Pressmeddelanden

Fredrika Bremer möter Yvonne Hirdman!

2015-04-08 10:14 CEST Fredrika Bremer Förbundet

Bokstavsbarn eller busunge?

2015-04-08 09:40 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Seminarium i Motala, om adhd och ryska storfurstinnan som blev svensk prinsessa. Föreläsare är Nils-Åke Nilsson, barnläkare och specialist på adhd och Magnus Engberg, kulturförfattare.

2015-04-08 09:00 CEST Skolverket Glesare med personal, allt större elevgrupper och sjunkande utbildningsnivå hos personalen. Utvecklingen i fritidshemmen är så allvarlig att det nu krävs åtgärder och insatser. På tio år har den genomsnittliga elevgruppen växt från 31 till 41 elever. Det visar ny statistik från Skolverket. Statistiken går också att bryta ner regionalt och lokalt.

Antalet företagskonkurser i Sverige är det lägsta på 5 år!

2015-04-07 12:51 CEST UC AB Konkurserna inom svenskt näringsliv fortsätter att minska och i mars sjönk antalet konkurser med 4%. Det innebär att antalet konkurser under perioden januari – mars är det lägsta sedan 2011. De största minskningarna är inom Parti- och Detaljhandel och Byggindustri. Hittills i år har totalt 1 465 företag gått i konkurs. Vilket är en minskning med 12 procent jämfört med samma period 2014.

Pressinbjudan: 50 procent av jobben borta om 20 år

2015-04-07 10:31 CEST KTH En studie från Stiftelsen för strategisk forskning som släpptes 2014 visar att hälften av alla jobb idag kommer att vara automatiserade om två decennier. Nu bjuder KTH-professorn Gunnar Karlsson in till ett seminarium på KTH om hur Sverige ska kunna tackla de problem framtidens arbetsmarknad står inför.

2015-04-01 16:17 CEST Skolverket Möjligheterna att läsa de fem nationella minoritetsspråken ska förbättras. Därför tar Skolverket fram nya kursplaner för grundskolan. Tidigare fanns bara en kursplan i samiska men idag presenterar Skolverket förslag till kursplaner även i finska, jiddish, meänkieli och romani chib. De fem nationella minoritetsspråken ska också kunna läsas som nybörjarspråk.

2015-04-01 15:11 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden kommenterar Arbetsförmedlingens senaste rapport: Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättningar med nedsatt arbetsförmåga har inte förändrats sedan 2013. ”Det visar att arbetsmarknadspolitikenstår och stampar när det gäller personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga”, säger Ingrid Burman, ordförande Handikappförbunden.

Ny rapport presenterar svenskarnas kärleks- och sexliv

2015-04-01 09:00 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben 8 av 10 svenskar över 45 år tycker att sex är viktigt för välbefinnandet och 3 av 4 är sexuellt aktiva. Men många drabbas av sexuella besvär med åldern vilket kan hindra spontaniteten i samlivet. Mäns vanligaste sexuella besvär är erektionsproblem, kvinnors är bristande lust och sköra slemhinnor. Det visar Kärleksbarometern som genomförts av Novus på uppdrag av 1,6 miljonerklubben och Eli Lilly.

2015-03-31 15:08 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden har länge arbetat för ett tryggare socialförsäkringssystem och för rätten till god och aktiv rehabilitering. Därför välkomnar vi regeringens förslag att den 1 jan 2016 slopa den bortre tidsgränsen för sjukskrivning och ser fram emot skarpa beslut för en aktivare rehabilitering utifrån individens egna behov.

CLARA BERGLUND NY ORDFÖRANDE I SVERIGES KVINNOLOBBY

2015-03-30 17:27 CEST Fredrika Bremer Förbundet Lördagen den 28 mars valdes Clara Berglund till ny ordförande för Sveriges Kvinnolobby med starkt stöd. Clara Berglund nominerades till ordförandeposten av Fredrika Bremer Förbundet. Hon tar över efter Gertrud Åström som har varit ordförande sedan 2009.