Bilder

Christos Economou forskare vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Stockholms universitet

2014-09-18 10:58 CEST Stockholms universitet Christos Economou har bland annat varit med i utgrävningar i Motala med syftet att undersöka européernas genetiska ursprung.

Martin Danielsson, Universitetslektor i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Högskolan i Halmstad

2014-09-12 15:21 CEST Högskolan i Halmstad

Logga

2014-09-12 13:59 CEST Recitio AB

Magnus Jonsson, professor i realtidssystem vid Högskolan i Halmstad.

2014-09-11 07:21 CEST Högskolan i Halmstad

Katarina Krogh Engelsen, mimskådespelare

2014-09-10 17:13 CEST Stockholms dramatiska högskola, StDH Från skådespelar- och mimskådespelarstudenternas examensföreställningar under Departure.

Tobias Ulfvebrand, mimskådespelare

2014-09-10 17:12 CEST Stockholms dramatiska högskola, StDH Från skådespelar- och mimskådespelarstudenternas examensföreställningar under Departure.

Stina Gunnarsson, mimskådespelare

2014-09-10 17:12 CEST Stockholms dramatiska högskola, StDH Från skådespelar- och mimskådespelarstudenternas examensföreställningar under Departure.

Sara Ribbenstedt, mimskådespelare

2014-09-10 17:11 CEST Stockholms dramatiska högskola, StDH Från skådespelar- och mimskådespelarstudenternas examensföreställningar under Departure.

Peter Åström, mimskådespelare

2014-09-10 17:10 CEST Stockholms dramatiska högskola, StDH Från skådespelar- och mimskådespelarstudenternas examensföreställningar under Departure.

Lilja Fredrikson, mimskådespelare

2014-09-10 17:10 CEST Stockholms dramatiska högskola, StDH Från skådespelar- och mimskådespelarstudenternas examensföreställningar under Departure.