Nyheter

”Det ska finnas något för alla” - Studentkåren vid Högskolan Väst

2014-08-27 13:14 CEST Högskolan Väst Martin Högberg och Martin Olofsson Carlbom. Så heter nya ordförande och vice ordförande i Studentkåren vid Högskolan Väst. De kommer nu ett läsår framöver att arbeta för studenternas rättigheter och stödja dem på olika sätt i studievardagen.

Den professionella logiken - hur vetenskap och praktik förenas i det moderna kunskapssamhället

2014-07-22 09:52 CEST Liber AB Vi lever i dag i ett expertsamhälle. Från vaggan till graven omges vi av experter som botar oss när vi blir sjuka eller ledsna, lär oss läsa, skriva och räkna, placerar våra pengar, bygger våra hus, dömer eller friar oss i rättegångar och informerar oss om världshändelserna. Dessa experters yrken kallas professioner.

Från kris till kreativitet

2014-07-05 15:03 CEST Högskolan Väst Rektor Kerstin Norén deltog på fredagen i ett seminarium i Almedalen kring hur Trollhättan arbetat med omställningsarbetet i samband med SAAB Automobiles konkurs.

Möjligheter och utmaningar i högskolans samverkan med det omgivande samhället

2014-07-04 11:41 CEST Högskolan Väst Högskolan Väst anordnade ett seminarium under Almedalsveckan på temat ”Ett lärosätes samverkan med omgivande samhälle – möjligheter och gränsområden” Högskolan Väst har sedan 2002 ett uppdrag från regeringen att jobba med arbetsintegrerat lärandet, AIL.

För lite forskning om arbetsmiljön i skolan

2014-07-03 11:06 CEST Högskolan Väst Det finns knappt någon aktuell forskning om arbetsmiljön i skolan. Den senaste studien är från 2000 och visar på dåliga resultat. Samtidigt mår allt fler elever psykiskt dåligt. Forskare vid Högskolan Väst har skrivit en bok om inkludering som ett sätt att bryta denna negativa utveckling. De driver också ett samverkansprojekt, där forskarna provar att göra tidiga insatser i en förskola.

Nya vägar till högre utbildning

2014-07-02 10:40 CEST Högskolan Väst Hur kan vi säkra kompetensförsörjningen i mindre städer och på landsbygden?

Rektor Kerstin Norén: Satsa mer resurser på företagsforskarskolor

2014-07-01 13:00 CEST Högskolan Väst Brist på välutbildade medarbetare i industrin hämmar utvecklingen. Företagsforskarskolor vid högskolorna är en lösning på problemet. De stärker konkurrenskraften hos viktig exportindustri, enligt en ny undersökning från KK-stiftelsen. Det hävdar Madelene Sandström, vd KK-stiftelsen och Kerstin Norén, rektor Högskolan Väst i en debattartikel idag.

Skolan behöver arbeta mer med visuella uttryck

2014-07-01 11:10 CEST Högskolan Väst

Ett lärosätes samverkan med omgivande samhälle – möjligheter och gränsområden

2014-07-01 10:23 CEST Högskolan Väst Hur kan ny och relevant avancerad kunskap införlivas i högre utbildning och forskning genom samverkan? Högskolan Väst i Trollhättan har ett särskilt regeringsuppdrag att arbeta med Arbetsintegrerat lärande, som också är högskolans profil. Hur arbetar Högskolan Väst med AIL? Seminarium i Almedalen onsdag 2/7 12.00 - 13.00.

2014-06-27 11:18 CEST Högskolan Väst Ett nationellt ledande forskningscenter inom lärande i det digitala arbetslivet. Så ser femårsplanen ut för samarbetet mellan de två forskningsmiljöerna vid Högskolan Väst och Göteborgs universitet. Målet är också att blir en motor för regional utveckling, innovation och internationell forskning.