Bilder

Max Rånge och Mikael Sandberg.

2014-10-22 14:58 CEST Högskolan i Halmstad Max Rånge och Mikael Sandberg vid Högskolan i Halmstad är först i världen att analysera alla länders politiska system, från 1700-talet fram till idag. Deras forskningsprojekt, liksom datamängden, kallas för MaxRange efter sin skapare Max Rånge.

Ola Uhrqvist, tema Miljöförändringar

2014-10-20 08:00 CEST Linköpings universitet (LiU) I decennier har forskare utvecklat allt mer komplicerade modeller som förutsäger och visar konsekvenserna av globala miljöförändringar, modeller som ligger till grund för miljöpolitiska beslut. I den första avhandlingen från nya Tema Miljöförändringar vid Linköpings universitet visar Ola Uhrqvist hur modellerna växt fram, format och formats av sin tids rådande tankesätt.

Martin Berg

2014-10-17 14:28 CEST Högskolan i Halmstad Martin Berg, universitetslektor och forskningsledare vid Centrum för samhällsanalys vid Högskolan i Halmstad.

Vaike Fors

2014-10-17 14:28 CEST Högskolan i Halmstad Vaike Fors, projektledare och universitetslektor i pedagogik vid Högskolan i Halmstad.

Dåligt telefonljud kan påverka inlärning

2014-10-16 10:17 CEST Luleå tekniska universitet David Lindegren från Telecomföretaget Ericsson och Arne Nykänen forskare vid Luleå tekniska universitet ska forska tillsammans om hur digitalt ljud påverkar inlärning.

Föreläsning av Marika Carlsson 8 oktober 2014

2014-10-15 16:34 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB

Qualis nätverksseminarium 8 oktober - prisutdelning

2014-10-15 16:34 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB

Qualis nätverksseminarium 8 oktober - prisutdelning

2014-10-15 16:23 CEST Q-Steps Kvalitetssäkring AB

Håkan Hua

2014-10-15 11:56 CEST Linköpings universitet (LiU)

Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014

2014-10-14 16:40 CEST Naturvetarna Naturvetarna bjuder in till lanseringen av rapporten Naturvetares arbetsmarknad & trender 2014 – nya möjligheter i en föränderlig omvärld. Rapporten handlar om hur naturvetares arbetsmarknad ser ut idag och hur har den förändrats de senaste fem åren. Vi presenterar också framtida trender, viktiga branscher och vilken kompetens som efterfrågas hos framtidens naturvetare.