Nyheter

Konstfack MFA students on rage, dreams and improvisation

2014-10-22 15:47 CEST Konstfack Should rage be controlled or expressed? Art works valued by their medium? And where does improvisation begin and end? Three Master of Fine Art students present three exhibitions at Konstfack, Vita Havet, starting 23 October.

Making at Kista Library week 44

2014-10-22 14:32 CEST Konstfack During week 44 students from Konstfack and KTH will relocate to Kista Library to explore a public arena for education. The format involves short workshops and lectures where participants adopt shifting responsibilities; receiving and transmitting knowledge and skills.

UKÄ:s utvärdering av Högskolan Västs specialistsjuksköterskeutbildning klar

2014-10-22 09:17 CEST Högskolan Väst Idag publiceras Universitetskanslersämbetets, UKÄ:s, kvalitetsutvärdering av landets specialistsjuksköterskeutbildningar. Högskolan Västs utbildning som leder till en magisterexamen i omvårdnad får omdömet Hög kvalitet, medan specialistsjuksköterskeexamen kritiseras.

Populära utbildningar i Stockholm

2014-10-21 10:01 CEST Stockholms Akademiska Forum 5 av 10 av landets populäraste högskoleutbildningar finns i Stockholm, det visar ansökningsstatistiken inför vårterminen 2015. Listan över landets mest sökta utbildningar, sett till förstahandssökande, toppas av juristprogrammet vid Stockholms universitet, följt av läkarprogrammet vid Karolinska Institutet.

2014-10-21 08:11 CEST Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolans nya generaldirektör Thomas Persson besöker yrkeshögskoleutbildningen till affärsinriktad redovisningsekonom i Uddevalla. Här går i princip 94 procent av de examinerade YH-studerande vidare till jobb. Syftet med studiebesöket är att den nytillträdde GD:n ska få större kännedom om hur yrkeshögskolan och arbetslivet säkerställer kompetensförsörjningen.

 Fortsatt högt söktryck till Örebro universitet

2014-10-20 14:03 CEST Örebro universitet Örebro universitets utbildningar till läkare och psykolog tillhör landets 20 mest sökta. Det visar Universitets- och högskolerådets siffror för ansökningarna till vårterminens program och kurser. Det totala antalet sökande till Örebro universitet fortsätter dessutom att öka. 25 200 anmälningar kom till lärosätet den här gången vilket är 1 300 fler än för ett år sedan.

2014-10-17 14:39 CEST Stockholms universitet Förskollärarprogrammet är landets mest sökta lärarutbildning - igen. Allt fler söker sig också till grundlärarprogrammen.

"Kontroversiellt beslut ska skydda konstnärer"

2014-10-17 14:20 CEST Konstfack Konstnärsnämnden delar sedan förra veckan inte ut bidrag till vistelser i länder som Utrikesdepartementet (UD) av säkerhetsskäl avråder från att resa till. Detta stympar konsten, säger Maria Lantz, rektor för Konstfack, till nättidskriften Kunstkritikk.

Unga stockholmare väljer högre utbildning

2014-10-17 11:48 CEST Stockholms Akademiska Forum I måndags presenterade Universitetskanslerämbetet statistik över hur många unga som påbörjar högre studier. Av den framgår att det finns stora regionala skillnader i landet och att Stockholms län är det län där flest unga börjat studera på en högskola eller ett universitet.

2014-10-15 15:25 CEST Work for you Sverige Fler studerande ska nå kunskapsmålen. Antalet studerande i Lund kommer att öka under hösten. Med överföring av interna resurser, rekrytering till en ny tjänst och integration med Infokomp, stärks Work for you:s organisation för Yh i Lund - både med kompetens och kapacitet.