Nyheter

Innovatum samarbetar med Nobelmuseet

2014-09-01 15:31 CEST Innovatum Finns de framtida Nobelpristagarna i vår region? Under fyra veckor med start den 29 augusti erbjuder Innovatum i samarbete med Nobelmuseet ett nytt pedagogisk program som heter Nobelväskans hemlighet som vänder sig till årskurs 2 och 3 och inspirerar barn och ungdomar att tro på och ta till vara på sina idéer och sin förmåga att påverka och förändra den värld vi lever i.

Ny säljare på Saint-Gobain Abrasives

2014-08-29 09:01 CEST Saint-Gobain Abrasives AB Robert Risberg har anställts som distriktsansvarig säljare på Saint-Gobain Abrasives AB. Han kommer att arbeta med Nortons produktsortiment med bl.a. kap-, slip- och polerprodukter i sydöstra Sverige.

Nya frekvensregler underlättar för radiomodem

2014-08-28 07:55 CEST Induo AB Nya regler för EU-frekvensband underlättar användningen av trådlös kommunikation inom bland annat automation, mätvärdesinsamling och kommunala vatten och avloppsreningsverk. Genom att ett så kallat duty cycle krav tagits bort öppnas nya marknader menar Induo.

Ny antennserie för M2M och fordonsmontage

2014-08-27 09:55 CEST Induo AB Induo presenterar en ny antennserie för M2M och fordonsapplikationer. Antennen är framtagen av amerikanska PCTel som är en av världens största antenntillverkare. MLPV-antennen tar sikte på applikationer där höga krav ställs på prestanda och kvalitet.

Bästa vännen i garaget - Verktygsvagn med 220 verktyg. Hos Verktygsboden

2014-08-27 08:00 CEST Verktygsboden Tänger, mejslar, hammare, bits och hylsor. Verktygsvagnen från Verktygsboden innehåller de flesta verktyg du behöver till hemmagaraget eller den enklare verkstaden - totalt en verktygssats om 220 delar. Praktiska insatser i lådorna gör det enkelt att hålla ordning.

GSM-larmsändare för driftslarm

2014-08-26 08:50 CEST Induo AB Multiguard Micro är en kompakt GSM-sändare för montering på DIN-skena. Den har tre larmingångar och två utgångar varav en kan användas för att styra klimatanläggningar och värmepumpar tillexempel.

Empower Information Management  satsar på den nordiska energimarknaden med ny VD

2014-08-22 14:06 CEST Empower

Från Ax till Limpa del 6 av 6 - Kommersialisering

2014-08-21 14:20 CEST Runius Design Med kommersiellt gångbar menas att det går att bygga en hållbar affärsidé kring produkten. En kommersiellt gångbar produkt ska gå att producera till en kostnadskalkyl som ger produktägaren en vinstmarginal för att kunna driva en lönsam verksamhet. Kan du påvisa att det går att tjäna pengar på en produkt kommer du sannolikt få stöd och medhåll till att utveckla den.

2014-08-20 14:41 CEST Empower

2014-08-20 09:51 CEST Empower