Nyheter

”Det ska finnas något för alla” - Studentkåren vid Högskolan Väst

2014-08-27 13:14 CEST Högskolan Väst Martin Högberg och Martin Olofsson Carlbom. Så heter nya ordförande och vice ordförande i Studentkåren vid Högskolan Väst. De kommer nu ett läsår framöver att arbeta för studenternas rättigheter och stödja dem på olika sätt i studievardagen.

2014-08-26 11:47 CEST Stockholms Akademiska Forum I år placerar sig Karolinska Institutet på plats 47 och Stockholms universitet på plats 78 i den så kallade Shanghairankningen. Det är Jiao Tong University i Shanghai som årligen publicerar listan Academic Ranking of World Universities. Rankingen är en av de med störst internationellt genomslag.

Speciell förvaltningsrätt

2014-08-25 15:03 CEST Liber AB Speciell förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av den speciella förvaltningsrätten inom juristutbildningen och andra universitets- och högskoleutbildningar. Den kan också vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.

Allmän förvaltningsrätt

2014-08-25 14:56 CEST Liber AB Allmän förvaltningsrätt är avsedd som hjälpmedel vid studiet av förvaltningsrätt inom juristutbildningen. Den kan också tjäna som hjälpmedel vid studier av offentlig förvaltning inom andra utbildningslinjer samt vara till nytta för verksamma jurister som vill friska upp sina kunskaper.

Mekanik - Partikeldynamik

2014-08-25 14:45 CEST Liber AB Mekanik Partikeldynamik ingår i en serie om tre böcker inom mekanikämnet avsedd för studerande på ingenjörsutbildningar och andra högre tekniska-naturvetenskapliga utbildningar.

Mekanik - Statik

2014-08-25 14:37 CEST Liber AB Mekanik Statik ingår i en serie om tre böcker inom mekanikämnet avsedd för studerande på ingenjörsutbildningar och andra högre tekniska-naturvetenskapliga utbildningar.

Mekanik - Stelkroppsdynamik

2014-08-25 14:26 CEST Liber AB Mekanik Stelkroppsdynamik ingår i en serie om tre böcker inom mekanikämnet avsedd för studerande på ingenjörsutbildningar och andra högre tekniska-naturvetenskapliga utbildningar.

2014-08-25 10:54 CEST Stockholms universitet Vetenskapsrådet har beslutat att ge ett bidrag till Stockholms universitet för rekrytering av professor John Wettlaufer, som ska forska vid Stockholms universitet och Nordita, det nordiska institutet för teoretisk fysik. John Wettlaufer är för närvarande verksam vid Yale där han innehar Batemanprofessuren i geofysik, fysik och matematik, vilket illustrerar hans ovanliga vetenskapliga bredd.

Hur blir man vald? Om ledarskiften i tre svenska partier

2014-08-22 15:54 CEST Liber AB Hur gick det till när Håkan Juholt blev partiledare för Socialdemokraterna? Varför valde Miljöpartiet Åsa Romson framför Mikaela Valtersson till kvinnligt språkrör? Varför tog Bo Lundgren över efter Carl Bildt i Moderaterna?

Att utreda, forska och rapportera

2014-08-22 15:40 CEST Liber AB HUR GENOMFÖR JAG EN UNDERSÖKNING SOM BLIR VÄL GODKÄND? Den här upplagan av denna klassiska metodbok utgår från användningen av de allt effektivare IKT-programmen och de stora datamängder som finns i databaser och register.