Pressmeddelanden

Rally for SSE! − a 24-Hour Giving Day

2015-05-12 08:30 CEST Handelshögskolan i Stockholm The Stockholm School of Economics announces Rally for SSE! - a 24-hour giving day which will take place from September 30 to October 1. SSE aims to raise 1 MSEK from alumni, students, faculty, staff and friends to support entrepreneurship at SSE.

Unik samverkan mellan Högskolan Väst och Fyrbodals 14 kommuner

2015-05-12 08:00 CEST Högskolan Väst I dagarna har alla de 14 kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst enats om att bygga upp en ny samverkansarena. Genom den nya arenan vill man få en bättre överblick samt skapa en funktionell och över tid hållbar samverkan. Arenan blir nationellt unik med så många kommuner involverade i en övergripande formell samverkan med en högskola.

Tyg och mjölksyra blir hållbara kompositmaterial

2015-05-12 08:00 CEST Högskolan i Borås Instrumentpaneler i bilar gjorda av lin och mjölksyra? Ja, i framtiden kan kompositmaterial som tillverkats av biobaserade råvaror mycket väl användas i bilar och flygplan. Doktoranden Fatimat Bakare vid Högskolan i Borås har utvecklat metoder för att skapa sådana material.

2015-05-12 07:41 CEST Myndigheten för yrkeshögskolan Efter en granskning av utbildningen Certifierad virtualiseringsingenjör riktar Myndigheten för yrkeshögskolan allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren Hudiksvall kommun. Det saknas praktikplatser till lärarende i arbete (LIA) på utbildningen. Sju av fjorton studerande fick inte någon LIA-plats i tid. De studerande har fått besked att de inte kan få examen om de inte genomför LIA-kursen.

Lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik

2015-05-12 07:00 CEST Umeå universitet I skolsammanhang talas det en hel del om formativ bedömning. Det är en komplex typ av undervisning som formas efter frekvent information om elevernas lärandebehov. Catarina Andersson visar i sin avhandling att lärarfortbildning i formativ bedömning kan öka elevers prestationer i matematik, men att lärare behöver tid och stöd i fortbildningen. Hon försvarar sina resultat vid Umeå universitet.

Renare rökgaser från förbränningsanläggningar

2015-05-12 07:00 CEST Umeå universitet Rökgaser från förbränningsanläggningar är en av de utmaningar som bioenergibranschen ställs inför. Av tradition installeras rökgasreningstekniker efter förbränningen, men en ny avhandling visar att det är möjligt att reducera utsläppen till luften av mycket små partiklar av aska och metaller redan under förbränningsprocessen. De nya rönen kan innebära att efterreningsteknologi inte behövs.

Umeå universitet ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet

2015-05-11 15:16 CEST Umeå universitet Idrottshögskolan vid Umeå universitet kommer från och med 11 maj vara ett av de tre första lärosäten i landet som betecknas som Riksidrottsuniversitet.

SCENEX15: skymning:gryning visas på StDH 13-20 maj

2015-05-11 14:41 CEST Stockholms konstnärliga högskola skymning:gryning visas på Stockholms dramatiska högskola med premiär den 13 maj och är en del av SCENEX15; 39 examensstudenter, sjutton scenkonstprojekt, 6 mars – 7 juni 2015.

SAS – en landskamp i luften

2015-05-11 14:19 CEST Linköpings universitet (LiU) Sedan omregleringen av flygmarknaden kämpar SAS om kunderna. I en ny bok visar Hans Sjögren att både kamp mellan ägarna och problem att motivera sina anställda bidragit till att det varit svårt att hålla företaget i luften.

Sweden is Becoming - konferens om migration och urban utveckling