Pressmeddelanden

2015-01-21 05:55 CET Stockholms stad För personer med funktionsnedsättning och äldre kan en teknisk lösning vara skillnaden mellan att vara oberoende och att behöva omfattande hjälp. För att stärka Nordens ställning inom välfärdsteknologi startar i februari innovationstävlingen The Nordic Independent Living Challenge. Tävlingen är ett samarbetsprojekt mellan de nordiska huvudstäderna och Nordiska Rådets avdelning Nordic Innovation.

SPP Fonder fortsätter att stärka sin position på fondmarknaden

2015-01-19 07:30 CET SPP SPP Fonder går starkt in i 2015 och lämnar ett fantastiskt 2014 bakom sig. Det förvaltade kapitalet ökade med hela 35 procent mot föregående år och uppgick vid årsskiftet till 120 miljarder kronor. Under 2014 hade SPP fonder ett inflöde på drygt 13 miljarder kronor vilket motsvarar 9 procent av de totala inflödena på den svenska fondmarknaden.*

"Nyhetsrapporteringen är missvisande"

2015-01-17 08:14 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige Den senaste veckan har fall av oegentligheter och fusk inom personlig assistans granskats av Sveriges Radio Ekot. Jonas Franksson och Maria Dahl från STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, ställer sig positiva till att oseriösa aktörer granskas, men känner inte igen bilden av branschen.

Om Pamela Anderssons kamp för livet – och mycket mer

2015-01-16 11:06 CET 1,6 & 2,6 miljonerklubben Träffa författaren Pamela Andersson och hör henne berätta om sin kamp mot cancern. Vad är Själens ABC och varför vet vi så litet om äldres psykiska ohälsa? Dessa är ett par av de högaktuella ämnen som 1,6miljonerklubben tar upp på sitt seminarium i Norrköping den 28 januari.

Aiai Akademi - en ny mötesplats för kompetensutveckling kring personlig assistans

2015-01-14 14:26 CET Kaustik AB Aiai Akademi är en ny mötesplats där kompetensutveckling kring personlig assistans är i fokus. Utbildningarna berör områden där kraven på kunskap är hög och där du har stor nytta av Aiai som systemstöd.

Konferens den 30 januari: HVB med kvalitet

2015-01-14 11:25 CET Magelungen Utveckling AB Hur ska vi undvika ett framtida behov av vanvårdsutredningar? Vi lägger fokus på att skapa den framtida historiebeskrivningen genom att titta på här-och-nu vad gäller barn och unga som samhället väljer att placera i HVB- och familjehem. Fredagen den 30 januari 2015 8.30 - 13.00 Saturnus Konferens Slussen, Stockholm

"Märkligt att ställa mänskliga rättigheter mot kostnaden för Sveriges försvar"

2015-01-12 15:31 CET STIL - Stiftarna av Independent Living i Sverige ​Idag har Sveriges Radio Ekot och Svenska Dagbladet uppmärksammat att det förekommer mutor och oegentligheter bland vissa assistansbolag. STIL välkomnar undersökningen men ställer sig frågande till den häpnadsväckande låga kunskapsnivån hos journalistkåren.

Välkommen till Världscancerdagen 2015

2015-01-08 16:48 CET Nätverket mot cancer Även i år genomför Nätverket mot cancer seminarium under Världscancerdagen. Syftet är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare, samt påverka beslutsfattare att ge mer resurser till cancervården. Årets tema är "Mot cancer-För cancerberörda". Bl.a. Gabriel Wikström, Göran Hägglund, Roger Henriksson och Gunilla Gunnarsson deltar.

Gratis simskola i sommar

2015-01-08 13:51 CET HSB Malmö Under 2014 drunknade 137 personer i Sverige – den högsta siffran på tolv år. För att vända trenden vill Svenska Livräddningssällskapet att riksdagen antar en nollvision för drunkning. HSB Malmö drar sitt strå till stacken och arrangerar gratis simskola för fjortonde året i rad.

Nyréns uppvaktar politiker för barnens rätt till större förskolegårdar

2015-01-07 14:39 CET Nyréns Arkitektkontor Stockholm står idag för en kraftfull befolkningstillväxt. Men vi upplever att barnen inte får någon plats när vår framtida stad planeras. Tillsammans med 21 andra arkitektkontor kräver vi nu ändring!