Kontaktpersoner

Pontus Ekman

Scandinavian Kitchen Pontus är kontaktperson för frågor kring våra exklusiva premiumkök - Canadaköket

Johan Castevall
Johan Karlsson
Niklas Rengfors
Per Levén

ProcessIT Innovations

John Lindström

ProcessIT Innovations

Susanne de Verdier
Magnus Olsson

SMC Pneumatics En av de stora satsningarna hos SMC Pneumatics är på Energy Saving. Många företag inom den svenska industrin använder i dag pneumatik i sin produktion. Ofta finns stora möjligheter till energioptimeringar som ger goda effekter både i plånbok och i miljön. Konceptchef för Energy Saving är Magnus Olsson: "Mitt mål är hjälpa företag att förstå bättre. Helt enkelt höja medvetandenivån kring...