Dokument

Janssen Nyhetsbrev: ”Bästa sättet att få ett arbete att verka svårt är att skjuta upp det”, sa Winston Churchill – gäller samma devis inom vården?

2014-12-19 08:50 CET Janssen ​I slutet av maj 2014 anordnande Dagens Medicin Psykiatridagen i samverkan med oss på Janssen. Årets tema var ”Förändringens vindar sveper in över psykiatrin” med utgångspunkt i de förändringar som har initierats av de senaste årens stora nationella satsningar på psykiatrin. Läs vårt nyhetsbrev för mer information om de ämnen som berördes den dagen.

Konferens om naturvetenskap och teknik i förskolan - program

2014-12-15 12:41 CET Högskolan i Halmstad

Broschyren Framtidens Elektronik

2014-12-03 10:04 CET Högskolan i Halmstad Om den nya satsningen Elektronikcentrum i Halmstad (ECH). Producerad av Halmstads Näringslivs AB

Dagordning HS 141205

2014-12-02 15:28 CET Högskolan i Halmstad

Campuskarta Högskolan i Halmstad 2014.

2014-12-01 10:00 CET Högskolan i Halmstad

Stipendiekatalog Sparbanksstiftelsen Kronan 2014

2014-11-20 08:36 CET Högskolan i Halmstad

Rapport: Matchningsproblem på högutbildades arbetsmarknad

2014-11-10 12:20 CET Högskolan i Halmstad

Inbjudan till dialogseminarium om kompetensförsörjning och matchning, den 12 november 2014.

2014-11-10 12:20 CET Högskolan i Halmstad

Multicentric Castleman´s Disease

2014-11-05 16:54 CET Janssen Media backgrounder: MCD is a disorder in which lymphocytes, a certain type of white blood cells, are over-produced and lead to enlargement of lymph nodes or other internal organs containing lymphoid tissue.

En stark välfärdsstat mildrar finanskrisens effekter

2014-10-23 11:06 CEST Stockholms universitet Det finns ett generellt samband mellan ökad arbetslöshet och självmord bland män. Men ju lägre ersättningsnivå vid arbetslöshet i ett land, desto starkare samband. Det visar en jämförande studie, som omfattar trettio länder, om finanskrisens effekter på arbetslöshet och självmord. Studien publiceras idag on-line i den vetenskapliga tidskriften Journal of Epidemiology & Community Health.