Pressmeddelanden

Föreningen Storasyster kan bli landets Game Changer och vinna exklusivt marknadsföringspaket!

2014-10-31 13:06 CET Föreningen Storasyster Idag lanserar Modern Times Group, i samarbete med Reach for Change kampanjen Game Changers – en tävling som går ut på att hitta, hylla och stödja de personer som skapar en bättre värld för barn. Vinnaren blir inte bara hyllad utan tilldelas även ett exklusivt marknadsföringspaket för att det sociala initiativet ska växa och få en så stor samt positiv effekt för så många barn som möjligt.

2014-10-31 10:06 CET Örnsköldsviks kommun Örnsköldsvik arrangerar en årligen återkommande temavecka för att öka kunskapen om och förståelsen för psykisk ohälsa. Den 3-9 november välkomnas yrkesverksamma och allmänhet till en rad öppna föreläsningar där sakkunniga delar med sig av kunskap och erfarenheter. Årets tema är Dialog i mötet.

Förlorad personlig assistans förödande för individen

2014-10-30 09:30 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, publicerar idag en rapport som beskriver hur livsvillkoren förändrats för personer som har förlorat sin rätt till statlig assistansersättning.

Etnisk jämlikhet förutsättning för tillväxt

2014-10-29 04:14 CET Södertörns högskola Nationalism som utesluter minoriteter är inte bara skadlig för minoriteterna. Etniskt exkluderande skapar politiska och ekonomiska problem för alla i befolkningen. Vill ett land skapa ekonomisk tillväxt krävs etnisk jämlikhet. Det visar ny forskning från Södertörns högskola.

Hård kamp om begravningarna

2014-10-27 12:56 CET UC AB UC har sammanställt en analys över begravningsbranschen (SNI2007:96030). Analysen pekar på en bransch under press på grund av fallande antal döda samt ökat antal aktörer. Analysen om fattar begravningsbyråer som drivs som aktiebolag.

Pressinbjudan: Barnministern inleder seminarium om barnkonventionen 25 år - Hur väl efterlevs den?

2014-10-27 12:00 CET Forte - Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd För 25 år sedan antogs FN:s barnkonvention. Sverige förbinder sig sedan 1990 att följa barnkonventionen, men gör vi verkligen det? Välkommen till ett semin¬arium om barns rättigheter den 12 november. Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister och barnombuds¬man¬nen medverkar tillsammans med forskare och representanter från politik och civilsamhälle.

2014-10-24 13:37 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben 1,6 & 2,6miljonerklubben bjuder in till en kväll i hälsans tecken där vi delar ut ett vetenskapspris till en framstående forskare. Vilka är det senaste rönen inom ögonforskning och vad är själens ABC? Detta och mycket mer står på menyn för vårt traditionella höstseminarium där Nanne Grönwall och Charlotta Huldt-Rambergstår för kvällens underhållning.

2014-10-24 10:58 CEST Nationellt kompetenscentrum anhöriga Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, verkar för ett anhörigvänligt samhälle och vill uppmärksamma anhörigas situation genom att bjuda in press och media att rapportera från mötesdagen om anhörigfrågor i Uppsala.

Äldreminister Åsa Regnér kommer till Äldreomsorgsdagarna

2014-10-24 08:00 CEST Gothia Fortbildning Åsa Regnér inviger Äldreomsorgsdagarna den 26 november och delar med sig av sin vision för hur äldreomsorgen ska utvecklas under de kommande fyra åren. Hon delar också ut årets Värdegrundspris, som årligen delas ut av Gothia Fortbildning på Äldreomsorgsdagarna.

2014-10-24 07:00 CEST Arbetsgivarföreningen KFO Enligt budgetpropositionen justeras schablonersättningen för personlig assistans 2015 till 284 kronor per timme. KFO anser dock att det är otillräckligt för att möta kostnadsökningarna.