Kontaktpersoner

Magnus Birch
Elin Amberg

Optilon AB Elin Amberg ansvarar för Optilons marknadsaktiviteter, press och kommunikation.

Andreas Fälth
Malin Jägenstedt Kilén
Mikael Andersson

SMC Pneumatics Mikael kommer närmast från Omron Electronics där han hann vara i två år innan han kom tillbaka till SMC. Tidigare arbetade nämligen Mikael som ansvarig för SMCs återförsäljare, och som regionchef för Stockholm/Norrland.

Joakim Ekström
Fredrik Gillberg
Patric Fagrell