Pressmeddelanden

Antalet registrerade UC bedrägerispärrar ökade med 48 procent 2014!

2015-01-25 14:00 CET UC AB Antalet bedrägerier där någon handlar varor och tjänster med hjälp av någon annans namn s.k. identitetsintrång ökar lavinartat. Bara under 2014 registrerades hela 9 933 stycken bedrägerispärrar hos UC. Det är en ökning med 48 procent jämfört med 2013. Det är också det största antal bedrägerispärrar som UC registrerat under ett enskilt år och snabbast växer antalet identitetsintrång på landsorten.

Pressinbjudan

2015-01-22 12:45 CET Nationellt kompetenscentrum anhöriga Hur kan vi stödja barn när en förälder oväntat avlider? Hur kan samhället stötta barn som drabbats av en förälders död och minimera risken för framtida konsekvenser? Det är temat för en konferens i Norrköping den 30 januari som anordnas av Nationellt kompetenscentrum för anhöriga (Nka) vid Linnéuniversitetet, Socialstyrelsen och Region Östergötland.

2015-01-21 13:12 CET Alingsås kommun Nu har ett stort steg tagits mot byggandet av fler hyresrätter i Alingsås kommun. Kommunstyrelsens ordförande säger att frågan är viktig ur inte minst ett demokratiskt perspektiv.

2015-01-21 05:55 CET Stockholms stad För personer med funktionsnedsättning och äldre kan en teknisk lösning vara skillnaden mellan att vara oberoende och att behöva omfattande hjälp. För att stärka Nordens ställning inom välfärdsteknologi startar i februari innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska huvudstäderna och Nordiska Rådets avdelning Nordic Innovation.

SPP Fonder fortsätter att stärka sin position på fondmarknaden

2015-01-19 07:30 CET SPP SPP Fonder går starkt in i 2015 och lämnar ett fantastiskt 2014 bakom sig. Det förvaltade kapitalet ökade med hela 35 procent mot föregående år och uppgick vid årsskiftet till 120 miljarder kronor. Under 2014 hade SPP fonder ett inflöde på drygt 13 miljarder kronor vilket motsvarar 9 procent av de totala inflödena på den svenska fondmarknaden.*

"Nyhetsrapporteringen är missvisande"

2015-01-17 08:14 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Den senaste veckan har fall av oegentligheter och fusk inom personlig assistans granskats av Sveriges Radio Ekot. Jonas Franksson och Maria Dahl från STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, ställer sig positiva till att oseriösa aktörer granskas, men känner inte igen bilden av branschen.

Om Pamela Anderssons kamp för livet – och mycket mer

2015-01-16 11:06 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Träffa författaren Pamela Andersson och hör henne berätta om sin kamp mot cancern. Vad är Själens ABC och varför vet vi så litet om äldres psykiska ohälsa? Dessa är ett par av de högaktuella ämnen som 1,6miljonerklubben tar upp på sitt seminarium i Norrköping den 28 januari.

Aiai Akademi - en ny mötesplats för kompetensutveckling kring personlig assistans

2015-01-14 14:26 CET Kaustik AB Aiai Akademi är en ny mötesplats där kompetensutveckling kring personlig assistans är i fokus. Utbildningarna berör områden där kraven på kunskap är hög och där du har stor nytta av Aiai som systemstöd.

Konferens den 30 januari: HVB med kvalitet

2015-01-14 11:25 CET Magelungen Utveckling AB Hur ska vi undvika ett framtida behov av vanvårdsutredningar? Vi lägger fokus på att skapa den framtida historiebeskrivningen genom att titta på här-och-nu vad gäller barn och unga som samhället väljer att placera i HVB- och familjehem. Fredagen den 30 januari 2015 8.30 - 13.00 Saturnus Konferens Slussen, Stockholm

"Märkligt att ställa mänskliga rättigheter mot kostnaden för Sveriges försvar"

2015-01-12 15:31 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige ​Idag har Sveriges Radio Ekot och Svenska Dagbladet uppmärksammat att det förekommer mutor och oegentligheter bland vissa assistansbolag. STIL välkomnar undersökningen men ställer sig frågande till den häpnadsväckande låga kunskapsnivån hos journalistkåren.