Kontaktpersoner

Andreas Fälth
Malin Jägenstedt Kilén
Mikael Andersson

SMC Pneumatics Mikael kommer närmast från Omron Electronics där han hann vara i två år innan han kom tillbaka till SMC. Tidigare arbetade nämligen Mikael som ansvarig för SMCs återförsäljare, och som regionchef för Stockholm/Norrland.

Joakim Ekström
Fredrik Gillberg
Patric Fagrell
Peter Sjödahl
Johan Mossenberg