Dokument

En stark välfärdsstat mildrar finanskrisens effekter

2014-10-23 11:06 CEST Stockholms universitet Det finns ett generellt samband mellan ökad arbetslöshet och självmord bland män. Men ju lägre ersättningsnivå vid arbetslöshet i ett land, desto starkare samband. Det visar en jämförande studie, som omfattar trettio länder, om finanskrisens effekter på arbetslöshet och självmord. Studien publiceras idag on-line i den vetenskapliga tidskriften Journal of Epidemiology & Community Health.

MCL Faktablad

2014-10-22 12:45 CEST Janssen MCL påverkar lymfsystemet och är en aggressiv form av blodcancer som drabbar B-celler, en typ av vita blodkroppar (lymfocyter). MCL beror på en malign förändring av en B-lymfocyt lokaliserad i den yttre kanten av lymfkörteln, den så kallade mantelzonen.

KLL-SLL Faktablad

2014-10-22 12:45 CEST Janssen KLL/SLL är en långsamt växande blodcancer som utgår från B-celler, en typ av vita blodkroppar (lymfocyter). SLL är besläktat med KLL, men medan KLL-celler påträffas i både det lymfatiska systemet och blodet, är SLL begränsat till lymfkörtlarna.

2014-09-13 15:10 CEST STIK - Stockholms Innovatörskrets I ljuset av Reforminstitutets rapport där innovationers ursprung fastställs huvudsakligen komma från uppfinnare och innovatörer, behöver Sverige reformera hur man investerar för innovativ tillväxt. 99% går idag till forskare mot endast 1% som avsätts för innovatörer. Artikeln är skriven av Stefan Fölster, Örjan Strandberg och Christian Sandström.

Faktablad, klimatrapport ur konsumtionsperspektiv

2014-07-07 07:00 CEST Chalmers tekniska högskola En sammanfattning av klimatrapporten, med länk till hela rapporten.

Med SSI Schäfers innovativa 3D-MATRIX koncept garanteras du maximal flexibilitet och en framtidsorienterad skalbarhet

2014-06-25 15:35 CEST SSI Schäfer System International AB

AstaZero Broschyr

2014-06-13 08:00 CEST AstaZero Broschyr på engelska om AstaZero.

Dagordning Högskolestyrelsen 13 juni

2014-06-11 09:19 CEST Högskolan i Halmstad

EOQ Kongressen 2014

2014-06-11 00:26 CEST SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Program EOQ Kongressen 2014

Schema Projektredovisningar Hälsopedagogiskt program

2014-06-02 07:30 CEST Högskolan i Halmstad