Pressmeddelanden

​Ett datoriserat minnestest avslöjar behandlingsbar demenssjukdom

2014-12-02 11:11 CET Umeå universitet Ett nyutvecklat datoriserat minnestest kan hjälpa att diagnosticera den behandlingsbara demenssjukdomen idiopatisk normaltryckshydrocephalus. Det visar en avhandling som Anders Behrens försvarar vid Umeå universitet den 5 december.

2014-12-02 08:15 CET Uppsala universitet Temat för nästa Uppsala Health Summit, som äger rum den 2-3 juni 2015 i Uppsala, är antibiotikaresistens – en av vår tids största globala hälsoutmaningar. Konferensen kommer att ta avstamp i WHOs globala handlingsplan mot antibiotikaresistens, som idag diskuteras vid ett toppmöte i Stockholm men kommer att lanseras vid ett nytt toppmöte i maj.

2014-12-01 15:44 CET Studentbostadsföretagen Hyrorna för studentbostäder ökade i genomsnitt med 1,64 procent under 2014. Hyreshöjningen är på samma nivå som för landets samlade hyresbostadsbestånd, vars hyror i genomsnitt höjdes med 1,7 procent (källa: SCB).

2014-12-01 15:34 CET Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Trots enigheten kring vikten av kunskap i dagens samhälle saknas tillräckliga, oberoende och systematiska insikter i hur kunskap och inte minst världsledande forskning kommer till stånd. Därför skapar Riksbankens Jubileumsfond, Forte, Formas och Vetenskapsrådet ett forskningsprogram om den långsiktiga kunskapsförsörjningen. 80 miljoner kronor utlyses.

​Nanopartiklar kan ge olika reaktioner i lungorna

2014-12-01 14:49 CET Umeå universitet Det är stora skillnader mellan hur friska och allergiska individer reagerar vid lungexponering för små så kallade nanopartiklar. Enligt en avhandling från Umeå universitet visar det hur viktigt det är att inkludera känsliga individer i studier där man ska bedöma hälsorisker vid exponering för moderna tillverkade nanomaterial.

2014-12-01 14:14 CET Stockholms Handelskammare Stockholmsregionen är en av Västeuropas snabbast växande storstadsregioner och vi står inför stora utmaningar. Hur ska exempelvis bostadsbyggandet hänga med?

Handelshögskolan uppmuntrar ungt entreprenörskap

2014-12-01 12:02 CET Handelshögskolan i Stockholm Tävlingen Årets Affärskreatör är en satsning av Handelshögskolan i Stockholm för att uppmuntra ungt entreprenörskap. Genom tävlingen får unga entreprenörer visa upp och sprida sina projekt och vinnaren som utses av en erfaren jury, vinner en studieplats på Handelshögskolan och ett skräddarsytt entreprenörsprogram.

Wistrand prisade intraprenörskap på IDD

2014-12-01 11:58 CET Wistrand Advokatbyrå

Ärende om tjänstefel behandlat i personalansvarsnämnd

2014-12-01 11:30 CET Högskolan i Skövde Högskolan i Skövdes personalansvarsnämnd har behandlat ett ärende om tjänstefel och grovt åsidosatta skyldigheter i anställningen. Ärendet gällde två anställda som antagit en person till ett utbildningsprogram utan att personen hade sökt till programmet. Ärendet leder nu till åtalsanmälan.

Nobel Creations inleder Nobelveckan

2014-12-01 10:57 CET Beckmans Designhögskola Utställningen Nobel Creations slår upp portarna till Nobelveckan 2014 med öppen vernissage torsdag 4 december. I utställningen har studenter från Beckmans Designhögskola och Kungliga Musikhögskolan fritt tolkat årets Nobelpris genom mode, musik och design.