Kontaktpersoner

Susanne de Verdier
Magnus Olsson

SMC Pneumatics En av de stora satsningarna hos SMC Pneumatics är på Energy Saving. Många företag inom den svenska industrin använder i dag pneumatik i sin produktion. Ofta finns stora möjligheter till energioptimeringar som ger goda effekter både i plånbok och i miljön. Konceptchef för Energy Saving är Magnus Olsson: "Mitt mål är hjälpa företag att förstå bättre. Helt enkelt höja medvetandenivån kring...

Marianne Lager

SMC Pneumatics Med lång erfarenhet inom kommunikation och marknadsföring arbetar Marianne from 29 oktober 2014 som ansvarig för kommunikation och olika projekt hos SMC. Marianne har arbetat inom kommunikation och pr i mer än 10 år och har en gedigen erfarenhet från alla marknadsföringsdiscipliner.

Prodtex AB

Prodtex AB

Jan Blomkvist

Prodtex AB

STS Group

Jan Stenner

Rollsroller AB

Fredrik Edholm