Bilder

Omslagsbild_Simson

Omslagsbild_Simson

2018-01-16 14:19 CET

Lina Sjöberg

Lina Sjöberg

2018-01-16 14:19 CET

Lina Sjöberg

Lina Sjöberg

2018-01-16 14:19 CET

Caroline Nagy

Caroline Nagy

2018-01-15 15:01 CET

Carl-Erik Lundbladh

Carl-Erik Lundbladh

2018-01-15 11:03 CET

Studenterna bakom Luleå Big Air

Studenterna bakom Luleå Big Air

2018-01-15 08:34 CET

Från vänster: Erik Gustavsson, Christian Uhlan, Anton Blomdahl och Hugo Mörtsell.

Ljus och kloroplastutveckling i växtcell

Ljus och kloroplastutveckling i växtcell

2018-01-11 09:54 CET

Schematisk översikt över den molekylära mekanism som kopplar ljus och kloroplastutveckling. Den gula kloroplasten till vänster är inaktiv och den gröna kloroplasten till höger i aktiverat tillstånd.