Kontaktpersoner

Marianne Lager

SMC Pneumatics Med lång erfarenhet inom kommunikation och marknadsföring arbetar Marianne from 29 oktober 2014 som ansvarig för kommunikation och olika projekt hos SMC. Marianne har arbetat inom kommunikation och pr i mer än 10 år och har en gedigen erfarenhet från alla marknadsföringsdiscipliner.

Jan Blomkvist
Jan Stenner

Rollsroller AB

Fredrik Edholm
Fritiof Schiller

BS Verkstäder AB

iKaros Reparation EF

Olof Tambour