Bilder

Give me a break - en app för unga canceröverlevare

2014-10-29 09:10 CET Högskolan i Halmstad Give me a break - en app för barn som överlevt cancer. Give me a break fick nyligen ett prestigefyllt pris av amerikanska Livestrong Foundation. Appen är skapad av forskare vid Högskolan i Halmstad och valdes ut bland över 700 bidrag från hela världen.

Forskargruppen för Give me a break

2014-10-29 09:06 CET Högskolan i Halmstad Forskargruppen för Give me a break från vänster till höger: Jens Nygren, Pontus Wärnestål, Susanne Lindberg och Petra Svedberg.

Nobel Creations – förberedelser

2014-10-29 08:00 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Formstudenter från Beckmans Designhögskola i planeringsskedet för Nobel Creations. Foto: Emil Balesic

Fashion Innovation 3

2014-10-29 08:00 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Från Fashion Innovation 3 på Nobelmuseet 2013. Foto: Thomas Möller

Fashion Innovation 3 – KMH

2014-10-29 08:00 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Student från Kungliga Musikhögskolan under förberedelserna med Fashion Innovation 3, 2013.

Emotionellt ätbeteende vid en studie av internetbaserade viktklubbar.

2014-10-27 13:50 CET Högskolan i Halmstad I en studie av internetbaserade viktminskningsprogram, genomförd av forskare vid Högskolan i Halmstad, framkom att emotionellt ätande förändrades signifikant hos män men inte hos kvinnor i viktminskningsprogrammet.

Madeleine Svensson

2014-10-27 13:39 CET Högskolan i Halmstad Madeleine Svensson, doktor i medicinsk vetenskap på Sektionen för hälsa och samhälle vid Högskolan i Halmstad. Fotograf: Magnus Andersson

Max Rånge och Mikael Sandberg.

2014-10-22 14:58 CEST Högskolan i Halmstad Max Rånge och Mikael Sandberg vid Högskolan i Halmstad är först i världen att analysera alla länders politiska system, från 1700-talet fram till idag. Deras forskningsprojekt, liksom datamängden, kallas för MaxRange efter sin skapare Max Rånge.

Andra gången gillt

2014-10-20 17:08 CEST Paper Province Rasmus Andersson åkte med för andra gången.

Nöjd med dagen

2014-10-20 17:08 CEST Paper Province Kristin Allison tyckte det var spännande företag som presenterade sig.