdamm vid svenskt massabruk

Luftningsdamm vid svenskt massabruk

2016-05-25 11:33 CEST