Bilder

Fight For Peace's Luke Dowdney & Reebok's Matt O'Toole

2014-11-26 10:00 CET Reebok

Fight For Peace Academy, London

2014-11-26 10:00 CET Reebok

SKAT-logotyp

2014-11-26 08:48 CET KTH SKAT-logotyp

Sten Ternström, professor i musikakustik vid KTH. Foto: Peter Larsson

2014-11-26 08:48 CET KTH Sten Ternström, professor i musikakustik vid KTH. Foto: Peter Larsson

Marklager

2014-11-26 08:46 CET Akademiska Hus

Dyslexiförbundet FMLS styrelse

2014-11-25 17:03 CET Dyslexiförbundet FMLS Förbundstyrelsen som valdes av kongressen 2013. Från vänster: Anette Gren, Mikael Lundahl, Catrine Folcker, Mats Åhlin, Bengt-Erik Johansson, Ann Byrhult-Pålsson, Lisbeth Flodman, Erling Nylén, Lisa Axelsson och Magdalena Nyström.

Ordförande Beng-Erik Johansson

2014-11-25 16:35 CET Dyslexiförbundet FMLS Vid Dyslexiförbundet FMLS kongress år 2007 valdes Bengt-Erik Johansson till ordförande.

Kaj Nordquist kanslichef på Dyslexiförbundet

2014-11-25 16:19 CET Dyslexiförbundet FMLS Kaj Nordquist är ny kanslichef på Dyslexiförbundet FMLS. Hans senaste uppdrag har varit som överförmyndare i Stockholm. Den posten lämnar han nu för att istället ägna sig åt att förbättra livet för personer med läs- och skrivsvårigheter. Kaj Nordquist tillträdde i augusti 2014.

Rikligare flora när hygget varit äng

2014-11-25 15:56 CET Linköpings universitet (LiU) Slåttergubben, en typisk ängsväxt som dyker upp på hyggen som tidigare varit ängsmark. Forskning vid LiU visar att sådana hyggen har betydligt artrikare flora än de som varit barrskog.

Campus i12, högskole- och yrkeshögskoleutbildningar.

2014-11-25 13:27 CET Campus i12