Nyheter

​Regional specialisering och innovationsupphandling

2015-07-03 11:53 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Även under Almedalstorsdagen var innovationsupphandling i fokus och civilminister Ardalan Shekarabi (S) menade att det finns stor potential för Sverige att satsa ännu mer på innovationsupphandling. Därtill diskuterades regional specialisering och platsens betydelse för innovationskraft, områden där inkubatorer och science parks har en viktig roll.

Andra Lasmanis, ny lektor i filmfoto på StDH

2015-07-03 11:11 CEST Stockholms konstnärliga högskola

2015-07-03 10:10 CEST Stockholm Life Solna-Stockholm For the third consecutive year, the Stockholm-Uppsala region is participating with an exhibition booth and a strong presence at NLSDays. With over 900 participants from nearly 30 countries, this two-day event is the Nordic region’s largest life science investment and networking meeting.

Innovationsarenor och innovationsupphandling för ökad tillväxt

2015-07-02 11:45 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP ​Almedalsonsdagen bestod av en rad seminarier, workshops och möten på temat innovation och entreprenörskap, bland annat med fokus på innovationsarenor och innovationsupphandling. Därtill medarrangerade SISP ett fullsatt investerar- och entreprenörsmingel där två inkubatorbolag inspirationspitchade.

Ny rapport: Förebyggande av våldsbejakande extremism på lokal nivå

2015-07-01 16:22 CEST Försvarshögskolan I en ny rapport från Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (Cats) presenteras en rad brister i arbetet med att förebygga våldsbejakande extremism och åtgärder för att förbättra det arbetet.

Samtal för fler forskningsbaserade företag i Sverige

2015-07-01 12:03 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Nya sätt att samarbeta, utökat nätverk och ett innovationssystem med starka band mellan de olika organisationerna. Det ska universitet, institut och inkubator- och teknikparksorganisationerna diskutera i ett rundabordssamtal under Almedalsveckan.

​Gamification och hållbar framtid i fokus

2015-07-01 11:45 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Gamification och hållbara framtidslösningar inom boende och digital hälsa var i fokus hos SISP-medlemmarna i Almedalen under tisdagen. På kvällens SISP-middag deltog närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S), samt ett tjugotal ledare från näringsliv, akademi och offentlig sektor.

Almedalen öppnades med inkubatorer i fokus

2015-06-30 11:39 CEST Swedish Incubators & Science Parks - SISP Inkubatorer var i fokus när Industrin tar matchen öppnade Almedalen under måndagen. Entreprenörernas nöjdhet med de svenska inkubatorerna var en av de frågor som lyftes upp till diskussion.

Vad är en tanke?

2015-06-30 11:00 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse ​Vetenskap är nyfikenhet – och människor i allmänhet är nyfikna. Men effektivitet och sökandet efter ”rätt” svar på en fråga tar ofta överhanden. Därför lanserar Sveriges unga akademi en tävling där det fria tänkandet får utrymme: Prisfrågan.

​Stort intresse för restvärmetävling

2015-06-30 08:46 CEST Kraftringen I april bjöd Kraftringen tillsammans med ett antal andra aktörer in till en öppen tävling om innovativ användning av restvärme i framtidens städer. Tävlingen är nu avslutad och 13 kvalificerade bidrag har kommit in.