Pressmeddelanden

Modulgrund från Piteå är en av de tolv finalisterna i Venture Cups Sverigefinal

2014-05-28 07:25 CEST Venture Cup 32 regionala vinnare har blivit 12 nationella finalister i Venture Cup. Den 12 juni går Sverigefinalen av stapeln i Umeå och då ska vinnarna koras. I finalistfältet finns Modulgrund från Piteå med, de tävlar i kategorin Life Science & Teknik.

Fundsurf från Föllinge är en av de tolv finalisterna i Venture Cups Sverigefinal

2014-05-28 07:25 CEST Venture Cup 32 regionala vinnare har blivit 12 nationella finalister i Venture Cup. Den 12 juni går Sverigefinalen av stapeln i Umeå och då ska vinnarna koras. I finalistfältet finns Fundsurf från Föllinge med, de tävlar i kategorin Webb, Mjukvara & Media.

7 av 10 tycker att företag inom vård och omsorg bör återinvestera vinsten

2014-05-27 13:50 CEST Coompanion Enligt en ny undersökning som Novus Opinion gjort på uppdrag av Famna, tycker 7 av 10 att den som bedriver vård och omsorg inte bör dela ut vinst utan istället låta överskottet gå tillbaka till verksamheten. Kooperativa företag har detta i sitt DNA, menar Professor Roger Spear från England som i fredags var på unikt Sverigebesök.

Vi medverkar på Nordens största kvinnokonferens!

2014-05-27 11:53 CEST 1,6 & 2,6 miljonerklubben Vi medverkar på Nordiskt Forum i Malmö den 12-15 juni. Vi bjuder in till högaktuella seminarer med bland andra Nyamko Sabuni, Zinat Pirzadeh, Britt Stakston och Alexandra Charles.

2014-05-27 09:53 CEST Handikappförbunden Handikappförbunden uppmanar alla nya och omvalda EU-parlamentariker att lyfta och driva frågan om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning i EU. Var femte person i Sverige har en funktionsnedsättning, och nu förväntar sig många att EU ska arbeta med värderingar som utvecklar demokrati och mänskliga rättigheter.

SPP i nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development

2014-05-26 17:51 CEST SPP Tyngdpunkten i världsekonomin förskjuts allt mer och dagens utvecklingsländer är nu i många fall synonymt med våra viktigaste tillväxtmarknader. Denna trend är positiv. Samtidigt återstår många hinder för en hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling. För att ta ett gemensamt grepp om utmaningarna startades nätverket Swedish Leadership for Sustainable Development av Sida.

2014-05-26 09:08 CEST Bräcke diakoni I debatten om vinster i välfärden glöms ofta vård som erbjuds av idéburna, alltså non profit-organisationer, bort. Ändå har dessa sedan länge erbjudit vård och omsorg som ett alternativ till kommunens och landstingens. 70 procent av göteborgarna vill kunna välja detta alternativ. Men om inte kommunen ändrar inställning, finns det kanske inte kvar några idéburna alternativ om tio år i Göteborg.

Majoriteten av fattiga barn finns i invandrarfamiljer

2014-05-23 09:00 CEST Högskolan Väst Barn är överrepresenterade bland dem som får ekonomiskt bistånd i Sverige. Trenden har funnits sedan andra världskriget. Gruppen som är mest utsatt är barn till invandrare. Men även andelen ensamstående föräldrar med barn som får stöd har ökat kraftigt. Och en grupp som är helt bortglömd är funktionshindrade barn och barn till föräldrar med funktionshinder.

Motormännen kollar vägstandarden på Fjällvägen med Roadroid

2014-05-23 08:30 CEST Projekt Fjällvägen Motormännen kollar vägstandarden på riksväg 83, en del av Fjällvägen. Motormännens vägombudsbil körde 83an från Tönnebro till Ljusdal under torsdagen. Med det nya systemet Roadroid, som mäter vägkvaliteten med smartphones eller modern telefoni, gjorde Motormännen en undersökning av vägstandard, rastplatser och skyltning bl a. Undersökningen sker i samverkan med Projekt Fjällvägen.

2014-05-22 15:20 CEST Uppsala universitet Den 3-4 juni är det dags: Uppsala universitet och sju andra svenska aktörer har bjudit in politiker, opinionsbildare och experter från vård, akademi och företag till en förutsättningslös och öppen dialog om vägen framåt i ett åldrande samhälle. Målet med Uppsala Health Summit är att gå från kunskap till handling. Mötet samlar en rad tunga personer till rundabords-samtal inom hälsoområdet.