Nyheter

Stipendieutdelning för utlandsstudier

2014-12-15 15:51 CET Högskolan Väst Länsförsäkringar Älvsborg och Sparbanksstiftelsen Väst delade häromdagen ut stipendier till studenter på Högskolan Väst som i sin utbildning genomfört relevant utlandspraktik eller utlandsstudier via högskolans partneruniversitet. Linda Jacobsson från Tjörn var en av stipendiaterna. Linda studerar sista året på Digitala media vid Högskolan Väst och hon gjorde sina utlandsstudier i Australien.

Datorsimulering av mänskliga rörelser i bilindustrin hjälper till att förebygga belastningsskador

2014-12-12 09:52 CET Högskolan Väst Många av oss drabbas någon gång av arbetsrelaterade belastningsskador. Ungefär 70% av västvärldens befolkning i arbetsför ålder drabbas av muskel- eller skelettskador. Ali Keyvani, doktorand på Chalmers och anställd på Högskolan Väst och Innovatum AB, vill bidra till att förbättra hälsan hos operatörer som arbetar i bilindustrin. Han har skapat datormodeller som baseras på mänskliga rörelser.

Antal barn som utsätts för sexuellt våld ökar

2014-12-10 14:36 CET Högskolan Väst Barnahuset i Trollhättan är ett kriscentrum för barn som blivit utsatta för brott. Här samverkar hälso- och sjukvård med åklagare, polis och socialtjänst. Varje år anordnar Barnahuset en konferens, tillsammans med Högskolan Väst. Årets konferens handlade om pojkar och sexuell utsatthet.

Handbok i kvalitativ analys

2014-12-05 13:59 CET Liber AB Handbok i kvalitativ analys är en oumbärlig handbok för dig som ska skriva en akademisk uppsats baserad på kvalitativ datainsamling som exempelvis kvalitativa intervjuer, detaljerade observationer av samtal, textdokument eller fältstudier. Här får du konkreta råd och en gedigen genomgång av grundläggande aspekter av kvalitativ forskning samt redskap för att analysera data.

Välfärdsverkstaden invigd

2014-12-04 16:51 CET Högskolan Väst ​På tisdagen den 2 december invigdes Välfärdsverkstaden. Invigningsceremonin hölls i Högskolan Väst med tal av rektor Kerstin Norén. Olika projekt för att möta nya samhällsutmaningar presenterades av Thomas Winman, lektor i pedagogik och Lars Svensson, professor i informatik, båda kontaktpersoner för Välfärdsverkstaden. Välfärdsverkstaden är arena

2014-12-03 09:34 CET Lärarnas Riksförbund Offra inte skolan. Regeringens budgetförslag innehåller den viktiga satsningen på tre miljarder till höjda lärarlöner. Forskarna är tydliga med att investeringar i lärarna är effektivt för att vända utvecklingen. Löftet om en bred samling för att höja läraryrkets ­attraktivitet får inte svikas. Regeringskrisen hotar satsningarna på skolan anser Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

Co-op, en väg till ökad kompetens

2014-11-28 13:31 CET Högskolan Väst ​I en gemensam posterutställning på Högskolan Väst redovisade studenter som läser sitt tredje år på Elkraftsingenjörsprogrammet med Co-op, (Cooperative Education), sin andra Co-opperiod. Studenterna fanns på plats för att berätta och svara på frågor kring sina Co-opperioder och affischerna illustrerade deras arbetsuppgifter och arbetsplatser.

NU-sjukvården och Högskolan Väst i ny satsning på kombinationstjänster

2014-11-20 15:33 CET Högskolan Väst NU-sjukvården och Högskolan Väst tar i höst sitt samarbete till en ny dimension med en satsning på två tjänster där verksamhets- utveckling kombineras med forskarstudier. Satsningen är ett resultat av samarbetet i NU-akademin Väst, som nu tar ett viktigt steg framåt.

Brist på digitala läromedel i skolan

2014-11-20 11:19 CET Lärarnas Riksförbund IT i undervisningen ökar i snabb takt. Drygt en tredjedel av lärarna använder nu IT i de flesta av sina lektioner. Men när det gäller IT-baserade läromedel är missnöjet stort. Det visar en undersökning som Tidningen Skolvärlden gjort.

Kreativitet i fokus för internationell idé- och metodkonferens

2014-11-14 15:24 CET Högskolan Väst Vad gör man när ortens största företag kollapsar och jobben, dag för dag, försvinner? Fredagen den 10 november deltog Högskolan Väst i en programpunkt vid en idé- och metodkonferens i Trollhättan om hur man kan snabbt kan vända från kristänkande till kreativitet.