Nyheter

Conscriptor i samarbete med UCLA

2014-12-19 09:35 CET Conscriptor UCLA utvärderar affärsmöjligheter för Conscriptor. Ett av världens främsta universitet samarbetar med utvalda svenska bolag, Conscriptor är ett av dem.

Mai: Follow your own bliss!

2014-12-19 08:00 CET Kungl. Musikhögskolan (KMH) Möt Mai Agan, 26, student på masterprogrammet i jazz vid Kungl. Musikhögskolan (KMH). Senast 15 januari är det dags för anmälan till konstnärliga utbildningsprogram, och senast 15 april till lärarprogram med studiestart hösten 2015.

Dryg miljon till forskning om kulturarv

2014-12-18 15:50 CET Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School Vad spelar kulturarv för roll för städernas och landsbygdens utveckling? Det ska två forskare ta reda på. Pia Nilsson, doktor i nationalekonomi vid JIBS, leder projektet ”Betydelsen av kulturarv för utveckling i stad och landsbygd”, som har fått strax över 1,1 miljoner från Riksantikvarieämbetet. I projektet ingår också professor Hans Westlund från KTH.

Styrka att företagen bestämmer utbildningars innehåll

2014-12-16 16:53 CET Nackademin Svenskt Näringsliv skriver om Nackademin och styrkan i det nära samarbetet med företagen för att skapa utbildningar anpassade efter framtidens kompetensbehov.

2014-12-16 16:08 CET Högskolan Väst Forskningsprojektet ”Textiles – back to textiles” som leds av Wargön Innovation går in i ett nytt skede. Med stöd av bland annat medel från Vinnova startas nu flera delprojekt med det gemensamma syftet att återvinna textilier. Högskolan Väst är en av 14 parter i projektet.

Konstnärsnämnden inskränker konstnärens frihet, menar Konstfacks rektor Maria Lantz.

2014-12-16 12:01 CET Konstfack Konstfacks rektor Maria Lantz startade debatten om Konstnärsnämndens förödande förmynderi i Dagens Nyheter den 12 december 2014. I senaste numret av Konstnären (04/14) fortsätter hon, denna gång tillsammans med Jan Axel Nordlander (senior advisor Färgfabriken, fd ambassadör) att driva frågan om nämndens nyligen antagna policy för bidrag till vistelser i utlandet.

Det hållbara samhället - kan det byggas underifrån?

2014-12-15 16:18 CET Liber AB Boken redogör för grunderna för sociala rörelser som en samhällsförändrande kraft. Det handlar om människor som går samman och utför ett ideellt arbete för förbättrade villkor på olika områden.

Stipendieutdelning för utlandsstudier

2014-12-15 15:51 CET Högskolan Väst Länsförsäkringar Älvsborg och Sparbanksstiftelsen Väst delade häromdagen ut stipendier till studenter på Högskolan Väst som i sin utbildning genomfört relevant utlandspraktik eller utlandsstudier via högskolans partneruniversitet. Linda Jacobsson från Tjörn var en av stipendiaterna. Linda studerar sista året på Digitala media vid Högskolan Väst och hon gjorde sina utlandsstudier i Australien.

Examensarbete utvalt i Wallpaper* Graduate Directory

2014-12-15 10:23 CET Beckmans Designhögskola Tove Greitz som gick ut Formprogrammet vid Beckmans Designhögskola i våras har fått sitt examensarbete "Expectations" utvalt i Wallpaper* Graduate Directory 2015. Tidningen väljer varje år ut unga framtidenslöften inom bland annat design, arkitektur, visuell kommunikation och mode.

Basanslag till forskning skapar ojämställdhet

2014-12-15 09:01 CET Nationella sekretariatet för genusforskning En ny rapport från Statskontoret visar att kvinnor får mindre forskningsmedel än män. Det gäller både basanslag och externa medel. Vid nio undersökta universitet och högskolor fick kvinnor 80 miljoner kronor mindre i anslagsmedel än män, om alla kvinnor och män fått lika mycket.