Pressmeddelanden

2015-06-16 12:00 CEST Stockholms Handelskammare ​Stockholms Handelskammares stadsmiljöpris, som delats ut sedan 1986, går i år till Amanda Larsson. Amanda får priset för att hon ser stadsbyggandet ur barnens perspektiv. Hon driver den Magiska trädgården i Nacka där barn i alla åldrar får leka och bygga.

Konferens sätter ljuset på blodbrist

2015-06-16 10:00 CEST Ragnar Söderbergs stiftelse ​Blodtransfusioner är livsviktiga, men behovet är långt större än tillgången världen över. En internationell konferens i Lund (21–24 juni), den första i sitt slag, ska nu diskutera olika möjliga alternativa behandlingsmetoder som kan komplettera eller till och med ersätta blodtransfusion.

2015-06-16 09:17 CEST Stockholms Handelskammare Stockholms Handelskammare konstaterar i en ny rapport att en utbyggnad av fyra järnvägsspår längs hela sträckan mellan Stockholm och Uppsala skulle kunna möjliggöra 100 000 nya bostäder. Socialdemokraterna lovade i valrörelsen att en utbyggnad av Ostkustbanan till fyra spår mellan Märsta och Uppsala ska vara igång 2025.

Svårt hitta effektiva alternativ till tungrodda FN-förhandlingar

2015-06-16 08:52 CEST Linköpings universitet (LiU) FN:s klimatförhandlingar kritiseras ibland för ineffektivitet och brist på resultat. Men givna alternativ saknas. Det visar forskare vid Linköpings universitet i en studie publicerad i tidskriften Nature Climate Change.

KB i Almedalen. Hur hanterar kulturinstitutioner yttrandefrihet, självcensur och kulturarv?

2015-06-16 08:40 CEST Kungl. biblioteket Hur påverkas yttrandefriheten när kulturinstitutioner och individer hotas? Hur hanterar den nationella kulturpolitiken och de offentliga institutionerna hot, kränkningar och främlingsfientlighet? Välkommen till en eftermiddag där Sveriges största kulturmyndigheter tillsammans lyfter aktuella frågor inom dagens nationella kulturpolitik och i det offentliga uppdraget.

Fortsatt brett utbildningsutbud på Högskolan Väst

2015-06-16 08:38 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst erbjuder ett fortsatt brett utbildningsutbud även nästa läsår med i stort sett samma program och kurser som detta läsår. Det är huvudinnehållet i det beslut som fattades igår av rektor om högskolans utbildningsutbud för läsåret 2016/17.

Här finns Örebro universitet i Almedalen

2015-06-15 15:24 CEST Örebro universitet Innovationers betydelse för livsmedelsbranschens utveckling och utbildningsutbudets betydelse för arbetsmarknaden. Det är två exempel på en rad seminarier där Örebro universitet medverkar under Almedalsveckan i Visby.

2015-06-15 14:35 CEST Öresundskomiteen Öresundskomiteen ska leda ett stort projekt kring gränshinder knutna till ESS och MAX IV. Projektet har en budget på drygt 3 miljoner kronor, och ska bidra till att få bort de gränshinder som gör att internationella forskare inte kan bo och arbeta var de vill i Öresundsregionen. Det blev klart idag, när "Cross Border Science and Society”, det största Interreg-projektet hittills, beviljades.

Högskolan i Halmstad får 25 miljoner för att möta framtidens utmaningar inom hälsa och hållbar utveckling

2015-06-15 14:17 CEST Högskolan i Halmstad Högskolan i Halmstad har beviljats över 25 miljoner kronor i EU-medel för två utvecklingsprojekt som ska genomföras i samarbete med Region Halland, de halländska kommunerna och näringslivet. Dessutom är Högskolan samarbetspartner i ett utvecklingsprojekt vid Region Halland som har beviljats 6,3 miljoner kronor.

Nytt digitalt diagnosverktyg för individanpassad undervisning

2015-06-15 12:29 CEST Sanoma Utbildning Sanoma utbildning lanserar i höst Pejlo uppstart, ett nytt digitalt verktyg. Pejlo uppstart diagnostiserar elevers förkunskaper i matematik och svenska och är avsedd att användas vid läsårets början. Verktyget ger läraren en tydlig bild över hur eleverna och klassen ligger till när de börjar i årskurs 7 eller första året på gymnasiet.