Bilder

Lena Jonasson

Lena Jonasson

2017-07-05 08:46 CEST

Lena Jonasson, professor vid Linköpings universitet

Illustration

Illustration

2017-06-30 08:44 CEST

Forskarna har tagit ett första steg mot att överföra elektroner med samma spin mellan en topologisk isolator (orange lager) och en vanlig halvledare (blått lager).

Ellen Almestål

Ellen Almestål

2017-06-30 08:00 CEST

Ordförande för Studentkåren i Borås 2016--2017

Emilia Aldrin

Emilia Aldrin

2017-06-28 11:40 CEST

Emilia Aldrin är språkvetare och lektor i svenska språket vid Sektionen för humaniora vid Högskolan i Halmstad. Emilia Aldrins forskning handlar om språkligt identitetsskapande – hur människor använder språket som ett verktyg för att skapa, signalera, omförhandla och uppfatta olika identiteter.

Svårt för lärare att göra anonyma bedömningar

Svårt för lärare att göra anonyma bedömningar

2017-06-28 11:40 CEST

En ny forskningsstudie från Högskolan i Halmstad visar att lärare omedvetet kan påverkas av sociala faktorer som försvårar anonyma bedömningar. Personnamn i en svenskauppsats kan enligt studien leda till förutfattade meningar hos läraren som påverkar bedömningen av texten och av eleven.

Nicklas Salomonson

Nicklas Salomonson

2017-06-27 13:47 CEST