Pressmeddelanden

2015-03-31 08:53 CEST Umeå universitet Lars Karlsson, institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, tilldelas teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris för yngre lärare 2015. Lärarhögskolans pedagogiska pris går till Olof Johansson, institutionen för matematik och matematisk statistik.

Ny bok om vetenskapens kändis Marie Curie

2015-03-31 08:10 CEST Linköpings universitet (LiU) Marie Curie var en megakändis under sin livstid och räknas fortfarande som en av tidernas mest inspirerande kvinnliga vetenskapsmän. I en ny bok visar Eva Hemmungs Wirtén hur ikonen – och varumärket – Marie Curie växt fram och vilka intressen som håller henne kvar på toppen.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris 2015

2015-03-31 08:00 CEST Umeå universitet María Esquivel Sánchez, lektor i spanska vid Institutionen för språkstudier, har tilldelats Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2015.

Forskarprofiler startar podcast

2015-03-30 17:32 CEST Internationella Handelshögskolan / Jönköping International Business School ​Är kärnvärden och moral på väg att försvinna från företagsvärlden och var är det svenska utanförskapet som störst? Det är några av de ämnen som diskuterades i premiären av Vertikala samtal - en podcast från JIBS.

Beteendevetare med koll på framtidens it-jobb

2015-03-30 13:00 CEST InfoTech Umeå ​En inspirationsdag för att lära sig mer om den väntande arbetsmarknaden har studenterna på Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot it-miljöer nyligen arrangerat i egen regi.

Ny rektor till Röda Korsets Högskola

2015-03-30 11:37 CEST Stockholms Akademiska Forum Docent Louise Stjernberg har utsetts till ny rektor vid Röda Korsets Högskola. Hon arbetar idag som dekan vid fakulteten för hälsovetenskaper vid Blekinge Tekniska Högskola. Stjernberg tillträder i augusti.

​Ny bok om etik i tandvården

2015-03-30 11:14 CEST Gothia Fortbildning Tandvård innebär ett nära möte som kan vara förknippat med helt olika förväntningar. För vissa är det en rutinsak, för andra en känsla av oro, rädsla och obehag. Etik har allt mer betonats som en viktig aspekt i professionell utövning av sjuk- och hälsovård, så även inom tandvården. Nu släpper Gothia Fortbildning boken Tandvårdens etik.

Feta rubriker ger förenklad bild – miljöfaktorers inverkan på hälsan, studerar forskarna rätt samband?

2015-03-30 11:13 CEST Svenska Läkaresällskapet Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, är årets Lennanderföreläsare på Läkaresällskapet: ”Miljöfaktorers inverkan på människors hälsa – kvantifieringar och hälsokonsekvensberäkningar” är föreläsningen han håller på Läkaresällskapet den 21 april kl 18-19.30. Välkommen!

2015-03-30 10:52 CEST Linköpings universitet (LiU) Inbjudan till pressträff Välkommen till Skäggetorpsskolan i Linköping tisdag den 31 mars för en träff med några av de lärare, elever och forskare som ingår i den stora satsningen som Norrköpings och Linköpings kommuner gör tillsammans med Linköpings universitet för att förbättra matematikundervisningen i skolan.

Kulning, Sångmetodik, Rytmik och instrument och mycket annat: Sök fristående kurser på KMH senast 15 april!

2015-03-30 10:50 CEST Kungl. Musikhögskolan (KMH) Kulning, Sångmetodik, Rytmik och instrument – det är bara ett axplock bland de fristående kurser som du kan söka på Kungl. Musikhögskolan senast 15 april. Du kan gå KMH:s fristående kurser som fortbildning, breddning av din tidigare utbildning eller din övriga yrkeskompetens – eller helt enkelt för ditt eget nöje och bildning.