Pressmeddelanden

Valet av andningsmotstånd påverkar behandlingsresultatet vid andningsbesvär

2014-11-03 14:47 CET Umeå universitet Valet av behandlingsteknik när man genomför motståndsandning för att öka lungornas luftinnehåll vid andningsgymnastik behöver väljas med omsorg för att uppnå avsedd effekt. Det konstaterar sjukgymnast Maria Sehlin i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet, den 7 november.

Utmärkta insatser inom medicinsk forskning belönas av Svenska Läkaresällskapet

2014-11-03 12:07 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet kan tack vare generösa gåvor och donationer stödja och belöna medicinsk forskning med drygt 30 miljoner kronor i anslag och bidrag till unga forskare och omkring en halv miljon kronor till vetenskapliga priser för framstående insatser inom olika forskningsområden. Priserna delas ut på Läkaresällskapet 4 november kl 17.30.

Simuleringar visar bästa sätt att lösa upp cellulosa

2014-11-03 11:21 CET Högskolan i Borås Innan cellulosa ska användas för att framställa biobränsle måste det lösas upp. Det är en mycket svår process. Nu har Faranak Bazooyar presenterat en doktorsavhandling där hon har gjort simuleringar av två sätt att lösa upp cellulosan.

Hotellkung, nätdrottning och rallystjärna gästar Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap

2014-11-03 10:08 CET Anders Walls Stiftelse Den 19 november kl. 13.00 är det dags för den årliga Anders Wall-föreläsningen i entreprenörskap i universitetsaulan i Uppsala. Petter Stordalen, Stina Honkamaa Bergfors och Tina Thörner är tre av talarna som delar med sig av sina erfarenheter som entreprenörer och företagsledare till Uppsala universitets studenter. Moderator är Fredrik Lindström.

Pedagogiskt stöd ger studenter hjälp

2014-11-03 08:00 CET Luleå tekniska universitet Antalet studenter med funktionshinder som fått särskilt pedagogiskt stöd vid Luleå tekniska universitet har ökat med drygt 70% sedan 2002 då stödet infördes, och de flesta klarar då studierna bra.

Här är årets finalister i Business Law Challenge!

2014-10-31 11:00 CET Advokatfirman Lindahl KB Konkurrensen i Business Law Challenge är tuffare än någonsin. Totalt hade närmare 300 juriststudenter anmält sig till årets tävling och efter lokala deltävlingar har nu tolv studenter från juristprogrammen vid universiteten i Göteborg, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro tagit sig vidare till finalen i Stockholm den 12-13 november.

Security Solution Scandinavia AB utför RSA för Södertälje kommun

2014-10-30 14:54 CET Security Solution Scandinavia AB Security Solution Scandinavia AB ska åt Södertälje kommun leda processen som ska resultera i kompletta risk- och sårbarhetsanalyser. Dessa inkluderar del-analyser för kommunens olika verksamheter så som infrastruktur, industrier och kommunens olika förvaltningar

Underbeforskning bidrar till en ojämlik vård

2014-10-30 10:40 CET Svenska Läkaresällskapet Svenska Läkaresällskapet välkomnar regeringens planerade kommission, och vill passa på att lyfta vikten av en mer jämlik forskning. Det finns stort utrymme för förbättring när det gäller sjukdoms- och samhällsgrupper som hamnar utanför den medicinska forskningens radar. Det finns stora skillnader i tillgång till god medicinsk forskning när det gäller äldre, multisjuka.och andra utsatta grupper.

Umeåforskare kastar nytt ljus över dödsorsaker i utvecklingsländer

2014-10-29 17:04 CET Umeå universitet Världshälsoorganisationen, WHO, och INDEPTH-nätverket publicerar i dag resultaten från den största datainsamlingen någonsin om hälsa och dödsfall i länder i Afrika och Asien, där detta tidigare inte har registrerats. Peter Byass, professor i global hälsa vid Umeå universitet, är en av de forskare som har varit delaktiga i arbetet.

Nu lanseras framtidens klassrum

2014-10-29 11:24 CET Högskolan Väst Idag lanseras Framtidens klassrum - Högskolan Västs satsning på IT och lärande. Barnen, lärarstudenterna, lärarna och högskolans forskare möts tillsammans med samarbetsparter i vårt nya klassrum.